Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Affaldsgebyr for erhverv

Alle virksomheder der frembringer affald i Kolding Kommune skal betale for renovation. 

 

Affaldsgebyret bliver opkrævet hos den registrerede ejer af virksomheden og for hvert p-nummer, som er registreret.

Virksomheder uden for kommunen og udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyr efter samme forudsætninger som øvrige virksomheder, der benytter genbrugspladserne.

Hvis du har spørgsmål til dit affaldsgebyr, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på erhvervsaffald@kolding.dk 


Affaldsgebyrer for virksomheder 

Ydelse/leverance Pris 2022 ekskl. moms

Genbrugsgebyr

 

Gebyr pr. ton for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne

780 kr./pr. ton

Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. på genbrugspladserne

7 kr./pr. kg

Gebyr for afhentning af asbest

Gebyret er sammensat af genbrugspladsgebyr på 780 kr. + tillægstakst for asbest på 630 kr. Hertil bliver virksomheden faktureret 68 kr. ekskl. moms pr. afhentet bigbag.

1.410 kr/ton

Udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyrer som danske virksomheder

 

Særgebyrer

 

Særgebyr pr. time for fejlsorteret erhvervsaffald

316 kr./pr. time

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald

485 kr. 

Tømningsgebyr, årligt

 

1 sæk - restaffald 130L - 14dg

636 kr./pr. år

1 sæk - restaffald 130L - uge

1.390 kr./pr. år

Tillægstakst – asbestgebyr

 

Tillægstakst ved aflevering af asbest pr. ton

630 kr./pr. ton

Afhentning af bigbags, pr. stk.

68 kr./pr. stk

Øvrige erhvervstakster

 

Intern affaldshåndtering for kommunale institutioner, årligt

320 kr./pr. år

Skatkammeret, årligt 

 

Fra 1. juni 2022 er det gratis for alle Kolding Kommunes offentlige og private institutioner (skoler, kulturtilbud med flere) at hente materialer i Skatkammeret (se punkt 12 fra byrådsmødet 31. maj 2022).

0 kr./pr. år

Abonnement for institutioner uden for Kolding Kommune 

1.000 kr./ pr. år

Enkeltstående workshops

400 kr./ pr. år

Takster 1. januar-31. maj 2022 

 

Private dagplejere

40 kr./ pr. år

Private institutioner (ekskl. børnehave, skole eller SFO)

800 kr./ pr. år

Videregående uddannelsesinstitutioner

4.000 kr./pr. år

Kulturinstitutioner

1.200 kr./pr. år

Enkeltstående workshops

320 kr./pr. år

Gebyr hos Energnist I/S, Kolding (forbrænding)

 
Småt brændbart, pr. ton 624 kr.
Stort brændbart, pr. ton 824 kr.
Fejlsorteret, småt brændbart, pr. ton 1.124 kr.
Fejlsorteret, stort brændbart, pr. ton 1.324 kr.
Farligt affald, pr. ton 1.144 kr.
Gebyr pr. vejning/ekspeditionsgebyr         50 kr.

*) Prisen er inklusiv et gebyr for modtagekontrol på 15 kr. pr. ton ekskl. moms.

Sådan er affaldsgebyrer for erhverv blevet fastsat i 2022

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2022 er fastsat i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsen - BEK nr 2097 af 14. december 2020. 

Virksomheder uden for kommunen og udenlandske virksomheder betaler gebyr efter samme forudsætninger som øvrige virksomheder, der benytter genbrugspladserne samt henteordninger for asbest eller restaffald.

Et gebyr pr. ton affald der afleveres til forbrænding hos Energnist I/S, Kolding.

Gebyret omfatter udgifter til modtagekontrol og en affaldskonsulentordning for virksomheder/institutioner i Kolding Kommune

Ikke-farligt affald (afregnes pr. ton)

Gebyret omfatter behandling af affaldet samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Farligt affald (afregnes pr. kg)

Gebyret omfatter behandling af affaldet samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen. 

Tillægsgebyr ved håndtering af asbest/fibercementtagplader (afregnes pr. ton)

Gebyret omfatter ekstra udgifter til håndtering af asbest/fibercementplader.

Tillægsgebyr ved afhentning af asbest/fibercementtagplader (afregnes pr. afhentet bigbag)

Gebyret omfatter ekstra udgifter til afhentning af affaldet.

Et årligt tømningsgebyr pr. sæk - 130 liter med afhentning hver 14. dag. 

Gebyret omfatter udgifter til renovatør, sække, behandlingsomkostninger samt de administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Der kan forekomme særgebyrer ved fejlsortering, overtrædelse af ordensregler, manglende vejning m.v.

Gebyret omfatter udgiften til de ekstraomkostninger, som Kolding Kommune påføres af den enkelte virksomhed, herunder omkostninger som følger af virksomhedens aflevering af affald på genbrugspladsen, herunder fejlsortering, fejlemballering, manglende emballering, fejlagtige oplysninger og misbrug af ordningen.

Affaldsgebyrer for farligt affald, forbrænding og deponi opkræves direkte hos virksomheden af henholdsvis Modtagestation Syddanmark I/S, Energnist I/S og Deponi Syd I/S.

Gebyrerne dækker også i disse tilfælde de udgifter, der er forbundet med den anvendte ordning.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00