Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Nyt mødested ved det gamle skovløberhus

Oprettet 13 januar 2021
Anlægsarbejderne i gang med at lave den nye skovterrasse.
Anlægsarbejderne i gang med at lave den nye skovterrasse.

Det nye mødested ved Skovløberhuset på Troldhedestien i Kolding begynder nu for alvor at tage form efter måneders anlægsarbejde med store entreprenørmaskiner og masser af mudder. På engen opføres en skovterrasse, hvor man kan mødes, slappe af og hygge sig sammen, og i en ny ’stationsbygning’ bliver det muligt at spise sin madpakke, komme på toilet, fylde vandflasken og oplade el-cyklen.

Det nye mødested er en del af projekt Troldhedestien – mødesteder og oplevelser for alle, som skal skabe nye fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger. Mødestederne ligger alle på den gamle jernbanestrækning, der tidligere forbandt Kolding og Troldhede i Midtjylland.

”Den nye station ligger i et smukt naturområde ved det idylliske skovløberhus, som gennem tiderne har samlet folk. Jeg forventer, at mødestedet bliver et populært udflugtsmål for Marielundskovens gæster, men også et sted med plads til ro, fordybelse og gode naturoplevelser,” fortæller projektkoordinator Karen Tønning, Kolding Kommune.

Skovterrasse

Neden for Skovløberhuset er anlægsfolkene i fuld gang med at opføre en skovterrasse i træ og andre naturmaterialer.

Terrassen opbygges i flere niveauer med forskellige siddemuligheder. Tilgængelighed for alle er tænkt ind i det nye tilbud, så f.eks. gangbesværede og folk i rullestol også kan komme ud og nyde den flotte udsigt på terrassen.

”Jeg glæder mig til at se, hvordan skovterrassen bliver brugt, og hvordan stedet vil bidrage til at skabe nye fællesskaber. Det kan være her, man samles før eller efter en vandretur i skoven, drikker sin kaffe sammen eller dyrker yoga i de skønne omgivelser,” siger Karen Tønning og fortsætter:

”Mulighederne er uendelige, og naturligvis skal aktiviteterne foregå i respekt for stedet, naturen og de øvrige besøgende, der færdes i Marielundskoven.”

Stationsbygning med toiletter

I de kommende uger begynder entreprenørens folk også at opføre en ’stationsbygning’ som erstatning for det stoppested, der fandtes, da der i årene 1917-1968 kørte tog på Troldhedebanen.

Den nye ’stationsbygning’ kommer bl.a. til at rumme et handicaptoilet. Den store træboks, der allerede står ved Skovløberhuset, er faktisk indmaden til den nye toiletbygning. Toilettet vil være åbent for alle i dagstimerne og bliver automatisk låst af om natten. Ud over toiletfaciliteter vil den nye bygning rumme overdækket opholdsrum med plinte, som man kan sidde på, cykelstativ, luftpumpe, vandpost og mulighed for opladning af f.eks. el-cykel.

Mere liv og glæde i området

Arbejdet med at skabe liv og fællesskab i området har allerede stået på i en periode. I efteråret 2018 sørgede Skov- og Naturgruppen fra organisationen Nordhøj for en tiltrængt forskønnelse af området med bl.a. nye stensætninger, ny hæk og maling af skuret ved Skovløberhuset.

Engene ved Skovløberhuset afgræsses i sommerhalvåret af Galloway-kvæg, der sørger for at holde engene lysåbne til gavn for natur og landskab. Kvæget tilses hver dag af Skovløberhusets Kolaug, et naturfællesskab bestående af en gruppe lokale borgere. På skift sørger de for at holde øje med, om dyrene trives, om de har vand, og om hegnet er intakt. Derudover slår de græsset under hegnet med le.

Om projektet

Målet med projekt Troldhedestien – mødesteder og oplevelser for alle er at skabe nye fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger. Troldhedestien skal være et attraktivt tilbud for alle - også bevægelseshæmmede, svagtseende, psykisk sårbare og socialt udsatte. Ud over Skovløberhuset kommer der et mødested ved Dybvadbro Station og ved Bramdrupdam Dam. Alle steder er der gang i byggeriet, så det hele kan stå klart til foråret.

Projektet er finansieret med støtte fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet samt Kolding Kommune.

Du kan læse mere om projektet på temasiden på www.kolding.dk/troldhedestien. Her kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev.