Skip til hoved indholdet

Ny affaldsplan lægger op til ændret adfærd

Oprettet 22. marts 2023
Aktiviteten Hyg og Byg afholdes af Redux. Her kan man upcycle møbler og bygge med materialer fundet på genbrugspladserne.

Sortering er efterhånden kun en lille del af affaldsområdet. Den tendens bliver foldet ud i en revideret version af Kolding Kommunes affaldsplan, hvor der bliver lagt vægt på, at både borgere og virksomheder skal tænke mere reparation og genbrug, før de tænker i at købe nye ting

Affaldsområdet er under massive ændringer i disse år. Ændringerne er dels et udtryk for ny lovgivning fra Folketinget og EU og dels et generelt øget fokus på bæredygtighed i samfundet.

Affald handler således om meget mere end bare at sortere f.eks. plastik og metal hver for sig. Nu handler det også om at kaste kritiske øjne på vores daglige forbrug, for vi trækker på naturens ressourcer.

Og det er lidt af et skifte, for affald har altid bare været noget, vi skiller os af med. Men den æra er slut, forklarer borgmester i Kolding Kommune Knud Erik Langhoff:

- Når vi smider noget væk, bliver det ikke bare ’væk’. Nogle ting og materialer bliver brændt af og omdannet til varme i radiatoren, noget kan bruges igen i en ny form, fx en fleecetrøje lavet af genanvendt plastik. Og så er der rigtig meget, der kan bruges igen, præcis som det er. Alle de ting skal allerhelst have en tur rundt i kredsløbet igen. Dermed kan vi spare både ressourcer og udledning af CO2, siger borgmester Knud Langhoff.

Klædt på til grøn omstilling

Derfor vil Kolding Kommune nu tilbyde børn, voksne og lokale virksomheder at blive klædt endnu bedre på til selv at gøre en forskel i den bæredygtige omstilling. Samtidig vil kommunen lave mange flere tiltag for at gøre genbrug af ting og materialer mere attraktivt og let at gå til. Ideerne kan man læse i den reviderede version af kommunens affaldsplan, Affaldsplan 2023-2024, som har været i høring hos borgerne, og som er på vej til byrådet i næste uge.

- Det er så vigtigt, at vi alle sammen i højere grad husker på, at vi ikke bare kan bruge og smide væk i en uendelighed. I 2020 skabte hver borger i kommunen 878 kilo husholdningsaffald. Gennemsnittet for en dansker lå på 814 kilo. Til sammenligning producerede vores naboer i Sverige og Tyskland 431 og 628 kilo per indbygger. I Europa er Danmark faktisk kun overgået af Østrig. Der skal virkelig tages fat for at nedbringe mængden af affald. Og derfor går vi meget op i at udvikle tiltag, som kan klæde borgerne bedre på til den grønne omstilling hjemme i privaten, forklarer Jakob Ville, der er formand for Plan og Teknik.

Sortering giver viden

Sortering er dog ikke helt ude af affaldsplanen. Her er der også fokus på det projekt, som de fleste formentlig har hørt om, nemlig at det skal være lettere at sortere 10 typer affald derhjemme. Derfor skal der rulles affaldsbeholdere ud til alle husstande i løbet af 2025, og det skal være lettere for etageejendomme at komme af med farligt affald.

- Det er positivt, at vi skal sortere mere. Når man sorterer, får man også større forståelse for materialer og deres vej rundt i kredsløbet. Men det bedste ville være, hvis der ikke var så meget at sortere, og vi fik affaldsmængden ned. Med denne reviderede affaldsplan får vi understreget, at affaldsområdet ikke længere kun handler om sortering. Det handler i højere grad om, at vi skal være mere nøjsomme, bruge ting og tøj, til det er slidt, og reparere det, der ikke virker, påpeger Knud Erik Langhoff.

Fakta

Ideerne, der skal få borgere og virksomheder til at tænke ”kan den bruges igen” i stedet for at sortere som affald

Genbrugsfællesskabet

Workshops, events, videndeling handler dette fællesskab om. Og der vil blive sat endnu mere skub i aktiviteter, der kan understøtte en mere bæredygtig hverdag hos kommunens borgere. Der vil blive lagt op til meget borgerinddragelse, hvor de bedste eksempler kan deles på tværs af kommunen. Der er afsat 175.000 kr. hvert år frem til 2024.

Skoleelever som eksperter i affald

Der bliver udviklet et undervisningsforløb for kommunens 4. klasser. Undervisningen trækker på de bedste elementer fra spilverdenen med koder, der skal knækkes, før diplomet er i hus. Der er afsat 400.000 kr. til projektet.

Gratis genbrug til humanitære og private genbrugsbutikker, virksomheder og andre private aktører

På alle genbrugspladser vil der være genbrugsområder, hvor borgere kan stille ting, der kan bruges igen. Tingene bliver samlet i en hal ved Kolding Nord Genbrugsplads, hvor private aktører som fx humanitære og private genbrugsbutikker og virksomheder efterfølgende kan plukke effekterne kvit og frit for at bruge eller sælge dem i deres forretning. Den nye model træder i kraft 1. oktober og er bundet op på ny lovgivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Der er afsat 2,5 millioner kroner til projektet.

Byggematerialer

Kolding Kommune selv skal sætte et eksempel i forhold til bæredygtighed. Hvis der rives en bygning ned, skal alle materialer behandles ordentligt, så de kan bruges i den nye bygning. Kolding Kommune har allerede erfaringer med at bygge med brugte byggematerialer. Det skete, da daginstitutionen Kildemosen i Seest blev bygget.