Skip til hoved indholdet

Tilmeld sæk til restaffald

Hvis din arbejdsplads har mindre mængder husholdningslignende restaffald, kan I tilmelde jer kommunens indsamlingsordning. Udfyld skemaet herunder, så får du besked, når ordningen træder i kraft.

 

  • Vi henter restaffaldet hos dig hver uge eller hver 14. dag.
  • I kan kun få indsamlet restaffald i sække af max 15 kilo.
  • Har din arbejdsplads behov for andre beholdere, fordi I producerer større mængder restaffald, skal du lave en aftale med en godkendt, privat indsamler.

 

Hvad er husholdningslignende restaffald?

I sammensætning skal denne type affald svare til restaffald fra private husholdninger. Det kan fx være:

  • sod/aske
  • bleer og andet vådt affald
  • støvsugerposer
  • tilsmudset tekstilaffald, pap og papir

 

Tilmeld sæk til restaffald, max 15 kg

Ønsket tømmefrekvens * I kan som virksomhed i Kolding Kommune få hentet hvad der svarer til husholdningslignende affald og mængder. Det betyder, at I kan tilmelde jer med en én sæk á 130L til restaffald.


Orientering om databeskyttelsesreglerne

Læs databeskyttelsesreglerne her

Må vi behandle dine oplysninger *