Skip til hoved indholdet

Bankkontoen i stort plus trods massive investeringer

Oprettet 05 maj 2021
Renovering af Borchs Gaard i Kolding var et af de mange projekter som Byrådet satte i gang i 2020.
Renovering af Borchs Gaard i Kolding var et af de mange projekter som Byrådet satte i gang i 2020.

Trods rekordhøje investeringer med et budget på over 900 millioner kroner, er der fine sorte tal på Kolding Kommunes bankbog. Der er nemlig godt styr på økonomien, samtidig med at byrådet har investeret i et højt anlægsniveau. De to hovedpunkter i årets regnskab lyder lidt modsatrettede, men ikke desto mindre rigtige.

Resultatet af den ordinære drift er 509 mio. kr., hvilket er bedre end ventet. Likviditeten, altså de penge der ligger i kassen, er steget med 367 mio. kr. i 2020. Der er flere forklaringer på de mange penge i kassen. Dels er der godt styr på økonomien, dels er flere af de store projekter i gang, så nogle penge er øremærket, men endnu ikke brugt.

Stort aktivitetsniveau

Corona gjorde, at kommunerne fik dispensation til at sætte gang i flere byggerier, så bl. a. beskæftigelsen kunne holdes høj. Derfor har et enigt byråd af flere omgange sat gang i over 50 projekter i land og by. Investeringerne er forbedringer af trafikken på Tankedalsvej, en omfartsvej syd for Kolding, større renovering på Lyshøjskolen, ny borgerservice, renovering af Borchs Gaard etc.

Det er ikke kun Kolding Kommune, der har et stort aktivitetsniveau. Det har dele af erhvervslivet også, så kommunens salg af jord bidrager vældig positivt til årsregnskabet. Salget overgik det budgetterede i 2020, og tendensen ser ud til at gentage sig i år.

”Vores gode økonomi betyder, at byrådet har kunnet fremrykke nogle af vores drømme og ønsker. Og det boost og løft af projekter i hele kommunen sender mange ordrer af sted til mange private virksomheder”, siger borgmester Jørn Pedersen, der kalder kommunens økonomi for robust.

Den robuste økonomi har medført flere penge til børn og skoler, som byrådet aftalte sidste år. Det blev suppleret fra statens side med flere penge til lærere, særlige indsatser for trivsel under corona og minimumsnormeringer på børnepasning. Alt i alt svarer det til et varigt løft på over 25 mio. kr. til børne- og uddannelsesområdet. I forvejen ligger kommunens normeringer i vuggestuer og børnehaver i top 15, og eleverne i skolerne ligger konsekvent i top, når indlæringen sammenlignes på tværs af kommunerne.

Se referat af Byrådets møde 27/4 2021