Skip til hoved indholdet

Ungebehandlingen

Ungebehandlingen tilbyder gratis behandling specielt målrettet unge mellem der 14- 25 år, der har et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol.

Ungebehandlingen har en helhedsorienteret indsats, hvor den unges samlede situation er i fokus og ikke kun rusmiddelbruget.

Der arbejdes altid ud fra den unges motivation, forudsætninger, behov og målsætninger.

Udgangspunktet er frivillighed og tilbuddet er ikke betinget af fuldstændigt ophør med rusmidler eller ønske herom. Behandlingen tager udgangspunkt i den unges ønske og behandlerens faglige vurdering af den unges vanskeligheder med rusmidler.

Ungebehandlingen er en del af Stofbehandlingen, som er en afdeling under Center for Rusmiddelbehandling og Socialt Udsatte.

Ungebehandlingen i Kolding Kommune har åbent for tilgang af borgere fra andre kommuner jævnfør retten til frit valg.

Kontaktmuligheder og åbningstider

Unge mellem 14 og 25 år kan henvende sig personligt på Låsbyhøj, Nørregade 1 eller telefonisk på 79 79 76 00 i vores åbningstid for at få vejledning, rådgivning eller behandling for rusmiddelbrug eller rusmiddelafhængighed eller skrive en mail til ungebehandling@kolding.dk 

Mandag kl. 8.00 - 16.00
Tirsdag kl. 8.00 - 15.00
Onsdag kl. 8.00 - 15.00
Torsdag kl. 8.00 - 18.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

OBS: Telefonen er lukket alle dage kl. 12.00-13.00.

Akut psykisk udfordring - henvendelse uden for åbningstiden

Til dig der oplever at befinde dig i en akut psykisk udfordring, kan vi give råd og vejledning uden for åbningstiden.
Du skal ringe på: 79 79 40 40.

Behandlingsmetoden MOVE

MOVE er en metode til rusmiddelbehandling til unge, som anvendes til unge der ønsker behandlingen for et problematisk forbrug af stoffer. Metoden kombinerer samtalebehandling med en række strukturelle elementer UngMap-screening, behandlingsplan, trivsels- og effektmonitorering, gavekort, statusskrivelser og påmindelser.

Metoden bygger på et struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. Målarbejde er centralt i MOVE, og den unges mål og målopnåelse er et fast tema i alle samtaler, ligesom der hver gang er hjemmearbejde knyttet til målene. Samtaleteknikkerne er Kognitiv adfærdsterapi og Den motiverende samtale.

Alkoholbehandling

I ungebehandlingen tager vi udgangspunkt i den unge problemstilling omkring alkohol. Vi finder i samarbejde med den unge, det forløb der passer til den enkelte.

Alkoholbehandling er et uafgrænset forløb, hvor vi bruger metoder som Den motiverende samtale og Kognitiv adfærdsterapi.

Anonym rådgivning

Er et tilbud til dig, der ikke ønsker at opgive dit navn eller at blive registreret.
Der er mulighed for 3-4 anonyme rådgivende samtaler.

Er du under 18 år kan du også få anonym rådgivning uden dine forældrene orienteres, men et egentligt behandlingsforløb kræver, at dine forældrene informeres om det.

Forældresamarbejde

Ungebehandlingen samarbejder med den unges forældre, men forældrenes deltagelse afhænger af den unges behov. Det aftales, om forældrene skal deltage i samtaler, deltage i opfølgende møder eller deltage minimalt.

Pårørende behandling

Det er svært at være pårørende til en person, der har problemer med rusmidler, uanset om man er ægtefælle, forældre, søskende eller barn. Man kan have et oprigtigt ønske om at hjælpe, men ved måske ikke hvordan.

Forældre og andre pårørende kan tilbydes samtaler om at være forælder til en ung med et problematisk forbrug af rusmidler. Der er mulighed for individuelle samtaler eller deltagelse i gruppeforløb, med andre forældre i en lignende situation.

Ungebehandlerne har også samtaler med forældre, der har henvendt sig for at få hjælp til at håndtere deres barns problematiske forbrug af rusmidler.

Kolding Kommune, Ungebehandlingen | Facebook