Skip til hoved indholdet

Udviklingsprocessen

Kalender

Det er nu lidt lettere at få overblik over hele det komplicerede projekt om udvikling af Koldings havneområder i retning af mere by og grønnere erhvervshavn.

Byrådet og havnebestyrelsen har i juni 2021 behandlet en projektbeskrivelse, der sætter rammerne for hele udviklingsprocessen og skitserer det videre forløb for udvikling af Koldings havneområder.

Processen tager udgangspunkt i to centrale dokumenter, som allerede er på plads, nemlig byrådets ejerstrategi for Kolding Havn og samarbejdsaftalen mellem byrådet og Kolding Havn - se de to centrale dokumenter.

I projektbeskrivelsen kan man se proces- og tidsplanen, og de mange faser beskrives. Der er også en omtale af, hvordan projektet organiseres, og hvilke metoder der anvendes for at involvere borgere, virksomheder og andre interessenter.

Sidst men ikke mindst giver projektbeskrivelsen indblik i fem væsentlige temaer i hele debatten om havnens udvikling:

  • Potentialet for byudvikling
  • Potentialet for havneudvikling
  • Infrastruktur og transport
  • Klimatilpasning
  • Bæredygtighed

Se projektbeskrivelsen Udvikling af Koldings havneområder.

Tre webinarer

Corona har i en lang periode gjort det svært at mødes fysisk. Kolding Kommune genstartede derfor i foråret 2021 dialogprocessen om udviklingen af Koldings havneområder med en serie på tre webinarer, hvor alle interesserede over nettet fik mulighed for at få fælles viden og inspiration forud for den videre proces. Webinarerne er optaget og kan ses her:

1. webinar, 25. marts 2021: "Fremtidens by, fremtidens trafik og mobilitet", med oplæg fra fremtidsforsker Jesper Bo Jensen - se optagelse af det første webinar (businesskolding.dk).

2. webinar, 20. april 2021: "Fremtidens havn", med oplæg fra futurist Anders Hvid - se optagelse af det andet webinar (businesskolding.dk).

3. webinar, 26. april 2021: "Kolding i en østjysk kontekst", med oplæg fra byplankonsulent Holger Bisgaard - se optagelse af det tredje webinar (businesskolding.dk).