Skip til hoved indholdet

Betaling for firmabiler på genbrugspladserne

Har du spørgsmål til din kommende faktura (udsendes i uge 5)?

I uge 5 sender vi opkrævning ud til de virksomheder, der har besøgt Kolding Kommunes genbrugspladser siden 1. oktober 2023. Hvert besøg på Kolding Kommunes genbrugspladser 160 kr. ex. moms. Fakturaen dækker alle indkørsler i perioden 1. oktober til 31. december 2023.

Desværre har vi ikke haft mulighed for at sende faktura ud tidligere, fordi vi har haft tekniske vanskeligheder med et nyt økonomisystem.

Du får automatisk tilsendt en faktura i uge 5, hvis din bil er koblet op på en erhvervsmæssig aktivitet. Det vil sige, at din bil er indregistreret med et CVR-nummer og anvendelseskode 'privat og erhvervskørsel' eller 'godstransport erhverv'. 

Afleverer du erhvervsaffald, skal du altid betale for at benytte genbrugspladserne. Du kan benytte fire genbrugspladser i kommunen til genanvendeligt og farligt affald. Besøger du pladsen uden for åbningstiden, skal du være registreret med Genbrug 24-7 Erhverv for at åbne bommen. 

Gå direkte til:

1. oktober 2023 skifter betaling fra vejekort til betaling via nummerplade

Nu skanner vi din nummerplade, når du kører på genbrugspladsen – det er samme teknologi, som du måske kender fra Storebæltsbroen og nogle parkeringspladser.

Nummerpladen bliver tjekket med data hos Motorregisteret, Skattestyrelsen og CVR. Hvis bilen er tilknyttet et CVR-nummer, vil der automatisk blive sendt en faktura til virksomhedsejeren. Vi sender dog ikke en faktura til biler, som er indregistreret til privat personkørsel. 

Kolding Kommune tilbyder virksomheder at benytte genbrugspladserne mod betaling.

Du er også velkommen til at finde en anden løsning, hvor du får hentet dit affald af en privat indsamler. Du finder godkendte indsamlingsvirksomheder i Affaldsregistret.

 

Betaling fra 1. oktober 2023

Hvert besøg, uanset om du afleverer lidt eller meget affald, koster 160 kr. ex moms, og opkrævning sker automatisk ved, at vi skanner din nummerplade, når du kører ind på genbrugspladsen. 

Din nummerplade bliver tjekket med data hos Motorregisteret, Skattestyrelsen og CVR. Hvis bilen er tilknyttet et CVR-nummer, vil der blive sendt en faktura.

 

Betaling fra 1. januar til 30. september 2023

Virksomheder skulle betale med vejekort for de mængder, der blev afleveret. Det kostede 780 kr. pr. ton. Særtillæg for farligt affald og asbest

Gule nummerplader og papegøjeplader

Vi skanner din nummerplade, når du kører ind på genbrugspladsen. Kører du i en firmabil, får du automatisk tilsendt en faktura. 

Kører du privat i køretøjet, er det dit ansvar at dokumentere, at affaldet er privat. Søg om fritagelse og send billeddokumentation, imens du er på genbrugspladsen. Er bilens brug indregistreret som privat personkørsel, sender vi ikke en regning.

Hvide nummerplader

Private køretøjer faktureres ikke. Nogle ejere har et CVR-nummer tilknyttet deres biler, men så længe brug af bilen er indregistreret som privat personkørsel, sender vi ikke en regning.

Afleverer du erhvervsaffald i en privatbil med hvide plader, har du pligt til at tage fat i en genbrugsvejleder eller sende en mail til erhvervsaffald@kolding.dk, hvor du oplyser bilens nummerplade.

Det er aldrig tilladt at aflevere erhvervsaffald uden at betale.

Oplever du at være blevet fejlopkrævet, skal du rette henvendelse til erhvervsaffald@kolding.dk 

Du får først udsendt en faktura for dit besøg på genbrugspladsen i den følgende måned. 

Hvis du gerne vil betale for dit besøg på genbrugspladsen noget før, kan du tilmelde dig nummerpladebetaling. Så bliver pengene trukket med det samme på det kort, du har tilmeldt.

 

Genbrug 24-7 Erhverv giver dig mulighed for at aflevere erhvervsaffald udenfor åbningstiderne på genbrugspladserne.

Du skal registrere dig som bruger med MitID.

Derefter har du mulighed for at åbne bommen ind til genbrugspladsen med SMS, eller du kan åbne appen Affald Kolding og klikke på bommen ud for den genbrugsplads, du holder ved.

Adgang med SMS til genbrugspladserne

Når du er registreret som bruger af Genbrug 24-7 Erhverv, og du holder foran bommen ved genbrugspladsen, skal du sende en sms med teksten '247' til: 

 

Bemærk, at Lunderskov Genbrugsplads er forbeholdt private borgere. 

Skatkammeret bliver flittigt besøgt af mange erhvervsdrivende, herunder humanitære genbrugsbutikker, og her skal brugerne køre ind på Kolding Nord Genbrugsplads.

Hvis du kører i en erhvervsbil, men ikke har affald med, kan du blive fritaget for betaling.

Ret henvendelse til personalet i Skatkammeret under dit besøg.

Du kan søge om fritagelse for automatisk betaling for dit besøg på genbrugspladsen, hvis du afleverer privat affald i en erhvervsbil.

 

 • Kører du med gule plader, kan du KUN søge om fritagelse for betaling, hvis du har et dagsbevis fra Motorstyrelsen, der viser, at du kører privat i bilen den pågældende dag. Du skal desuden tage billeder af dit private affald. Se reglerne for gule plader. 
 • Kører du med papegøjeplader kan du søge om fritagelse for betaling ved at tage billeder af dit private affald, som du vil aflevere på genbrugspladsen. 

Billederne og evt. dagsbevis fra Motorstyrelsen skal vedlægges din ansøgning, som du også skal sende, imens du er på pladsen.

Du må gerne spørge om hjælp hos en genbrugsvejleder. 

 

Brug Genbrugsbilen hvis det er bøvlet at aflevere privat affald i en firmabil

Kører du privat i din firmabil, skal du have telefonen en ekstra gang op af lommen for at tage billeder af dit affald og søge om fritagelse for betaling. Det skal du gøre, for at Redux – Affald og Genbrug kan se, at der faktisk er tale om privataffald. Det tager måske fire minutter første gang, de næste gange kan det klares på to minutter.

Men hvis du ikke har lyst til at tage billeder og sende en ansøgning om fritagelse for betaling, når du besøger genbrugspladsen, har du som borger i Kolding Kommune mulighed for at gøre brug af Genbrugsbilen. Du kan fx samle papstykker og blød plast i hver sin plastsæk, men også mange andre materialer kan du stille frem til Genbrugsbilen. Når du vil have hentet, udfylder du formularen på Genbrugsbilens hjemmeside eller i appen Affald Kolding, så henter Genbrugsbilen sækkene hos dig. Du har mulighed for at få hentet 12 gange om året.  

Du kan søge om fritagelse for automatisk betaling for dit besøg på genbrugspladsen, hvis I som boligforening afleverer affald, der er efterladt af en fraflyttet lejer.

Du skal tage billeder af affaldet, imens du er på genbrugspladsen. Billederne og  skal vedlægges din ansøgning, som du også skal sende, imens du er på pladsen.

Du må gerne spørge om hjælp hos en genbrugsvejleder. 

Dine personoplysninger behandles efter bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, og behandles af vores databehandler Optidata A/S.

De data der behandles er:

 • Tidspunkt for indkørsel
 • Nummerplade
 • Bilejers postnummer, by og kommune
 • Anvendelsen (privat, privat/erhverv, erhverv)
 • Bilmærke og model
 • Firmanavn, CVR-nummer og P-nummer (ved erhverv)

Oplysningerne, som hentes i Motorregisteret og CVR, bruges til at fakturere køretøjer tilknyttet erhvervsmæssige aktiviteter og til anonymiseret statistik.

Opbevaring af data

Erhvervskøretøjer: Data og billeder for erhvervskøretøjer gemmes i henhold til Regnskabsloven i fem år.

Private køretøjer: For private køretøjer slettes billeder efter 24 timer, og vi gemmer ikke personhenførbare oplysninger om ejer. Til brug for statistikformål gemmes udelukkende oplysninger om bilejers postnummer, by og kommune sammen med indkørselstidspunkt og lokalitet.

