Skip til hoved indholdet

Klar til Marina City

Oprettet 27 januar 2021
Havnepromenaden bliver rygraden gennem Marina City. Illustration COBE/Kolding Kommune

Et stort flertal af politikerne i Kolding Byråd sagte tirsdag aften ja til Marina City. Hermed er de ambitiøse planer om en ny bæredygtig bydel med en topmoderne lystbådehavn med plads til 1.000 både, fritidsfaciliteter, liberale erhverv, havnepromenade, en ny strandpark og ca. 350 boliger kommet et stort skridt nærmere. Målet er, at den nye lystbådehavn samt de første byggerier kan tages i brug i 2023.

Sejlerne, bestyrelserne i lystbådehavnen, Kolding Havn samt Kolding Kommune har i fællesskab udarbejdet oplægget, som både giver bådejere optimale betingelser og rummer en række attraktive boliger ved vandet. Boligbyggeriet skal være med til at finansiere den nye marina i samarbejde med Kolding Lystbådehavn.

Der er blevet lyttet

Plangrundlaget er løbende blevet tilpasset og justeret efter de mange input, som en bred vifte af interessenter – borgere, naboer, virksomheder, organisation, myndigheder, osv. – er kommet med gennem en lang proces med høringer og andre former for inddragelse.

Blandt de væsentligste ændringer af de seneste planer kan nævnes, at projektet kommer til at rumme færre boliger end først planlagt. Bygningerne ud mod vandet reduceres i højden, og der opføres slet ikke boliger på nyindvundet land.

Genplaceringen (klapning) af det udgravede fjordbundsmateriale kommer efter forslag fra bl.a. sportsfiskerne kun til at ske i vintermånederne. Dette sker bl.a. af hensyn til ørreder i fjorden og åerne. Der indarbejdes endvidere flere naturforbedringsprojekter som f.eks. etablering af kunstige rev under ydermolen, snorkelrev i yderfjorden og plantning af ålegræs i fjorden.

Det videre forløb

Kolding Kommune afventer nu den sidste dialog med de statslige myndigheder, der begge har været en del af høringerne og plangrundlaget. Den nye lystbådehavn samt de første byggerier ventes at kunne tages i brug i 2023.

På byrådsmødet stemte Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Samarbejdspartiet og løsgænger Hanne Dam ja til plangrundlaget, som er forudsætningen for, at projektet på sydsiden af Kolding Fjord kan gennemføres. Socialistisk Folkeparti og Hanne Dam tog forbehold for klapningen af det udgravede fjordbundsmateriale, mens Enhedslisten stemte imod Marina City, bortset fra en række naturforbedringsprojekter.

Du kan læse mere om Marina City på temasiden www.kolding.dk/marinacity.