Skip til hoved indholdet

Unge med misbrug

Ungebehandlingen tilbyder behandling specielt målrettet unge fra 14 -25 år, der har et eksperimenterende forbrug, overforbrug eller misbrug af rusmidler

Der arbejdes altid ud fra den unges motivation, forudsætninger, behov og målsætninger. Udgangspunktet er frivillighed og tilbuddet er ikke betinget af stoffrihed eller et ønske om stoffrihed.
For at undgå identitetsdannelse som misbruger, er den unges samlede situation i fokus, ikke kun rusmiddelforbruget.

Anonym rådgivning

Er et tilbud til dig, der ikke ønsker at opgive dit navn eller at blive registreret.
Der er mulighed for 3-4 anonyme rådgivende samtaler.
Er du under 18 år kan du også få anonym rådgivning uden dine forældrene orienteres; men et egentlig behandlingsforløb kræver, at dine forældrene informeres om det.

Behandling i dagtimerne med personlige samtaler

Behandlingen tager udgangspunkt i dit ønske og behandlerens faglige vurdering af dine vanskeligheder med rusmidler. Sammen med dig laves der en plan for din behandling.

Behandling i gruppe

Er et tilbud om at mødes med andre unge med lignende problemstillinger. Behandlingen vil omfatte arbejde med din motivation og trang til rusmidler.
Der kan i særlige tilfælde indstilles til døgnbehandling.

Forældresamarbejde

Ungebehandlingen samarbejder med den unges forældre. Det aftales, om forældrene skal deltage i samtaler, deltage i opfølgende møder eller deltage minimalt. Forældrenes deltagelse afhænger af den unges behov.
Forældrene kan tilbydes samtaler om at være forældre til en misbrugende ung. Der er mulighed for individuelle samtaler eller deltagelse i gruppeforløb med andre forældre i en lignende situation.
Behandlerne har også samtaler med forældre, der har henvendt sig for at få hjælp til at håndtere deres barns misbrug.

Behandlingsmetoden MOVE

MOVE består af samtaler, hvor du og en behandler taler om det, der fylder i dit liv.
Samtalerne har altså ikke kun fokus på hash eller stoffer, men også på hvordan du har det og trives i din hverdag. Sammen sætter I fokus på dine problemer og tager nogle skridt til at begrænse eller stoppe dit stofbrug.
I MOVE tager du og behandleren udgangspunkt i dine mål og ønsker, og det er selvfølgelig dig, der bestemmer, hvad I skal tale om.
I MOVE-behandling får du 12 personlige samtaler med en rusmiddelbehandler, hvor I snakker om dine behov, ønsker, og hvordan du trives i din hverdag. Sammen laver I en plan for din behandling, som hjælper dig til at begrænse eller stoppe dit rusmiddelbrug.
Du får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale med din behandler. Din behandler sender dig en sms før hver samtale for at minde dig om jeres aftale.
Dine mål og ønsker for behandlingen er vigtige, og undervejs aftaler du og din behandler, hvilke aktiviteter og opgaver du kan lave fra gang til gang, som hjælper dig med at nå dine mål. Opgaverne er overkommelige, og det er dig, der bestemmer, hvad du vil arbejde med. Behandleren skriver en status til dig efter hver fjerde samtale for at fortælle dig, hvor godt det går med at opnå dine mål og ønsker.
Efter de 12 samtaler har du og din behandler stadig kontakt i op til seks måneder. Din behandler ringer til dig efter aftale, og nogle gange mødes I, som I plejer.

Det er svært at være pårørende til en person, der har problemer med rusmidler, uanset om man er ægtefælle, forældre, søskende eller barn

Man kan have et oprigtigt ønske om at hjælpe, men ved måske ikke hvordan.
Som pårørende i Kolding Kommune kan du henvende dig i Misbrugscentret - også anonymt.
Hvis den person, du kender, er i behandling hos os, kan vores tavshedspligt sætte nogle grænser for, hvad vi må tale med dig om, men vi vil altid gerne tale med dig om, hvordan det er for dig som pårørende.


Misbrugscenteret tilbyder:

  • Personlige samtaler
  • Parsamtaler
  • Familiesamtaler
  • Personlige samtaler med børn
  • Støtte til børn og unge i grupper
  • Grupper for voksne pårørende

Forældresamarbejde

Ungebehandlingen samarbejder med den unges forældre. Det aftales, om forældrene skal deltage i samtaler, deltage i opfølgende møder eller deltage minimalt. Forældrenes deltagelse afhænger af den unges behov.
Forældrene kan tilbydes samtaler om at være forældre til en misbrugende ung.Der er mulighed for individuelle samtaler eller deltagelse i gruppeforløb med andre forældre i en lignende situation.
Behandlerne har også samtaler med forældre, der har henvendt sig for at få hjælp til at håndtere deres barns misbrug.