Skip til hoved indholdet

Mobilitetsplanen til debat

Oprettet 10. november 2022
Mobilitetsplanen er i høring
Kom til dialogmøde om den kommende Mobilitetsplan

Færre p-pladser, kun adgang for el-biler og fortrinsret for cykler – er det løsningen på fremtidens mobilitetsproblemer i Kolding? Nu kan du blive klogere på kommunens planer for fremtidens transportformer, mens du nyder en bid mad på Kolding Biblioteks – det er onsdag d. 23 november fra klokken 17 til 20.

Kommunen er i vækst, og ifølge beregninger foretaget af Rambøll, vil vi i 2035 have budt i omegnen af 2.000 nye borgere velkommen til byen. Hvad skal vi stille op med din bil, når pladsen i byen bliver for trang?

Kolding Kommune præsenterer visionerne for fremtidens bæredygtige bytrafik

Bykernen i Kolding har allerede nu, næsten, nået sin kapacitet for den motoriseret trafik. Kommunen ønsker derfor at mængden af biltrafik enten reduceres eller som minimum forbliver på samme niveau som i dag. Kun på den måde kan man sikre at bykernen i Kolding vedbliver at være et attraktivt sted at bo, besøge, arbejde og handle i.

Men det betyder også, at vi må ændre på en del af den måde vi bruger byen i dag, hvis der også i fremtiden skal være plads til de nødvendige bilture. Det betyder, at vi må tænke flere forskellige transportformer ind på rejsen. Vi må deles mere om pladsen. Og vi må støtte op om den kollektive transport og cykle mere. Dilemmaerne er mange, spørgsmålene er flere.

Kolding Kommune inviterer til åbent dialogmøde

På dialogmødet vil formanden for Plan og Teknik Jakob Ville byde velkommen, og herefter vil trafikforsker Niels Buus give sit bud på fremtidens bæredygtige bytrafik. Derefter vil Mads Astrup, som er områdechef i By- og Udviklingsforvaltningen præsentere den kommende mobilitetsplan for Kolding by.

Du kan herefter møde en række fagmedarbejdere fra kommunen, der byder ind med temaerne:
• ”En fredelig bymidte”
• ”Sammen eller hver for sig?”
• ”Skal vi sætte strøm til den grønne omstilling?”
• ”Hvorfor cykler vi ikke mere?”

Forhåbentligt kan både borgere og kommune i fælleskab blive klogere på fremtidens bæredygtige bytrafik. Du kan allerede nu læse mere om indholdet i Mobilitetsplanen 2023-2035 på linket lige her:
Mobilitetsplanen er i høring indtil 4. januar 2023 og kan tilgås på kommunens høringsportal.

Program, tid og sted:

Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
17:00 Velkomst og præsentation
17:15 Trafikforsker Niels Buus: ”Hvilke tendenser påvirker fremtidens trafikmønstre?”
17:40 Byforvaltningen v/ Mads Astrup præsenterer Kolding Kommunes Mobilitetsplan 2023-2035
18:00 Pause med let forplejning
18:25 Dialogsessions ved standene
19:15 Opsamling & åbent plenum
20:00 Tak for i aften

Arrangementet er gratis og alle er velkomne!