Skip til hoved indholdet

Stalking eller chikane

Defenition på stalking - En systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende og som opleves som grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte.

Stalking er kendetegnet ved, at en person f.eks.:

 • Foretager uønskede telefonopkald, sender sms og mails
 • Bestiller varer i den udsattes navn
 • Efterlader beskeder ved den udsattes bopæl
 • Tager ophold i nærheden af den udsatte
 • Opsøger den udsatte på sociale medier, ved bopælen eller igennem en tredje person
 • Ødelægger den udsattes ejendom, eksempelvis en bil
 • Udsætter den udsatte for fysiske og seksuelle krænkelser

Chikane opleves typisk sårende, krænkende eller ydmygende, hvor stalking har karakter af være intimiderende, fordi den desuden overskrider privatsfæren og medfører en form for frygt.

Hvad kan du gøre, hvis du er udsat for stalking eller chikane?

 • Hvis der er tale om akut fare - søg hjælp hos politi 112
 • Kontakt Dansk Stalking Centers telefonrådgivning – dette kan foregå helt anonymt. Her kan man få hjælp til afklaring om der er tale om stalking og få rådgivning om hvilke handlemuligheder man som stalkingudsat har. Dansk Stalking Center kan kontaktes på 25 17 73 74
 • Du kan kontakte offerrådgivning eller krisecentre

Råd til dig som oplever stalking

 • Gem al dokumentation
 • Undgå kontakt og lad være med at besvare mails og sms og modtage gaver
 • Stå fast på beslutninger og send klare signaler
 • Hvis det er nødvendigt, kan du ændre dine daglige rutiner og skifte telefonnummer, mailadresse, koder

Du kan finde mere information om stalking via Dansk Stalking Center samt Borger.dk:

Kolding Kommunes primære kontaktperson

Vedrørende børn og unge: Maren Hornbech, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, tlf. 79 79 28 52

Vedrørende voksne: Stine K. Kristensen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, tlf. 7979 7410

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje