Skip til hoved indholdet

Kræft

Kræftrehabilitering i Sundhedscenter Kolding

Er du, eller en i din familie, ramt af kræft, og har brug for støtte og vejledning?


Hvis du eller din pårørende har eller har haft kræft, kan der opstå mange tanker og spørgsmål, og mange kan få brug for hjælp og støtte i eller efter forløbet.
Har du brug for støtte og vejledning tilbyder Sundhedscenter Kolding samtaler med en sundhedskoordinator, hvor vi sammen finder ud af, hvad du/I har behov for.
Tilbuddet er gratis for borgere i Kolding Kommune.

Henvendelse
Sundhedscenter Kolding
Sygehusvej 6
6000 Kolding

Sundhedskoordinator og Sygeplejerske Anne-Mette Lauritsen
Tlf.: 79 79 94 57
Mobil: 40 11 85 73
E-mail: plaur@kolding.dk

Sundhedskoordinator Tina Bakke
Tlf.: 79 79 94 80
Mobil: 40 24 58 83
E-mail: tinba@kolding.dk


Andre tilbud
Sundhedscenter Kolding tilbyder også:

  • Støttende samtaler
  • Mindfulnessforløb
  • Kostvejledning
  • Hjælp til andre tilbud i kræftrådgivningen i Vejle
  • Vejledning og koordinering
  • Træning
  • Afspænding
  • Rygestopvejledning
  • Alkoholrådgivning
  • Naturbaseret terapi


Foldere
Livet med kræft