Skip til hoved indholdet

Bestil vejekort og få adgang til genbrugspladserne

Virksomheder kan benytte fire genbrugspladser i kommunen til genanvendeligt og farligt affald. Du skal betale for den mængde affald, du afleverer.

Vægt registreres ved hjælp af virksomhedens vejekort, der kan bestilles her

Når din virksomhed har vejekort, kan du også aflevere affald døgnet rundt ved at registrere dig som bruger af Genbrug 24-7 Erhverv.

OBS! På grund af opdatering af it-systemet bag Genbrug 24-7 Erhverv 20.-27. marts 2023, kan du først registrere foretage en ny registrering fra mandag 27. marts.

 


Når du bruger genbrugspladserne gælder blandt andet følgende:

 • Du skal altid veje dit køretøj ind og ud før og efter, du afleverer affaldet. Benyt vejekort.
 • Dit køretøj må max have en tilladt totalvægt på 3.500 kg for at have adgang til pladserne. Køretøjet kan dog medbringe en påmonteret trailer.
 • Affaldet skal være sorteret, og personalets anvisninger samt ordensreglementet for pladsen skal følges. Læs alle ordensregler for brug af genbrugspladserne
 • Som virksomhed kan du kun aflevere affald, der er omfattet af producentansvar (elektronikaffald, lyskilder m.m.) i mængder, der svarer til en almindelig husstand. Bærbare batterier og bilbatterier kan uden beregning afleveres på genbrugspladsen.

Priser i 2023 for at benytte genbrugspladserne

 • Gebyr pr. ton for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne: 780 kr./pr. ton
 • Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. på genbrugspladserne: 7 kr./pr. kg
 • Gebyr for afhentning af asbest: 1.410 (1.410) kr/ton + x-antal bigbags af 68 kr. stk.
  Gebyret for afhentning af asbest er sammensat af genbrugspladsgebyr på 780 kr./pr. ton + tillægstakst for asbest på 630 kr/pr. ton. Hertil bliver virksomheden faktureret 68 kr. ekskl. moms pr. afhentet bigbag.
 • Udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyrer som danske virksomheder.
 • Se alle priser for erhvervsaffald.

Glemmer du dit vejekort, skal du stadig betale

 • Hvis du ikke kan fremvise gyldigt vejekort for din virksomhed på genbrugspladsen, vil der ske en manuel ind- og udvejning. Herefter bestiller Kolding Kommune vejekort til dig, hvis du fortsat ønsker at køre virksomhedens affald på genbrugspladsen.
 • Virksomheder, der glemmer at veje ud, når de forlader genbrugspladsen, bliver opkrævet for minimum 250 kg ikke-farligt affald.
 • Virksomheder, der undlader at veje deres erhvervsaffald afregnes for følgende nettovægt:
  • 2.000 kg for et køretøj uden trailer (=3.500 kg-1.500 kg)
  • 2.500 kg for et køretøj med trailer (=4.250 kg - 1.750 kg)
 • Hvis vægten på genbrugspladsen ikke virker eller på anden måde ikke kan registrere vægten af det affald, du afleverer, opkræves virksomheden for en nettovægt på 200 kg pr besøg. Besøget kan registreres via aflæsning af nummerplade eller vejekort. 

Bestil vejekort til din virksomhed

Orientering om databeskyttelsesreglerne

Læs databeskyttelsesreglerne her

Din virksomhed er ansvarlig for vejekortet.

  Hvis det bortkommer bedes I kontakte Redux for at få det spærret.

Fundne kort bedes sendt til:
Redux Affald og Genbrug
Bronzevej 3
6000 Kolding

Ordensregler for genbrugspladserne

 • Anvisninger fra Kolding Kommunes personale, skilte og sorteringsguide skal følges
 • Emballeret affald skal afleveres i klare sække
 • Tomgang i max. 1 minut (jf. Kolding Kommunes tomgangsregulativ)
 • Placer bilen hensigtsmæssigt
 • Hold børn i bilen eller i hånden
 • Komprimatorer og tekniske hjælpemidler må kun betjenes af pladsens personale 
 • Ryd op efter dig selv, hvis du taber/spilder affald på pladsen 
 • Pladsen skal forlades, når du har læsset dit affald af 
 • Ophold i og ved loppestationen er kun tilladt, imens du afleverer ting til genbrug
 • Affald, der er afleveret på genbrugspladserne, er Kolding Kommunes ejendom og ansvar
 • Fjernelse af genstande fra genbrugspladserne uden tilladelse fra Kolding Kommune betragtes som tyveri. 

Overtrædelse af genbrugspladsens ordensregler kan medføre, at du bortvises fra pladsen, og/eller udelukkes af ordningen for Genbrug 24-7.

Bemærk at færdselsloven også gælder på genbrugspladsen, og der er en hastighedsgrænse på max. 20 km/t – pas på dig selv og din nabo.

 • Anvisninger fra Kolding Kommunes personale, skilte og sorteringsguide skal følges
 • Emballeret affald skal afleveres i klare sække
 • Tomgang i max. 1 minut (jf. Kolding Kommunes tomgangsregulativ)
 • Placer bilen hensigtsmæssigt
 • Hold børn i bilen eller i hånden
 • Komprimatorer og tekniske hjælpemidler må kun betjenes af pladsens personale 
 • Ryd op efter dig selv, hvis du taber/spilder affald på pladsen 
 • Pladsen skal forlades, når du har læsset dit affald af 
 • Kolding Kommune har ansvaret for det affald, som er afleveret på genbrugspladsen, men på Bronzevej tillader vi direkte genbrug til eget brug fra en del fraktioner.
 • Affaldsfraktioner, man ikke må tage fra, er mærket med tydelig skiltning, og fjernelse af genstande herfra betragtes som tyveri.
 • Det er heller ikke tilladt at tage andre borgeres materialer, før de har afleveret dem, med mindre det er aftalt.
 • Hold begge ben på jorden og brug de anviste redskaber, hvis det er svært at nå 

Overtrædelse af genbrugspladsens ordensregler kan medføre, at du bortvises fra pladsen, og/eller udelukkes af ordningen for Genbrug 24-7.


Bemærk at færdselsloven også gælder på genbrugspladsen, og der er en hastighedsgrænse på max. 20 km/t – pas på dig selv og din nabo.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00