Skip til hoved indholdet

Takster for skole og uddannelse

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes. 

Til unge under 18 år.

Knallertkørekort inkl. færdselsrelateret førstehjælp: ?  kr.* (896 kr.)

Duplikatkørekort: 230 kr.* (230 kr.)

Teoriprøve eller praktisk prøve ud over første prøve: 230 kr.* (230 kr.)

* Endeligt beløb oplyses Primo 2023.

Helårlige takster inkl. moms.

Videregående uddannelsesinstitutioner: 5.000 kr. (5.000 kr.)

Kulturinstitutioner: 1.500 kr. (1.500 kr.)

Enkeltstående workshops: 400 kr. (400 kr.)

 

Medlemskabet giver brugerne adgang til at benytte Skatkammeret på følgende vilkår:

  • Der kan hentes materialer fra reolerne i Skatkammeret.
  • Det er tilladt at medbringe op til 5 børn/elever pr. besøg.
  • Der er mulighed for at dele og hente inspiration fra Skatkammerets loungeområde.
  • Billeder af projekter lavet i institutionerne kan deles på Skatkammerets facebookside.

Medlemskabet løber fra august til august, men der er mulighed for at erhverve et halvårs medlemskab, som gælder fra januar til august eller fra august til januar.

Læs mere om Skatkammeret