Skip til hoved indholdet

SSP-samarbejde

SSP-samarbejdet i Kolding sker på tre niveauer

Den generelle forebyggende indsats

Det er her, der er en kriminalpræventiv orientering, hvor der laves foredrag, kampagner, informationsmateriale m.m. Den generelle indsats retter sig mod alle børn og unge samt deres familier i lokalområdet.

Den specifikke indsats

Retter sig mod at gøre en indsats for at forbedre miljøet og levevilkårene.
Det kan være, hvordan man skaber bedre sociale netværk, og hvordan man skaber aktiviteter med idrætsmæssigt, kulturelt eller skolemæssigt indhold.
Den specifikke indsats retter sig endvidere mod grupper af unge, som er på vej ud i kriminalitet, misbrug m.m.

Den individorienterede indsats

SSP-samarbejdet skal endvidere arbejde på en tværfaglig og tværsektoriel indsats i forhold til børn og unge, som er på vej ud i kriminalitet, misbrug m.m.

Ved videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner iagttages bestemmelserne i retsplejelovens §115B


Diagram over SSP strukturen i Kolding

Ledergruppen

Ledergruppen har til formål at fastlægge strategierne og rammerne for SSP-samarbejdet.

Ledergruppen skal endvidere sikre, at de initiativer, der bliver foreslået, bliver udmøntet i handling.

Ledergruppen mødes to gange om året.

Medlemmer:

 • Lederen af Politiets Lokalstation
 • Lederen af Politiets Forebyggelsesafdeling
 • Direktør for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked
 • Skolechefen
 • Socialdirektøren
 • Social- og handicapchefen
 • Chefkonsulent

SSP gruppen

SSP-gruppen har til formål at indsamle og udveksle oplysninger om problemerne i lokalområderne vedrørende kriminalitet – rusmidler m.m. SSP-gruppen skal endvidere være med til at give gode ideer til løsning af problemerne.

SSP-gruppen skal udvikle og koordinere det forebyggende arbejde mod kriminalitet og misbrug.

SSP-gruppen kan endvidere nedsætte ad-hoc grupper om bestemte temaer og konkrete problemstillinger.

SSP-gruppen skal være handlingsorienteret.

SSP-gruppen mødes mindst to gange pr. år.

Medlemmer: 

 • 1 repræsentant fra Politiets Forebyggelsesafdeling
 • 1 repræsentant fra skolelederne
 • 1 repræsentant fra Ungdomsskolen
 • 1 repræsentant fra Misbrugscentret
 • Lederen af Ungekontakten
 • Chefkonsulent, Socialforvaltningen

SSP-skolegrupperne

Der etableres endvidere en SSP-skolegruppe/distriktsgruppe på hver af overbygningsskolerne. Det betyder, at der vil være 12 SSP/distriktsgrupper i Kolding Kommune.

7-klasseskolerne og privatskolerne indgår i den nærmeste overbygningsskole.

SSP-skolegruppen vil herefter bestå af:

 • 1 repræsentant fra hver af skolerne
 • 1 repræsentant fra Socialforvaltningen
 • 1 repræsentant fra Politiet

Der vil desuden kunne indgå relevante partnere, som har en særlig andel i SSP-samarbejdet.

Hver skolegruppe vælger en formand for gruppen. Formanden har til opgave at sørge for indkaldelse og udarbejdelse af referat fra møderne. De øvrige medlemmer kan få formanden til at indkalde.

Det bør endvidere tilstræbes, at der er niveau mulighed mellem repræsentanterne i gruppen. SSP-skolegrupperne/distriktsgrupperne mødes minimum to gange pr. år og derudover efter behov.

SSP-skolegrupperne skal undervise i kriminalpræventivt arbejde ud fra Kolding Kommunes idekatalog til kriminalpræventivt arbejde.

SSP-skolegruppen/distriktsgruppen har til formål:

 • at være generel kriminalitetsforebyggende i forhold til lokalområdet
 • at se på lokalområdet som en helhed
 • at være opmærksom på faresignaler i lokalområdet
 • at være igangsætter/koordinator for aktiviteter for børn og unge
 • at sikre, at fritidssektoren bliver inddraget i aktiviteterne
 • at modvirke, at børne– og ungekriminaliteten udvikler sig ved at skaffe muligheder for og udvikling af børn og unges fritidsliv
 • at sikre, at der kan samarbejdes med sundhedsfremmende lærer og den tværfaglige skolegruppe.