Skip til hoved indholdet

Alkoholbehandling

Vil du sænke dit alkoholforbrug?

Kolding Kommune tilbyder gratis rådgivning og behandling. Du behøver ingen henvisning fra din læge og kan til en hver tid kontakte os telefonisk i åbningstiden. Det er også muligt at være anonym, og du kan henvende dig til os, uanset hvor du bor – også hvis du bor i en anden kommune.
De fleste behandlingsforløb foregår ambulant. Det vil sige, at du ikke er indlagt under behandlingen, og kan derfor stadig passe dit arbejde og være sammen med din familie.

Alle former for behandling, som tilbydes i Alkoholbehandlingen er gratis for dig som borger, og det er muligt at henvende sig anonymt

Telefonnumre

Til dig der ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner:
Ring på hverdage mellem 08.15 – 10.00 på 79 79 69 69
Til dig der er pårørende – både barn, ung og voksen eller samarbejdspartner - ring tlf. 79 79 76 00

Åbningstider:

Mandag kl. 8.00 - 16.00

Tirsdag kl. 8.00 - 15.00

Onsdag kl. 8.00 - 15.00

Torsdag kl. 8.00 - 18.00

Fredag kl. 8.00 - 13.00

Til samarbejdspartnere, der skal i kontakt med en sygeplejeske:

Ring på 24 78 67 98 eller 29 11 75 15.

Det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem

 

Velkommen til alkoholbehandlingen.

Tilbudsportalen.

 

Har du et ønske om at ændre dit alkoholvaner? Så hjælper vi dig på rette vej

Du skal begynde med at henvende dig telefonisk på hverdage mellem 08.15 til 10.00 på 79 79 69 69. Her vil en sygeplejerske eller en behandler tage telefonen og give dig gode råd og vejledning til de forskellige behandlingstilbud, vi tilbyder i Alkoholbehandlingen.
Du vil få en tid til et personligt møde ved en alkoholbehandler. Ved mødet vil du blive indskrevet og dine ønsker og behov for behandling vil blive aftalt. Der vil blive lavet en foreløbig behandlingsplan, og samtalen tager cirka en time.
Derefter begynder du i et reelt behandlingsforløb.


Vi tilbyder en række forskellige behandlingsforløb. De er blandt andet:

 • Individuelle behandlingssamtaler
 • Gruppesamtaler
 • Anonym behandling
 • Webbaseret behandling
 • Samtaler og inddragelse af dit netværk og familien
 • Rådgivning til dine pårørende
 • Hjælp til at blive afruset og medicinsk behandling
 • Døgnbehandling

 

Internetbaseret alkoholbehandling

Er du over 25 år og vil du ændre dine alkoholvaner, mens du sidder ved computerskærmen? Kolding Kommune tilbyder internetbaseret alkoholbehandling.
Du vil primært modtage øvelser, som du skal lave hjemmefra ved computeren og får løbende tilbagemeldinger fra din behandler. Det er muligt at være anonym.
Ønsker du at høre mere, så kontakt Susanne Stollig fra Alkoholbehandlingen
tlf. 79797618 eller mail: sust@kolding.dk

Velkommen til alkoholbehandlingen

DAT-gruppen

Overblik over behandlingsforløbet - se pdf der er gjort tilgængelig
Se pdf med behandligsforløbet

Der findes forskellige behandlingsforløb, og alle bliver strikket sammen efter borgerens eget behov og fagpersoners vurdering

Behandlingen baserer sig typisk på samtaler evt. kombineret med medicinsk behandling.
Normalt foregår behandlingen ambulant, det vil sige, at du møder ind til samtaler, men bor hjemme. De fleste behandlingsforløb tilrettelægges, så du kan passe dit job samtidig. Dog kan det være nødvendigt at tage nogle timer fri, da hovedparten af vores behandlingstilbud ligger inden for almindelig arbejdstid.
Medarbejderne, der tager sig af din behandling, har alle en socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse.

Behandling mod abstinenser

Den primære behandling vil være individuelle samtaler med en tildelt behandler. Vi har dog også tilbud om gruppebehandling, herunder DAT-gruppen, Forandringsgruppen og Følelsesregulering.

