Skip til hoved indholdet

Regulativer og forsøgsordninger på affaldsområdet

De kommunale affaldsregulativer er kommunernes regler for affaldshåndtering vedtaget af politikerne i byrådet. Hver kommune skal have ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald.

I regulativet for erhvervsaffald henvises der til vejledninger og formularer, du kan hente her: 


I regulativet for husholdningsaffald henvises der til vejledninger og formularer, du kan hente her: 

 

Oversigt over forsøgsordninger

Kolding Kommune har en række forsøgsordninger på affaldsområdet. Forsøg, som udspringer af vores kommunale affaldsplan, men som endnu ikke er en ordning beskrevet i regulativerne. 

Som borger i Kolding Kommune har du pligt til at benytte de affaldsordninger, der står beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald. Det betyder, at du typisk skal aflevere materialer til genanvendelse i miljøstationer eller på genbrugspladserne. 

Fra sommeren 2020 har vi som forsøg suppleret dine muligheder for at aflevere materialer til genanvendelse: Nu kan du også vælge at aflevere direkte hos private virksomheder.

Du skal være opmærksom på to ting: 

 1. Du kan kun aflevere dine materialer hos de virksomheder, vi har aftaler med. Aftalerne fremgår af listen herunder.
 2. Afregningen er alene et anliggende mellem dig og virksomheden. Med andre ord kan du altså ikke få reduceret dit affaldsgebyr, hvis du gør brug af den alternative anvisningsordning.

Affaldstyper der er en del af forsøget med alternativ anvisning

 • Jern/metal: Terkelsen & Co. Modtageadresse: Caspar Müllers Gade 22, 6000 Kolding
 • Pap
 • Papir
 • Glas
 • Plast
 • Drikke- og fødevarekartoner
 • Tekstil
 • Haveaffald
 • Uforurenet byggeaffald (maksimalt 1 ton, da det ellers anvises efter anmeldelse)

Er du aftager, som ønsker at stå som modtager på en af fraktionerne, kan du henvende dig til affaldskonsulent Helle Nielsen på redux@kolding.dk.