Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Pakkeløsning skal løse trafikale udfordringer i belastede vejkryds

Oprettet 26 marts 2021
Krydset Ålykkegade/Vestre Ringgade
Krydset Ålykkegade/Vestre Ringgade

En pakkeløsning med udbygning af krydset Ålykkegade/Vestre Ringgade og omlægning af trafikken i krydset Skovbogade/Vejlevej skal få trafikken til at glide bedre og mere sikkert i et af Kolding mest trafikerede områder. Arbejdet til fem mio. kr. går så småt i gang i næste uge og ventes afsluttes midt i juni.

”Jeg er glad for, at vi nu har fundet en samlet løsning på de trafikale udfordringer, vi har i disse to tæt forbundne kryds. Jeg glæder mig specielt til, at vi får sikret krydset Skovbogade/Vejlevej, hvor der har været alt for mange uheld med cyklister gennem årene. Samtidig udvider vi krydset Ålykkegade/Vestre Ringgade, så området bedre kan rumme den øgede trafik, og så skolevejen for børnene på Aalykkeskolen bliver mere tryg,” siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget.

De enkelte dele

Projektet indeholder følgende elementer:

Vestre Ringgade

  • Nyt højresvingsspor mod Ålykkegade
  • Forlængelse af de eksisterende venstresvingsspor i begge retninger i krydset Vestre Ringgade/Ålykkegade/Katrinegade

Ålykkegade

  • Et ekstra spor frem mod Vestre Ringgade
  • Et svingspor til venstre mod Engstien
  • Cykelbaner/-stier i begge sider af vejen mellem Aalykkeskolen og Vestre Ringgade

Skovbogade

  • Krydset Skovbogade/Vejlevej ombygges, så det kun bliver muligt at svinge til højre for bilister, der skal ud på Vejlevej. Der lukkes af for både at svinge til venstre ud på Vejlevej og for at dreje ind på Skovbovej fra Vejlevej. Ved større arrangementer på stadion kan der åbnes for trafikken, men det vil typisk være uden for myldretiden og kræve bemanding ved krydset.

Se de forskellige elementer på et kort.

Løsningen er testet

Den valgte løsning er baseret på et forsøg i krydset Skovbogade/Vejlevej fra efteråret 2018, hvor der i to uger var sat afspærringer op, så bilisterne kun kunne dreje til højre fra Skovbovej. Den testede løsning gøres nu permanent.

”Evalueringen af forsøgsprojektet viste, at bilisterne tog pænt imod løsningen, selv om nogle af dem fik en lidt længere tur. Det skyldes givetvis, at det er svært at krydse Vejlevej til/fra Skovbogade. Specielt i myldretiden kan man komme til at vente rigtigt længe, og det er aldrig godt for trafiksikkerheden, for nogle gange mister den ventende bilist tålmodigheden og tager til sidst en chance for at komme ud,” forklarer konsulent Peter Søndergaard, Kolding Kommune.

Statistikken taler da også om uforholdsmæssigt mange uheld, hvor cyklister og knallertkørere på vej ned ad Vejlevej påkøres af biler til og fra Skovbogade. Siden 2010 er der registreret 14 af den slags uheld, men erfaringerne viser, at kun omkring hvert tiende uheld med cyklister registreres, så det reelle antal uheld er formentligt væsentligt højere. Forsøget i 2018 viste desuden, at trafikafviklingen på Vejlevej blev forbedret i myldretiden.


Krydset Skovbogade/Vejlevej.

Plads til øget trafik

Ved omlægningen af krydset Skovbogade/Vejlevej øges det trafikale pres på de tilstødende veje. Derfor har det været en bundet opgave, at Ålykkegade og krydset Ålykkegade/Vestre Ringgade samtidig skal udvides.

Udvidelsen betyder også, at området bliver dimensioneret til at kunne rumme den øgede trafik fra de nye boligbyggerier på Engstien og Stadionvej.

Første fase

Arbejdet med det det store vejprojekt går så småt i gang i ugen op til påske, hvor der skal fældes 10 træer langs Vestre Ringgade og Ålykkegade ind mod Aalykkeskolen for at skabe plads til udvidelsen af krydset.

”Vi undgår så vidt muligt at fælde større træer i byen, men her er det desværre nødvendigt for at skaffe plads til udvidelsen af Vestre Ringgade og Ålykkegade. Det er dog lykkedes os at justere projektet, så vi bevarer syv træer, som også stod til at blive fjernet,” oplyser Peter Søndergaard.

Umiddelbart efter påske går entreprenøren i gang med at grave i de grønne områder, hvor træerne er blevet fældet. Her ligger forskellige ledninger, som skal flyttes. Når det er sket, begynder arbejdet med at lave nyt fortov og cykelsti, hvilket ventes at tage ca. tre uger.

Færdig midt i juni

Det samlede projekt ventes afsluttet midt i juni. Alle veje vil være åbne i hele anlægsfasen, men i perioder vil trafikken på forskellige strækninger blive påvirket. Det kan f.eks. være med krav om nedsat hastighed eller kun én kørebane mod normalt to.

Kommunen forsøger at minimere generne for trafikken mest muligt, bl.a. ved at gennemføre en stor del af asfaltarbejdet uden for myldretiden.

Læs mere

Du kan læse mere om projektet på temasiden www.kolding.dk/aalykkegade. Her kan du også se en foreløbig tidsplan, og hvilken rækkefølge de enkelte dele af projektet gennemføres i.