Medicinsk behandling af abstinenser

Risolid

Abstinenser behandles med Risolid. Du får Risolid udleveret i Alkoholbehandlingen til én dag ad gangen. Abstinensbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingens lægekonsulent. Såfremt det ikke er muligt at træffe lægekonsulenten ved din første henvendelse, anbefaler vi, at du venter med alkoholophør, til lægekonsulenten træffes.

Anden medicinsk behandling

B-vitaminer

Efter et overforbrug af alkohol kan man mangle B-vitaminer.
Ved B-vitamin mangel er der risiko for uoprettelig hjerneskade.
I Alkoholbehandlingen udleveres 2 forskellige glas, B-combin og B1-vitamin.

Campral

Campral anvendes i Alkoholbehandlingen. Campral kan hos en del reducere drikketrangen og positivt medvirke til fortsat alkohol afholdenhed.

Naltrexon

Naltrexon anvendes i alkoholbehandlingen. Naltrexon kan hos en del nedsætte alkoholindtaget hos afhængige, der ønsker at reducere deres forbrug.

Antabus

Antabus forhindrer fuldstændig nedbrydning af alkohol i leveren. Det betyder, at man vil få voldsomme symptomer ved samtidig indtagelse af ALLE former for alkohol.
Antabus har tidligere været et meget anvendt præparat i Alkoholbehandling.
Der er i dag større anbefaling for trangreducerende præparater, som Campral og Naltrexon. Antabus bruges derfor i mindre grad.

Kost

Hos alkoholafhængige kan manglende energiindtag i visse tilfælde føre til en livstruende tilstand. Ved alkoholophør er det derfor meget vigtigt at indtage energi i form af mad eller drikke, også selv om appetitten er nedsat.

Hvis du har haft et overforbrug af alkohol, vil din hjerne efterhånden vænne sig til alkoholen


Det betyder, at hvis du sætter dit forbrug ned eller helt holder op med at drikke alkohol, vil hjernen og resten af kroppen reagere.

Du kan få et eller flere af følgende symptomer

 • Rystelser
 • Sveden
 • Hjertebanken
 • Feber
 • Søvnløshed
 • Hovedpine
 • Uro
 • Kvalme og opkastning

Hvorfor skal abstinenser behandles?

Ubehandlede abstinenser er farlige. Det kan føre til:

 • Krampeanfald med bevidsthedstab og risiko for ulykker ved fald.
 • Delirium Tremens. En tilstand med konfusion, søvnløshed og hallucinationer. Tilstanden kan ubehandlet medføre døden.

 

Medicinsk behandling af abstinenser

Abstinenser behandles med Risolid. Du får Risolid udleveret i Alkoholbehandlingen til én dag ad gangen. Abstinensbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingens lægekonsulent. Såfremt det ikke er muligt at træffe lægekonsulenten ved din første henvendelse, anbefaler vi, at du venter med alkoholophør, til lægekonsulenten træffes.

Alkoholbehandlingen har du mulighed for at tale med en, når din forældre/partner eller søskende drikker for meget

Hvis du kender en der drikker for meget kender du måske til:

 • At være ked af det
 • At føle dig ensom
 • At have svært ved at sove
 • At mangle nærvær og opmærksomhed
 • At være bekymret At føle det er skamfuldt eller have skyldfølelse


Det er ikke nemt at være tilskuer til en der drikker for meget, om man er barn/ung eller partner. Derfor kan du som pårørende få rådgivning i Alkoholbehandlingen.

Vi kan tilbyde:

 • Individuelle / Familiesamtaler. Her taler du eller familien med en behandler og får hjælp til at sige alle de ting, der kan være svære at sætte ord på. Vi hjælper dig og jer videre og styrker jeres forhold til hinanden og taler om hvordan et misbrug påvirker en familie.
 • Samtaler i gruppe med andre børn. Her møder du andre børn i alderen 7-12 år, som står i den samme situation som dig. Vi taler om dét, der er svært og støtter hinanden. Du får lært at sætte ord på dine følelser og sætte grænser.
 • Samtaler i gruppe med andre unge. Sammen med andre unge i alderen 13-20 år snakker vi om oplevelser, bekymringer og håb, og vi støtter hinanden i alt det, der er svært. Du får lov at opleve, at andre forstår din situation og lærer, at dine reaktionsmønstre er helt normale.
 • Samtaler i grupper med andre voksne: Gruppen er for voksne pårørende, der har en ægtefælle, voksne børn, nær ven eller søskende, der drikker for meget. Du får mere viden om afhængighed og taler om, hvordan man styrker relationen og familiemønstre. Sammen sætter vi ord på svære og modstridende følelser og støtter hinanden i den svære rolle som pårørende.


