Skip til hoved indholdet

Stepping Friskole FlexSkole

FlexSkole for elever på Stepping Friskole er en erstatning for 2 skoleruter, der blev nedlagt sommeren 2021.

FlexSkole for elever på Stepping Friskole er en erstatning for 2 skoleruter, der blev nedlagt sommeren 2021.

Skoleruterne havde lave passagertal, der betød, at der ofte kørte tomme eller halvtomme busser rundt.

Med FlexSkole ønsker Kolding Kommune at sikre en tilsvarende service eller måske endda en forbedret service med en mere fleksible transportform.

Som de allerede etablerede Flexturs-ordninger i kommunen (Flextur, FlexUng og FlexJunior) hører FlexSkole under den padehat af kørsel, der betegnes Flextrafik og administreres af Sydtrafik.

Kort sagt er Flextrafik kollektiv trafik, der køres med mindre biler, og som kun køres efter bestilling. Der køres altså ikke efter en fast køreplan, som det kendes fra almindelig kollektiv trafik. Derfor har vi med Flextrafik mulighed for at tilbyde ordninger, hvor passageren selv kan vælge hvornår, hvorfra og hvortil, der skal køres.

Denne vejledning beskriver FlexSkole-ordningen for elever, der går på Stepping Friskole, og som er bosiddende inden for området markeret på efterfølgende kort.

Elever på Stepping Friskole der bor indenfor det markerede område har mulighed for at tilmelde sig FlexSkole ordningen for ikke befordringsberettige skoleelever

Klik på kortet for at se et interaktivt kort

Ordningen går i alt sin enkelthed ud på, at eleven befordres mellem bopæl og skole og retur igen med en Flexbil. Man vælger selv, hvornår man ønsker at ankomme til skolen, og hvornår man ønsker at blive hentet igen. Det behøver altså ikke at være lige efter skole, at man bliver hentet. Det kan også være efter SFO.
Der gælder følgende regler for ordningen:

  • Rejserne må kun foretages på skoledage.
  • Rejserne skal foretages i tidsrummet mellem kl. 7 og kl. 16.
  • Der er en månedlig egenbetaling på 13 kr. pr. skoledag i den pågældende måned.
  • Der må kun foretages 2 rejser pr. skoledag.
  • Rejser, der ikke foretages mellem bopæl og skole, må kun foretages inden for det tilhørende skoledistriktet (se afsnittet ”Hvor må man rejse?”)
  • Eleven vil være fremme ved skolen senest 5 minutter før ringetid (ønsket ankomsttid), men vil kunne være fremme op til 30 minutter før. Efter skoletid kan ventetiden ligeledes være mellem 5 og 30 minutter.
  • Bestilt kørsel, inklusive kørsel, der er bestilt som fast kørsel, skal afbestilles, hvis det viser sig, at der ikke er brug for den, f.eks. ved sygdom.
  • Har eleven en alder eller højde, der påkræver brug af autostol eller selepude, skal eleven selv medbringe den og selv spænde den fast. Eleven skal altså kunne klare sig selv både til, fra og i bilen, lige som man også selv skal kunne klare sig i bussen.
  • Da der er tale om en særlig form for kollektiv trafik, kører man sammen med andre, som man kender det fra bus og tog, hvorfor Flexbilen somme tider vil køre en omvej.

Er man i tvivl om hvilke dage i skoleåret, der er skoledage, kan man finde ferieplanen for alle Kolding Kommunes folkeskoler ved at klikke på linket

Overholdes ovenstående regler ikke, kan man blive udelukket fra ordningen.

Sydtrafiks almindelige rejsegaranti for Flextrafik er gældende for ordningen. Denne kan findes på Sydtrafiks hjemmeside; https://www.sydtrafik.dk/kontakt-og-service/rejsegaranti

Rejser, der ikke foretages mellem bopæl og skole, må kun foretages inden for skoledistrikterne for Ødis Skole, Christiansfeld Skole og Sjølund Hejls Skole se markeringen på kortet. Klik på kortet for at se interaktivt kort.

Stepping Friskole kortet beskriver hvor man rejse , når man ikke er befordringsberettiget

Det betyder, at eleven f.eks. kan rejse hen til en klassekammerat efter skole eller rejse hjem til egen adresse, efter at have besøgt en klassekammerat, hvis det er inden for det markerede område.

Klik på linket for at se kort over skoledistrikter

Man tilmeldes ordningen ved først at udfylde en webformular på Kolding Kommunes hjemme

Når eleven er blevet oprettet i Flextrafik-systemet, sendes et optagelsesbrev, hvori det bl.a. oplyses, hvordan betaling af ordningen gennemføres samt hvilket kundenummer, der skal benyttes i Flextrafik-systemet/app’ensammen med den oplyste emailadresse. Der kan forventes en behandlingstid på op til 4 hverdage.

Når man har modtaget optagelsesbrevet, kan man via Kolding Kommunes netbutik betale for ordningen. Her skal man vælge kategorien FlexSkole. Man kan selv vælge, om man vil betale for 1 eller flere måneder ad gangen. Betalingen er dog altid forud. Prisen varierer pr. måned alt efter antallet af skoledage i måneden, men det vil fremgå i netbutikken. Man kan kun bruge FlexSkole-ordningen i de måneder, man har betalt for.

Deadline for betaling er den 26. i hver måned.

Bestilling af fast kørsel

Hvis kørselsbehovet er af meget fast tilbagevendende karakter i en længere periode (f.eks. ved fast skoleskema), kan kørslen bestilles som fast kørsel for et halvt skoleår ad gangen.

Deadlines for bestilling af fast kørsel er 7 hverdage før kørselsstart.

