Skip til hoved indholdet

Indsats i Familie- og Forebyggelse

Ungekonsulenter: fra venstre Bror Seiffert, Katrine Berg Andresen, Astrid Svenstrup Eriksen, Kristiana Haritonova og Lasse Nielsen
Ungekonsulenter: fra venstre Bror Seiffert, Katrine Berg Andresen, Astrid Svenstrup Eriksen, Kristiana Haritonova og Lasse Nielsen

Ungekonsulenterne ved Familie- og Forebyggelse er en indsats rettet mod enkelte unge, hvor der også er et tæt samarbejde med familien og netværket omkring den unge.

Indsatsen tager afsæt i den unges ønsker og behov, og kan bl.a. bestå af behandlende samtaler ift. tristhed, vrede, depression, lavt selvværd o.lign.
Indsatsen kan ligeledes bestå af praktisk pædagogisk støtte, såsom rengøring, opvask, støtte til at komme til læge, budgetlægning mv.
Vi kan tilbyde en uvildig voksen, hvor den unge får rum til at tale om de ting der fylder, og støtte til at håndtere svære følelser.