Glemmer du dit vejekort, skal du stadig betale

 • Hvis du ikke kan fremvise gyldigt vejekort for din virksomhed på genbrugspladsen, vil der ske en manuel ind- og udvejning. Herefter bestiller Kolding Kommune vejekort til dig, hvis du fortsat ønsker at køre virksomhedens affald på genbrugspladsen.
 • Virksomheder, der glemmer at veje ud, når de forlader genbrugspladsen, bliver opkrævet for minimum 250 kg ikke-farligt affald.
 • Virksomheder, der undlader at veje deres erhvervsaffald afregnes for følgende nettovægt:
  • 2.000 kg for et køretøj uden trailer (=3.500 kg-1.500 kg)
  • 2.500 kg for et køretøj med trailer (=4.250 kg - 1.750 kg)
 • Hvis vægten på genbrugspladsen ikke virker eller på anden måde ikke kan registrere vægten af det affald, du afleverer, opkræves virksomheden for en nettovægt på 200 kg pr besøg. Besøget kan registreres via aflæsning af nummerplade eller vejekort. 

Når du bruger genbrugspladserne gælder blandt andet følgende:

 • Du skal altid betale for at aflevere erhvervsaffald. Fra 1. oktober faktureres du automatisk via nummerpladeaflæsning, når du kører i firmabil. (I perioden 1. januar til 30. september 2023 foregik betaling ved, at virksomheder vejede køretøjet ind og ud før og efter aflevering af affaldet. Der skulle benyttes vejekort.)
 • Dit køretøj må max have en tilladt totalvægt på 3.500 kg for at have adgang til pladserne. Køretøjet kan dog medbringe en påmonteret trailer.
 • Affaldet skal være sorteret, og personalets anvisninger samt ordensreglementet for pladsen skal følges. Læs alle ordensregler for brug af genbrugspladserne
 • Som virksomhed kan du kun aflevere affald, der er omfattet af producentansvar (elektronikaffald, lyskilder m.m.) i mængder, der svarer til en almindelig husstand. Bærbare batterier og bilbatterier kan uden beregning afleveres på genbrugspladsen.

Priser i 2023 for at benytte genbrugspladserne

Priserne er eksklusiv moms

 • Fra 1. oktober: Gebyr pr. besøg i firmabil på genbrugspladserne: 160 kr./pr. ton
 • 1. januar til 30. september: Gebyr pr. ton for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne: 780 kr./pr. ton
 • Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. på genbrugspladserne: 7 kr./pr. kg
 • Gebyr for afhentning af asbest: 1.410 (1.410) kr/ton + x-antal bigbags af 68 kr. stk.
  Gebyret for afhentning af asbest er sammensat af genbrugspladsgebyr på 780 kr./pr. ton + tillægstakst for asbest på 630 kr/pr. ton. Hertil bliver virksomheden faktureret 68 kr. pr. afhentet bigbag.
 • Udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyrer som danske virksomheder.
 • Se alle priser for erhvervsaffald.

Ordensregler for genbrugspladserne

 • Anvisninger fra Kolding Kommunes personale, skilte og sorteringsguide skal følges
 • Emballeret affald skal afleveres i klare sække
 • Tomgang i max. 1 minut (jf. Kolding Kommunes tomgangsregulativ)
 • Placer bilen hensigtsmæssigt
 • Hold børn i bilen eller i hånden
 • Komprimatorer og tekniske hjælpemidler må kun betjenes af pladsens personale 
 • Ryd op efter dig selv, hvis du taber/spilder affald på pladsen 
 • Pladsen skal forlades, når du har læsset dit affald af 
 • Ophold i og ved loppestationen er kun tilladt, imens du afleverer ting til genbrug
 • Affald, der er afleveret på genbrugspladserne, er Kolding Kommunes ejendom og ansvar
 • Fjernelse af genstande fra genbrugspladserne uden tilladelse fra Kolding Kommune betragtes som tyveri. 

Overtrædelse af genbrugspladsens ordensregler kan medføre, at du bortvises fra pladsen, og/eller udelukkes af ordningen for Genbrug 24-7.

Bemærk at færdselsloven også gælder på genbrugspladsen, og der er en hastighedsgrænse på max. 20 km/t – pas på dig selv og din nabo.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding

Telefontider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30
Tlf. 79 79 71 00