Skip til hoved indholdet

Takster for skole og uddannelse

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2024, mens 2023-takster er angivet i parentes. 

Til unge under 18 år.

Knallertkørekort inkl. færdselsrelateret førstehjælp: ?  kr.* (906 kr.)

Duplikatkørekort: 230 kr.* (230 kr.)

Teoriprøve eller praktisk prøve ud over første prøve: 230 kr.* (230 kr.)

* Endeligt beløb oplyses Primo 2024.

Fra 1. juni 2022 er det gratis for alle Kolding Kommunes offentlige og private institutioner (skoler, kulturtilbud med flere) at hente materialer i Skatkammeret (se punkt 12 fra byrådsmødet 31. maj 2022). 

Institutioner i andre kommuner kan hente mod et gebyr.

Helårlige takster ekskl. moms.

Offentlige og private institutioner med adresse i Kolding Kommune: 0 kr.

Abonnement for institutioner uden for Kolding Kommune : 800 kr. 

Enkeltstående workshops: 320 kr. 

 

Medlemskabet giver brugerne adgang til at benytte Skatkammeret på følgende vilkår:

  • Der kan hentes materialer fra reolerne i Skatkammeret.
  • Det er tilladt at medbringe op til 5 børn/elever pr. besøg.
  • Der er mulighed for at dele og hente inspiration fra Skatkammerets loungeområde.
  • Billeder af projekter lavet i institutionerne kan deles på Skatkammerets facebookside.

Læs mere om Skatkammeret

2024:

Befordringsberettigede elever - Gratis

Ikke-befordringsberettigede elever - Egenbetaling pr. måned - 13. kr. pr. skoledag

Kørsel kan foretages på skoledage mellem kl. 7.00 og kl. 16.00. Der må foretages to rejser pr. dag.