Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Byggeri og ejendom Facader og skilte

Facader og skilte

Skal du udskifte et facadeskilt?

Skal du opsætte et fritstående skilt ved din ejendom, skal du søge kommunen om byggetilladelse.

Ved udskiftning eller vedligeholdelse af tag, vinduer, facadeskilte og facadeustyr m.m. anbefales det at kontakte By- og Udviklingsforvaltningen, da din bygning kan være omfattet af en bevarende lokalplan eller andre tinglyste bestemmelser.   

Du kan læse Kolding Kommunes skiltepolitik i retningslinjerne i Regulativ for Facader og Skilte.  


Klagemuligheder:

Man har mulighed for at klage til Nævnenes Hus over en kommunal afgørelse truffet på grundlag af en lokalplan eller en byplan:    

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
mail: nh@naevneneshus.dk  

Er afgørelsen truffet på grundlag af byggeloven, kan der klages til:     

Statsforvaltningen Syddanmark
Strogade 10
6200 Aabenraa
mail: syddanmark@statsforvaltning.dk

Regulativ for Facader og Skilte I Kolding Kommune

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje