Skip til hoved indholdet

Sundhedsplejen - Tiltag i forbindelse med Coronavirus

Spæd- og småbørn

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg eller aftalt konsultation i Sundhedscentret til alle nyfødte og spædbørn. Børn i alderen 1 – 5 år tilbydes besøg/konsultation efter behov.

Familierne kontaktes telefonisk/sms med henblik på at afklare smittestatus i hjemmet. Der aftales, om der skal tilbydes hjemmebesøg eller konsultation i Sundhedscentret. Der kan også tilbydes videokontakt eller en telefonkonsultation.

Det anbefales, at familierne lufter godt ud i hjemmet inden sundhedsplejersken kommer. Ligeledes opfordres til, der er en god håndhygiejne.

Ved hjemmebesøg bør kun raske forældre og evt. raske søskende være til stede i rummet. Der holdes afstand (1 meter) mellem sundhedsplejersken og forældrene.

Hvis der er bekræftet eller mistanke om Covid19 i familien, aflægger sundhedsplejersken et kort besøg iført værnemidler – kittel, maske, handsker.

  • Graviditetsbesøg efter henvisning fra jordemoder, egen læge eller Familieambulatoriet.
  • Barselsbesøg til alle, som har født ambulant, på 4.-5. dagen efter fødslen.
  • Etableringsbesøg til alle på 10.-14. dagen efter fødslen.
  • 3 ugers besøg til førstegangs fødende.
  • 2 mdrs. besøg.
  • 4-6 mdrs. besøg.
  • 8 mdrs. besøg.
  • Behovsbesøg og individuelle besøg til forældre i aflyste gruppeforløb Klar, parat – familie.

Skoleelever

Alle børn fra 0. – 9. klasse tilbydes undersøgelser, samtaler og sundhedspædagogiske gruppeaktiviteter.

Lokalet på skolen rengøres dagligt.

Elever og evt. forældre skal afspritte hænder før og efter samtale/undersøgelse.

Der holdes afstand (1 meter) mellem sundhedsplejersken og eleven/forældre

Undersøgelse/samtale udsættes, hvis der er mistanke om eller hvor der er bekræftet smittet med Covid19 i familien.

Sundhedsplejen har telefontid på alle ugens hverdage ml. kl. 8.30 og 9.30 på tlf. 29232511. Her kan forældre med akut behov få råd og vejledning.

Kontakt til egen sundhedsplejerske