Gruppemøder afholdes hver 14 dag om eftermiddagen/aftenen.
Du bestemmer i fællesskab med den professionelle hvilket forløb, der i givet fald passer bedst til dig.
Du er altid velkommen til at ringe – hvad enten du blot vil snakke om din situation og sætte ord på dine følelser, eller om du vil have konkret viden om, hvad Kolding Kommune kan tilbyde dig.
Alle vores tilbud er gratis, og du behøver ikke henvisning. Det er ikke et krav, at din far, mor eller ægtefælle er i behandling. Der er tavshedspligt i gruppen og du bestemmer selv, om du vil være anonym.

 

Kontakt

Sanne Rose Hansen

familie- pårørende behandler
Tlf. 29 37 82 72 / 79 79 51 04

Barbara Christiansen

Familie- pårørende behandler
barch@kolding.dk
Tlf. 30 47 32 22 / 79 79 51 04

 

Pårørendebehandling pjece.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Alkolinjen. Gratis og anonym alkoholrådgivning i brevkasse, chat og på telefon.

Kolding Kommune deltager i den landsdækkende oplysningskampagne Respekt, som skal gøre opmærksom på gratis og professionel alkoholbehandling.
Kampagnen er lavet i samarbejde med Trygfonden og Alkohol & Samfund.

Få hjælp til problemet - og få respekten tilbage

At drikke for meget er kun tabu, indtil man gøre noget ved det.
Mange er af den opfattelse, at det er flovt at få hjælp til et alkoholproblem. Men det er faktisk kun flovt eller tabu, så længe drikkeriet står på. Så snart der bliver gjort noget ved problemet, reagerer omverdenen med respekt, anerkendelse og opmuntring. Det kan være svært at tro på, hvis du står midt i det, men bare vent og se.

De ved det alligevel

Det er de færreste, som har et problem med alkohol, der formår at holde det hemmeligt. Den nærmeste familie ved det næsten altid, og ofte er det også noget venner og kolleger er klar over. Eller i hvert fald mistænker. Og ALLE vil blive glade, hvis deres mor/far/bror/søster/ven/kollega gør noget ved et alkoholproblem.

Tag første skridt – du vil aldrig fortryde det

Det allersværeste for en drikkende eller en pårørende er at erkende problemet og gøre noget ved det. Det skyldes blandt andet frygt for omverdenens reaktion. Men dem der først har prøvet opmuntringerne, anerkendelsen og klappene på skulderen ville bare ønske, at de havde fået hjælp noget før.
Tænker du på at tage første skridt, så kontakt alkoholbehandlingen.

Alkoholrådgivning er også for pårørende

Det er svært at være tæt på en, der drikker for meget. Især ægtefæller og børn lider, når alkoholen får overtaget. De har ofte brug for hjælp og støtte til at klare dagligdagen, og ofte har de brug for at få ændret væremåde i forhold til sig selv og til den drikkende. Derfor er kommunens alkoholrådgivning også for pårørende.
Man kan henvende sig ganske uforpligtende og anonymt tale med et forstående menneske og få gode råd til at tackle situationen.
Er man klar til det, kan man få hjælp til at få den drikkende til at gå i behandling.

Er du tæt på en, der drikker for meget, eller er du bare i tvivl om, hvorvidt der er et problem, skal du ikke tøve med at henvende dig til alkoholrådgivning.

Test dine alkoholvaner

Alkolinjens alkotest - test dine alkoholvaner gratis og anonymt. Det tager kun et par minutter.
Testen er udviklet af WHO og bruges af læger verden over. Nu har du muligheden for at prøve den.
Det gode ved testen er, at den giver et mere nuanceret billede at alkoholforbruget end blot antal genstande. Her medtages også drikke- og adfærdsmønstre samt relationer til andre, og resultatet er derfor både mere pålideligt og nemmere at relatere sig til, for den der tager testen.
Testen tager kun få minutter at gennemføre, og du er fuldstændig anonym.

Du skal være opmærksom på, at Youtube sætter en eller flere cookies på din computer/enhed, når du klikker på afspil video.
Hvad er cookies?