Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Udvikling af Kolding havneområder


Der skal over tid skabes en ny bydel, der kan spille sammen med den omkringliggende by

Politisk hensigtserklæring vedrørende udviklingen af Koldings havneområder

 • Det er fortsat hensigten, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en udvikling af havneområdet.
 • Havneområdet udvikles med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder, hvorved der bliver mere by og grønnere havn.
 • En grøn og bæredygtig udvikling af havneområdet sker på baggrund af dialog med interessenter og i en åben dialog.

På baggrund af ovenstående hensigtserklæring er der udarbejdet en proces forud for en ny politisk aftale, der skal erstatte aftalen, der blev vedtaget i Byrådet den 27. november 2018.

Politisk hensigtserklæring vedrørende udviklingen af Koldings havneområder175.74 KB

Overordnet set sorterer projektet under kommunens økonomiudvalg, men der lægges op til en organisering, der skal bygge på et samarbejde med Kolding Havn.

Udvalg for udvikling af Koldings havneområder

Udvalg for udvikling af Koldings havneområder er et § 17 stk. 4 udvalg, som refererer til kommunens Økonomiudvalget, hvor den formelle beslutningskompetence ligger. Desuden kan udvalget anbefale oversendelse af sager til behandling i bestyrelsen for Kolding Havn.

Udvalget har til formål at:

 • Bidrage til udviklingen af vision og strategi for udvikling af Koldings havneområder, herunder sikre et helhedorienteret og langsigtet perspektiv på denne
 • Sikre samarbejdet parterne imellem ift. projektet
 • At bidrage med viden og engagement, som kan føre til nye visionære løsninger
 • At rådgive om og anbefale konkrete løsninger til fagudvalg og kommunalbestyrelse

Se udvalgets medlemmer, dagsordener, referater, m.m.

Den administrative styregruppe

 • Merete Dissing, by- og udviklingsdirektør
 • Anders Vangsbjerg Sørensen, havnedirektør
 • Niels-Christian Porskjær, teknik- og miljøchef, Kolding Havn
 • Karin Niemann-Christensen, områdechef for Plan, Byg og Ejendomme, Kolding Kommune

Projektleder

Lene Lindberg Marcussen, Kolding Kommune, tlf. 79 79 13 14, mail lmac@kolding.dk. 

Dialogforum

I løbet af første kvartal 2020 bliver der etableret et dialogforum, hvor virksomheder på havnen og repræsentanter fra Kolding Kommune kan drøfte emner af fælles interesse.

Kolding Havn blev anlagt i 1843 og var i midten af 1920'erne landets fjerdestørste havn.

Havnen har haft en helt afgørende betydning for Koldings og dermed byens udvikling. Området er næsten udbygget og handels- og industrivirksomheder har gennem tiden nydt godt af nærheden mellem jernbane, vejnet og havn.

Havneområdet mellem jernbanen og Kolding Å udgør i dag ca. 70 ha og er i sin opbygning en typisk dansk erhvervshavn med fjordbeliggenhed. Mod nord grænser havnen op til jernbanen og et blandet byområde og mod vest grænser havnen op til den centrale bymidte med Koldinghus og Slotsøen. Syd for havnen ligger Kolding Åpark og Marina Syd.

Der er sket udvidelse af havnen af flere omgange gennem jordopfyld. Den største udvidelse skete i 1916-18, hvor Kolding Å blev omlagt, således at havnearealet kunne udvides væsentligt.

I området findes i dag en række virksomheder inden for transport og shipping samt produktion, oplag og engros m.v. Bebyggelsen er opført over en periode på mere end hundrede år og bærer præg af erhvervets udvikling, som har været med til at give stedet en meget forskelligartet bygningsmasse.