Skip til hoved indholdet

Affaldsgebyr for erhverv

Alle virksomheder der frembringer affald i Kolding Kommune skal betale for renovation. 

 

Affaldsgebyret bliver opkrævet hos den registrerede ejer af virksomheden og for hvert p-nummer, som er registreret.

Virksomheder uden for kommunen og udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyr efter samme forudsætninger som øvrige virksomheder, der benytter genbrugspladserne.

Hvis du har spørgsmål til dit affaldsgebyr, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på erhvervsaffald@kolding.dk 

Affaldsgebyrer for virksomheder 2021 

Ydelse/leverance

2021 ekskl. moms

2020 ekskl. moms

Genbrugsgebyr

       

Gebyr pr. ton for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne

780 kr./pr. ton

 

(780 kr.)

 

Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. på genbrugspladserne

7 kr./pr. kg

 

(7 kr.)

 

Udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyrer som danske virksomheder    

Særgebyrer

 

 

 

 

Virksomheder der benytter ordning på trods af fritagelse pålægges særgebyr

750 kr./pr. gang

 

(750 kr.)

 

Særgebyr pr. time for fejlsorteret erhvervsaffald

316 kr./pr. time

 

(327 kr.)

 

Tømningsgebyr, årligt

 

 

 

 

1 sæk - restaffald 130L - 14dg

496 kr./pr. år

 

(543 kr.)

 

1 sæk - restaffald 130L - uge

1.085 kr./pr. år

 

(1.180 kr.)

 

Tillægstakst – asbestgebyr

 

 

 

 

Tillægstakst ved aflevering af asbest pr. ton

630 kr./pr. ton

 

(459 kr.)

 

Afhentning af bigbags, pr. stk.

67,50 kr./pr. stk

 

-

 

Øvrige erhvervstakster

 

 

 

 

Intern affaldshåndtering for kommunale institutioner, årligt

320 kr./pr. år

 

-

 

Skatkammeret, årligt 

 

 

 

 

Private dagplejere

40 kr./pr. år

 

(40 kr.)

 

Private institutioner (ekskl. børnehave, skole eller SFO)

800 kr./ pr. år

 

(800 kr.)

 

Videregående uddannelsesinstitutioner

4.000 kr./pr. år

 

(4.000 kr.)

 

Kulturinstitutioner

1.200 kr./pr. år

 

(1.200 kr.)

 

Enkeltstående workshops

320 kr./pr. år

 

(320 kr.)

 

Gebyr hos Energnist I/S, Kolding (forbrænding)

2021 ekskl. moms

 

2020 ekskl. moms

 
Forbrænding af affald pr. ton 560* kr.   525 kr.*  
Tillæg for neddeling pr. ton 200 kr.    200 kr.  
Tillæg for fejlsorteret affald pr. ton 500 kr.    500 kr.  
Tillæg for farligt affald pr. ton 520 kr.    520 kr.  
Ekspeditionsgebyr pr. læs 50 kr.   50 kr.  

*) Prisen er inklusiv et gebyr for modtagekontrol på 15 kr. pr. ton ekskl. moms.

Sådan er affaldsgebyrer for erhverv blevet fastsat i 2021

Et gebyr pr. ton affald der afleveres til forbrænding hos Energnist I/S, Kolding.

Gebyret omfatter udgifter til modtagekontrol og en affaldskonsulentordning for virksomheder/institutioner i Kolding Kommune

Ikke-farligt affald (afregnes pr. ton)

Gebyret omfatter behandling af affaldet samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Farligt affald (afregnes pr. kg)

Gebyret omfatter behandling af affaldet samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen. 

Tillægsgebyr ved håndtering af asbest/fibercementtagplader (afregnes pr. ton)

Gebyret omfatter ekstra udgifter til håndtering af asbest/fibercementplader.

Tillægsgebyr ved afhentning af asbest/fibercementtagplader (afregnes pr. afhentet bigbag)

Gebyret omfatter ekstra udgifter til afhentning af affaldet.

Et årligt tømningsgebyr pr. sæk - 130 liter med afhentning hver 14. dag. 

Gebyret omfatter udgifter til renovatør, sække, behandlingsomkostninger samt de administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Der kan forekomme særgebyrer ved fejlsortering, overtrædelse af ordensregler m.v.

Gebyret omfatter udgiften til de ekstraomkostninger, som Kolding Kommune påføres af den enkelte virksomhed, herunder omkostninger som følger af virksomhedens aflevering af affald på genbrugspladsen, herunder fejlsortering, fejlemballering, manglende emballering, fejlagtige oplysninger og misbrug af ordningen.

Affaldsgebyrer for farligt affald, forbrænding og deponi opkræves direkte hos virksomheden af henholdsvis Modtagestation Syddanmark I/S, Energnist I/S og Deponi Syd I/S.

Gebyrerne dækker også i disse tilfælde de udgifter, der er forbundet med den anvendte ordning.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00