Bestilling af fast kørsel foretages via en webformular, der administreres af Sydtrafik.

På formularen angiver man bl.a. ønsket startadresse, slutadresse, ankomst- og/eller afhentningstidspunkt på de specifikke ugedage samt perioden, hvori den faste kørsel ønskes bestilt (inden for det pågældende halve skoleår).

Man kan vælge at bestille fast kørsel for både kørsel til skole og hjem fra skole, eller kun en af de to. Man kan vælge at bestille fast kørsel på alle ugedage eller kun på nogle enkelte ugedage i perioden. På de skoledage, hvor der eventuelt ikke er bestilt fast kørsel, kan der bestilles ad hoc-kørsel.

Skoleferier vil automatisk blive fratrukket den periode, hvor kørslen bestilles i.

Bestilling af ad hoc-kørsel

Er kørselsbehovet meget forskellig fra dag til dag, kan man vælge selv at stå for bestilling af alt kørslen via selvbetjeningssiden: www.sydtrafik.flextrafik.dk eller app’en Flextrafik. Her logger man ind med elevens kundenummer og pinkode og vælger ”FlexSkole”.

Man kan bestille op til 14 dage i forvejen, men bestillingen skal ske mindst 2 timer før ønsket afhentning.

Ønsker man, at eleven skal være fremme på et bestemt tidspunkt, skal turen bestilles i ekstra god tid, da eleven tidligst vil blive hentet 2 timer efter, at turen er bestilt.

Hvilket tidspunkt skal angives ved bestilling af kørsel?

Når en tur bestilles, vil systemet kalkulere med, at eleven skal være fremme ved skolen senest 5 minutter før ønsket ankomst/mødetid, men det er tilladt, at denne kan være fremme op til 30 minutter før. Vil man være fremme ved skolen senest 5 minutter før ringetid, angives derfor ringetiden som ønsket ankomsttid. Det samme gælder ved afhentning efter skoletid.

I app’en Flextrafik og på selvbetjeningssiden www.sydtrafik.flextrafik.dk kan man se de fremtidige kørsler i de kommende 14 dage. Det gælder både for fast bestilt kørsel og for kørsel, man selv har bestilt.

Afhentning kan variere fra det oplyste tidspunkt afhængig af trafikken. Derfor skal man holde sig klar til at køre fra det oplyste tidspunkt og op til 15 minutter efter. Vognen venter ikke på dig.

Man vil få en sms 24 timer før og igen kort tid før, bilen er på det bestilte afhentningssted. På den måde ved man mere præcist, hvornår eleven skal holde sig klar.

Hvordan afbestilles eller ændres en tur?

Det er vigtigt at man husker, at man selv har ansvaret for at afbestille kørslen, såfremt man ikke vil benytte denne.

Afbestilling af turen skal ske via app’en Flextrafik eller selvbetjeningen www.sydtrafik.flextrafik.dk senest en time før planlagt kørsel. Sker det i særtilfælde, at dette ikke kan overholdes, forsøges først via app’en eller selvbetjeningen. Kan turen ikke slettes er den ’udråbt’ og bliver forgæves, men Sydtrafik vil gerne have besked alligevel på tlf. 76 608 608, tast 2.

Det er ikke muligt at ændre på en kørsel, fx mht. ankomstadresse eller afhentningstidspunkt, – i stedet afbestiller man og bestiller en tur på ny.

Eleven må 1 gang dagligt gratis tage 1 andet barn med.

Det kan f.eks. være, at eleven vil have en klassekammerat med hjem, eller eleven vil besøge en klassekammerat efter skole. Klassekammeraten kan så komme med på turen.

Ønsker eleven at have et medrejsende barn med på turen, skal dette bestilles via www.sydtrafik.flextrafik.dk eller via Flextrafik app’en.

Bestil altid mindst 2 timer før ønsket afhentning.

Hvis klassekammeraten skal med på en i forvejen bestilt tur, skal denne tur afbestilles, og der skal bestilles en ny tur, da det ikke er muligt at ændre på en allerede bestilt kørsel/tur.

Ved bestilling af fast kørsel kan kørslen planlægges således, at søskende befordres i samme vogn, når deres kørselsbehov er sammenfaldende. Derfor skal der ved bestillingen af fast kørsel oplyses, om der er en søskende, der skal tages højde for ved planlægningen af kørslen.

Ved bestilling af ad hoc kørsel skal den ene søskende køre med som ”gæst”, for at der er garanti for, at de vil blive befordret i samme vogn.

Har man brug for befordring uden for det tidsrum, hvor FlexSkole-ordningen kan benyttes, skal til en destination, der ikke ligger inden for skoledistriktet, eller skal rejse mere end 2 gange på en dag, har man mulighed for at benytte FlexJunior-ordningen.

FlexJunior er for børn under 16 år med bopælsadresse i Kolding kommune. Med ordningen kan man rejse med Flextur internt i Kolding kommune, til halv pris - pt. 2,75 kr. pr. km, dog minimum 20 kr. pr. tur.
Man kan læse mere om ordningen, og om hvordan man tilmelder sig den, på Sydtrafiks hjemmeside.

Under tilmeldingen til FlexSkole kan man vælge samtidigt at tilmelde sig FlexJunior-ordningen.

Alle, der er bosiddende i Kolding kommune og er under 16 år kan benytte sig af FlexJunior.

FlexJunior-ordningen er for børn under 16 år med bopælsadresse i Kolding kommune. Med ordningen kan man rejse med Flextur internt i Kolding kommune, til halv pris - pt. 2,75 kr. pr. km, dog minimum 20 kr. pr. tur.

Man kan læse mere om ordningen, og om hvordan man tilmelder sig den, på Sydtrafiks hjemmeside.