Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Jobcenter og arbejdsmarked Mangler du arbejdskraft?

Mangler du arbejdskraft?

Vi tilbyder gratis og professionel rådgivning, der matcher din virksomheds behov for arbejdskraft, fastholdelse af medarbejdere eller opkvalificering af medarbejdere. I Virksomhedsservice hjælper vi dig med at finde din næste medarbejder. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige muligheder der er. 

 

Få hjælp til rekruttering ganske gratis

Jobcenter Kolding hjælper dig med at finde kvalificerede medarbejdere. Vi tilpasser en løsning til dit behov. Vælg de elementer du har behov for:

Ring på 79 79 74 00 eller skriv til vservice@kolding.dk og hør nærmere

Hjælp med at fastholde internationale medarbejdere

Har din medarbejder spørgsmål til det danske dagpengesystem er der udarbejdet en letlæselig og overskuelig guide (på engelsk).

Workindenmark

Workindenmark hjælper virksomheder i Danmark med at skaffe højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft. Derudover yder Workindenmark hjælp til udenlandske jobsøgende, der ønsker at arbejde i Danmark.

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Work-live-stay

I work-live-stay arbejdes der målrettet med metodeudvikling i forhold til medfølgende partnere som en vej til fastholdelse.

Mange tilflyttere kommer som to karrieremennesker og work-live-stay har gennem en dedikeret Partnerindsats arbejdet for at styrke den samlede trivsel og fastholdelsesgrad.

Du kan også læse mere om work-live-stays to andre strategiske fokusområder Tiltrækning og Modtagelse.

Bosætningskoordinator

Er du tilflytter fra udlandet og har spørgsmål vedrørende registrering af bopæl, lægevalg, skat m.v. er du velkommen til at kontakte bosætningskoordinator Camilla Dahl Kjær 79 79 21 38 eller mail cakj@kolding.dk.

Har I mindre opgaver, der ikke bliver løst eller har I brug for ekstra mandskab?

Sammen finder vi den rette løsning og medarbejder. Det kan fx være:

  • Lettere ufaglærte opgaver som oprydning, kaffebrygning eller græsslåning
  • Scanning, kopiering, arkivering eller lignende
  • Juleassistance eller ekstra hjælp i turistsæsonen

Vores ledige borgere er motiverede for at bevæge sig fra passiv forsørgelse til et aktivt arbejdsliv. For at det kan lykkes, er det vigtigt at der er virksomheder, der ønsker at give borgeren en chance for at vise deres værd. Det behøver ikke være fuldtidsstillinger. Få timer om ugen er med til at bane vejen tilbage til arbejdsmarkedet for mange ledige. Samtidig kan virksomheden få en motiveret medarbejder, der er klar til at gøre en indsats.

Sådan gør du

Som arbejdsgiver kan du selv udsøge kandidater på Jobnet.dk eller blot kontakte Virksomhedskontakten i Jobcenter Kolding og lade os hjælpe med at finde relevante kandidater. Du kan med fordel lave en kort opgavebeskrivelse med angivelse af primære opgaver, krav til faglige og sociale kompetencer, arbejdstid, aflønning, varighed mv.

Kender din virksomhed til mulighederne med Fleksjob

Med fleksjobordningen kan din virksomhed få løst mindre opgaver, som kan være svært at finde medarbejdere til. Fleksjobordningen giver dig nemlig mulighed for at ansætte en medarbejder få timer i ugen. Virksomheder betaler løn for den arbejdsindsats der ydes. Derudover får den fleksjobansatte tilskud fra kommunen.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i private og offentlige virksomheder. Der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. Fleksjobbet tager udgangspunkt i at arbejdsopgaver og tempo er tilpasset personens arbejdsevne.

Det skal være nemt – derfor hjælper Jobcenter Kolding med at udvælge de bedst egnede. Vil din virksomhed udvise et socialt ansvar og styrke sit omdømme ved at ansætte en fleksjobber? Så kontakt Jobcenter Koldings virksomhedsservice på 79 79 74 00 eller send en mail på vservice@kolding.dk.


Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Virksomhedspraktik giver ledige borgere muligheder for at gøre opmærksom på sig selv

Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik for at afprøve og styrke den lediges kompetencer. Dette gælder både offentlige og private virksomheder.
Virksomhedspraktikken skal afdække og optræne personens faglige, sociale og sproglige kompetencer med henblik på afklaring af arbejdsevne og beskæftigelsesmål.

En virksomhedspraktik varer typisk 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen m.fl. kan virksomhedspraktikken forlænges i op til 8, 13 eller 26 uger. Inden praktikperioden er afsluttet bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding om mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden.

Det skal være nemt – derfor udvælger Jobcenter Kolding de bedst egnede praktikanter til virksomheden. Virksomheden skal ikke betale løn i praktikperioden. Virksomheden får mulighed for at vurdere om den ledige kan ansættes i et fast job eller i job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

Sådan gør du

Kontakt Jobcenter Kolding og hør nærmere om muligheden for virksomhedspraktik. Du kan med fordel overveje praktikkens arbejdsmæssige indhold. En ansøgning om oprettelse af virksomhedspraktik sker direkte via selvbetjeningsløsningen Vitas.bm.dk eller få hjælp af Virksomhedsservice på 79 79 74 00 eller vservice@kolding.dk.


Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Få løntilskud til en potentiel medarbejder

Job med løntilskud giver din virksomhed mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud og dermed også tage et socialt ansvar. Løntilskuddet varer almindeligvis op til 3 måneder i private virksomheder og op til 4 måneder i offentlige virksomheder. Herefter kan ansættelsen selvfølgelig fortsætte uden tilskud.

Din virksomhed kan kun modtage løntilskud til en ny medarbejder, der forudgående har haft en periode med minimum 6 måneders ledighed. Dette krav bortfalder hvis den ledige er ufaglært, over 50 år eller enlig forsøger.

Din virksomhed udbetaler minimum en overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på 50% af lønnen*.

OBS – løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere og der skal være rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Sådan gør du

Ring og hør nærmere om mulighederne på 79 79 74 00 eller mail vservice@kolding.dk. Ansøgning om løntilskud sker via selvbetjeningsløsningen vitas.bm.dk


Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Samarbejde med kommuner
Find din næste medarbejder i nabokommunen. Job7 er et samarbejde mellem Trekantområdets 7 jobcentre.

Klik her for at læse mere om Job7.

 
 

Selvbetjening (eksterne links)

Sociale medier

Er du up-to-date?

Find os på

eller

Virksomhedsservice

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje