Skip til hoved indholdet

Efterårsrengøring af kommunens veje og cykelstier

Oprettet 08. november 2022
Fejemaskinerne plejer at fjerne omkring 300 tons affald fra de kommunale veje og cykelstier ved efterårsrengøringen.

De kommende uger står på hovedrengøring af kommunens veje og cykelstier. Sand, blade, henkastet affald, osv. skal væk. Den årlige efterårsrengøring er med til at forebygge, at regnvandsristene stopper til, så vand ikke kan løbe væk fra vejene.

Kolding Kommune fejer og vasker de kommunale veje og cykelstier forår og efterår for at holde regnvandsristene langs kantstenene åbne, så regnvandet kan løbe bort.

”På den måde reducerer vi risikoen for oversvømmelse og vand på vejene. Samtidig bidrager den løbende rengøring til, at vi holder vores omgivelser pæne. Ved efterårsrengøringen plejer vi at fjerne omkring 300 tons affald, og fejningen er faktisk også med til at holde ukrudtet nede, så det ikke ødelægger belægningen,” forklarer tekniker Johnny Berg, Kolding Kommune.


Ved efterårsrengøringen fjernes nedfaldne blade, kviste og andet affald fra regnvandsristene.

Vis hensyn og hold afstand

Efterårsrengøringen går i gang i uge 46 og fortsætter de kommende uger, hvor alle kommunale veje og cykelstier med kantsten fejes og vaskes.

På de større veje består rengøringsholdet af et såkaldt ”tog” bestående af to små fejemaskiner og to store maskiner, der både fejer, suger og vasker.

”Vi fylder en del på vejene, når vi kommer med vores fejemaskiner, så jeg håber, at trafikanterne vil vise hensyn og holde afstand, når de møder rengøringskaravanen,” siger Johnny Berg.

Ingen garanti

Selv om kommunen to gange årligt sender feje- og vaskemaskinerne ud på de kommunale veje og cykelstier, så er det ikke noget garanti for, at regnvandsristene aldrig stopper til.

”Vi forsøger selvfølgelig løbende at holde øje med ristene. Men hvis man opdager, at risten uden for ens hus er stoppet til, så er man meget velkommen til at tage en kost eller en rive og fjerne materialet. Alternativt kan man give kommunen besked via funktionen Giv et praj, hvis det altså drejer sig om en kommunal vej,” forklarer Johnny Berg.

Grundejernes ansvar

Mens kommunens sørger for rengøring af kommunale veje og cykelstier, så er det grundejernes ansvar at holde fortove og private fællesveje rene.

”Som grundejer har man ansvaret for at renholde fortovet ud for egen grund. Ansvaret for private veje og private fællesveje er placeret hos grundejerne, der ofte vil være organiseret i en grundejerforening eller et vejlaug. Den allervigtigste opgave, når man gør rent, er at sørge for at holde regnvandsristene rene, så vandet kan løbe bort,” pointerer Johnny Berg.