Skip til hoved indholdet

Stofmisbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandlingen på Kolding misbrugscenter tilbyder rådgivning, vejledning og behandling til borgere med stofmisbrugsproblemer, deres pårørende, virksomheder og eksterne samarbejdspartnere

Stofmisbrugsbehandlingen i Kolding har åbent for tilgang af borgere andre kommuner jævnfør retten til frit valg.

Åbningstider

Borgere over 25 år kan henvende sig personligt eller telefonisk i Stofmisbrugsbehandlingens åbningstid for at få rådgivning om eller behandling for stofmisbrug.

Åbningstider:

Mandag kl. 8.00 - 15.00

Tirsdag kl. 8.00 - 15.00

Onsdag kl. 8.00 - 15.00

Torsdag kl. 8.00 - 18.00

Fredag kl. 8.00 - 13.00

 

Behandling for stofmisbrug

Når du kontakter Stofmisbrugsbehandlingen, tilbyder vi dig en afklarende snak om, hvad dine ønsker for behandling er. Målet med behandlingen kan være at stabilisere, reducere eller at stoppe med misbruget, for at opnå det du mener er et bedre liv.
Sammen med dig udarbejder vi en plan for din behandling og hvordan vi skal samarbejde for at opnå målene i behandlingsplanen. Dit mål for behandlingen er udgangspunktet for den behandlingsplan du laver sammen med din behandler.
Behandlingen for stofmisbrug foregår både individuelt og i grupper. Den behandling vi tilbyder, er kognitivt funderet og metoden øger opmærksomheden på samspillet mellem tanker, følelser og handlinger. Denne bevidsthed giver mulighed for nye handlestrategier og kan blive starten til en forandring. Samtaler over Skype, kan måske gøre behandlingen bedre for dig. Derfor vil vi gerne snakke med dig om hvordan samtaler over Skype, kan hjælpe dig i din behandling.
Der kan i særlige tilfælde indstilles til visitation til døgnbehandling og ambulant efterbehandling.

Børne-familieperspektiv

Vi ønsker at inddrage dine pårørende i behandlingen, fordi misbrug også påvirker familien. Sammen med dig vil vi sikre at dine børn støttes bedst muligt.

 

Det er svært at være pårørende til en misbruger, uanset om du er ægtefælle, forældre, søskende eller ven


Mange pårørende er plaget af skyldfølelse, skam, magtesløshed, fordømmelse og andre stærke og modstridende følelser. Du kan have et oprigtigt ønske om at hjælpe, men ved måske ikke hvordan.

Selvhjælpsmøde for pårørende

I samarbejde med SMART-Recovery tilbyder Kolding Kommune et ugentligt selvhjælpsmøde for pårørende.
Mødet forgår tirsdage 17.30-19.00 på Kolding Uddannelses Center. Ågade 27, 6000 Kolding.

Mødet varetages af frivillige. Du kan finde yderligere info, herunder om aflysning/ferie, på www.smartrec.dk eller på facebooksiden 'SMART-Recovery Familie & Venner Kolding'.

Tavshedspligt

Hvis den misbruger, som du kender, er i behandling hos os, sætter vores tavshedspligt grænser for, hvad vi må tale med dig om. Vi kan altid tale om, hvordan det er at være pårørende, og hvordan du kan forholde dig som pårørende.

Kolding misbrugscenter tilbyder et efterbehandlingsforløb, når du har været i en egentlig misbrugsbehandling, dag- eller døgnbehandling

Tilbud om efterbehandling er en meget vigtig del af en sammenhængende og koordineret behandling for stof- eller alkoholmisbrug.
Tilbuddet kan hjælpe og støtte dig med at forebygge tilbagefald til misbrug.

Sådan får du tilbud om en efterbehandling

Dit behov for efterbehandling vil sammen med dig blive vurderet mens du modtager en behandling for dit misbrug.
Der udarbejdes i samarbejde med dig og medarbejderne på Kolding misbrugscenter en behandlingsplan for forløbet.

Efterbehandlingstilbuddet kan indeholde:

 • Individuelle samtaler
 • Støtte, vejledning og rådgivning til almindelige dagligdags funktioner feks. husholdning, personlig hygiejne, økonomi m.m.
 • Afklaring af og/eller støtte til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsesforløb
 • Hjælp eller støtte til at bevare eller etablere sociale og familiære netværk

Som et led i din efterbehandling er du velkommen til benytte Værestedet De frie fugle, som er et værested for tidligere misbrugere og misbrugere i behandling.

Dagbehandling er et tilbud om behandling i grupper. Sideløbende tilbydes individuelle samtaler

Målet med dagbehandlingen er at stabilisere, reducere eller stoppe med misbruget for at opnå det, du mener, er et bedre liv.
Dit mål for behandlingen er udgangspunktet for den behandlingsplan, du laver sammen med din behandler.

Det sundhedsfaglige tilbud for stofmisbrugere i behandling består af vejledning og vurdering af helbred og medicinsk behandling

Sygeplejeklinikkken

Borgere i misbrugsbehandling har mulighed for, at komme i klinikken uden forudgående aftale.
Klinikken har åbent de fleste onsdage i udleveringstiden. Det foregår på sygeplejerskens kontor, som ligger i forbindelse med udleveringen.
Her er mulighed for at få en snak om:

 • Sygdomssymptomer generelt
 • Spørgsmål til den medicinske behandling
 • Bivirkninger
 • Blodtryksmåling (BT)
 • Bekymring for sår, der ikke vil hele eller er inficerede
 • Hjælp til kontakt til egen læge eller sygehuset
 • Vejledning i at undgå smitterisici og nedsætte risiko for f.eks. fixeskader
 • Vejledning i forebyggelse og behandling af hepatitis/leverbetændelse
 • Andet

Medicinsk behandling ved stofmisbrug

Kolding Misbrugscenter har en lægekonsulent tilknyttet, som varetager den medicinske behandling. Ved misbrug kan lægen på baggrund af en individuel vurdering tilbyde substitutionsbehandling primært med suboxone eller metadon.
Målet med den medicinske behandling er at understøtte den sociale behandlingsindsats.

Udlevering af medicin

Du finder indgangen til Udleveringen i modsatte ende af bygningen via en sti fra Hylkedalsvej.
Her udleveres medicin på følgende dage og tidspunkter:

Mandag, onsdag og fredag
kl. 8.30 - 9.30
og 
kl. 11.30 - 12.00

Borgere der skal passe arbejde, skole eller lignende har mulighed for at hente medicin på aftalte tidspunkter udenfor udleveringens åbningstid.

Gratis prævention

Gratis prævention tilbydes borgere i behandling for stofmisbrug og deres kæreste, kone/mand eller partner. Det foregår ved henvendelse til sygeplejersken, som laver et brev der skal medbringes til egen læge.
Der er iøvrigt gratis udlevering af kondomer.

Ungebehandlingen tilbyder behandling specielt målrettet unge fra 14 -25 år, der har et eksperimenterende forbrug, overforbrug eller misbrug af rusmidler

Der arbejdes altid ud fra den unges motivation, forudsætninger, behov og målsætninger. Udgangspunktet er frivillighed og tilbuddet er ikke betinget af stoffrihed eller et ønske om stoffrihed.
For at undgå identitetsdannelse som misbruger, er den unges samlede situation i fokus, ikke kun rusmiddelforbruget.

Anonym rådgivning

Er et tilbud til dig, der ikke ønsker at opgive dit navn eller at blive registreret.
Der er mulighed for 3-4 anonyme rådgivende samtaler.
Er du under 18 år kan du også få anonym rådgivning uden dine forældrene orienteres; men et egentlig behandlingsforløb kræver, at dine forældrene informeres om det.

Behandling i dagtimerne med personlige samtaler

Behandlingen tager udgangspunkt i dit ønske og behandlerens faglige vurdering af dine vanskeligheder med rusmidler. Sammen med dig laves der en plan for din behandling.

Behandling i gruppe

Er et tilbud om at mødes med andre unge med lignende problemstillinger. Behandlingen vil omfatte arbejde med din motivation og trang til rusmidler.
Der kan i særlige tilfælde indstilles til døgnbehandling.

Forældresamarbejde

Ungebehandlingen samarbejder med den unges forældre. Det aftales, om forældrene skal deltage i samtaler, deltage i opfølgende møder eller deltage minimalt. Forældrenes deltagelse afhænger af den unges behov.
Forældrene kan tilbydes samtaler om at være forældre til en misbrugende ung. Der er mulighed for individuelle samtaler eller deltagelse i gruppeforløb med andre forældre i en lignende situation.
Behandlerne har også samtaler med forældre, der har henvendt sig for at få hjælp til at håndtere deres barns misbrug.

Behandlingsmetoden MOVE

MOVE består af samtaler, hvor du og en behandler taler om det, der fylder i dit liv.
Samtalerne har altså ikke kun fokus på hash eller stoffer, men også på hvordan du har det og trives i din hverdag. Sammen sætter I fokus på dine problemer og tager nogle skridt til at begrænse eller stoppe dit stofbrug.
I MOVE tager du og behandleren udgangspunkt i dine mål og ønsker, og det er selvfølgelig dig, der bestemmer, hvad I skal tale om.
I MOVE-behandling får du 12 personlige samtaler med en rusmiddelbehandler, hvor I snakker om dine behov, ønsker, og hvordan du trives i din hverdag. Sammen laver I en plan for din behandling, som hjælper dig til at begrænse eller stoppe dit rusmiddelbrug.
Du får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale med din behandler. Din behandler sender dig en sms før hver samtale for at minde dig om jeres aftale.
Dine mål og ønsker for behandlingen er vigtige, og undervejs aftaler du og din behandler, hvilke aktiviteter og opgaver du kan lave fra gang til gang, som hjælper dig med at nå dine mål. Opgaverne er overkommelige, og det er dig, der bestemmer, hvad du vil arbejde med. Behandleren skriver en status til dig efter hver fjerde samtale for at fortælle dig, hvor godt det går med at opnå dine mål og ønsker.
Efter de 12 samtaler har du og din behandler stadig kontakt i op til seks måneder. Din behandler ringer til dig efter aftale, og nogle gange mødes I, som I plejer.

FYLDER HASH, KOKAIN, AMFETAMIN ELLER ANDRE STOFFER FOR MEGET I DIN HVERDAG?

Anonym stofmisbrugsbehandling er et tilbud til dig, som ønsker anonym behandling, støtte og rådgivning, til at komme ud af dit misbrug.
Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at oplyse navn og cpr. nummer.

Målgruppe

Et tilbud til dig, der:

 • Er over 18 år
 • Er i uddannelse eller beskæftigelse
 • Har et reelt ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af rusmidler
 • Har afklarede boligforhold
 • Har brug for anonymitet

Behandlingen tilbydes i Kolding, Esbjerg og Odense

Du kan kontakte den anonyme behandling på telefon eller mail:


KOLDING:

Tlf.: 61 19 20 72
Mail: Anonym stofmisbrugsbehandling

ESBJERG:

Tlf.: 23 60 90 14

ODENSE:

Tlf.: 63 75 11 11/ SMS: 51 77 73 27
Hjemmeside: http://www.heltanonymodense.dk/