Skip til hoved indholdet

Flere virksomheder skal ’købe ind’ på genbrugspladserne

Oprettet 05. oktober 2021

Der kan både være arbejdspladser og penge at hente, hvis materialer fra landets genbrugspladser bliver indsamlet af virksomheder.

Svendborg-firmaet Gamle Murstener et eksempel på et firma, der har lavet en forretningsmodel på genbrugsmaterialer, blandt andet indsamlet på Kolding Nord Genbrugsplads.

Firmaet renser brugte mursten, der kommer retur til byggebranchen i så høj kvalitet, at de både kan bruges en-til-en i nybyg og er godkendt som CE-mærket byggemateriale.

Gamle mursten kan bruges igen og igen

I dag samarbejder Gamle Mursten med Kolding Nord Genbrugsplads og nogle af landets andre genbrugspladser om at sende brugte mursten videre til byggebranchen.

 

Så er du ved at bygge om eller rive ned, så pas godt på de brugte mursten. Hvis du afleverer dem på Kolding Nord Genbrugsplads, kan de blive brugt i nybyggeri i stedet for at ende som byggeaffald.

 

- Vi samler selvfølgelig færre mursten ind på genbrugspladserne, end hvis vi river en hel kaserne ned. Men når genbrugspladserne er med, er det lettere at få flere til at tænke med hele vejen rundt. 

- Borgerne skal vide: Det er jeres mursten. De bliver genbrugt. Det virker.

- Materialerne fra mursten er vildt gode, fordi de er så ensartede. Derfor kan gamle mursten holde i 200 år, og det er muligt at opbygge en ressourcebank, hvis vi alle samler ind. Hvis først murstene bliver knust, så er skaden sket. Derefter kan de kun genanvendes som vejfyld. Men vi kommer til at mangle de ressourcer rundt omkring, for det koster CO2 at brænde nye mursten.

- Derfor tror jeg også, at efterspørgslen vil stige i takt med, at vi gerne vil undgå at udlede CO2, som vi gør, når vi brænder nye sten. For de gamle mursten er tilgængelige i store mængder, siger Claus Juul Nielsen, direktør i Gamle Mursten.

 

Da Koldings nye dagsinstitution Kildemosen åbnede i januar 2020, fik murværket stor opmærksomhed. Bygningernes facader med mursten i gule nuancer står nemlig som et symbol på, at bæredygtigt byggeri med genbrugsmaterialer er muligt – også i stor skala. Murstenene er hentet fra en gammel, nedrevet kaserne, der tidligere lå på grunden.

 


Potentiale til at spare 22.000 ton CO2

Der er meget CO2 at spare, hvis flere mursten ryger tilbage i kredsløbet til nybyggeri.

Miljøstyrelsen foretog i 2016 en samfundsøkonomisk analyse, der viste, at potentialet for genbrug af mursten ligger på 47,3 millioner mursten om året i Danmark svarende til en besparelse på 22.500 tons CO2.

Gamle Mursten renser godt tre millioner mursten om året, så der er stadig rigeligt med sten til andre virksomheder, der vil arbejde med en cirkulær produktion.

- Der er både mursten, beton, gasbeton og tagsten og rigtig mange andre gode materialer på vores genbrugspladser, der bliver blandet i containeren og sendt til knusning. Det sker hver dag.

- Derfor er det vigtigt, at virksomheder som fx Gamle Mursten ser og udnytter det potentiale, der ligger gemt på genbrugspladserne og genbruger materialerne tættest muligt på deres oprindelige form.

- Hvis vi som samfund skal nå målet om 60 procent genanvendelse i 2030, kan virksomheder ikke fortsætte med at købe ind til produktionen i det omfang, som det foregår i dag.

- Vi samarbejder meget gerne med virksomheder, der ser potentialet i at få indsamlet restprodukter og så skabe en forretning ud af det, siger Martin Pedersen Stub, projektleder i cirkulær økonomi, Redux – Affald og Genbrug i Kolding Kommune.


Erhvervslivet skal se muligheder i genbrug

Når Kolding Nord Genbrugsplads vælger at lave en særskilt indsamling af brugte mursten til et privat firma, skal det ses i lyset af de mange nye muligheder, kommunens erhvervsliv allerede har på genbrugspladserne i dag.

Fx kan virksomheder med adresse i Kolding Kommune få udleveret et genbrugspas, der giver adgang til at hente ting fra containerne på kommunens fem genbrugspladser.

En privat genbrugsbutik, der holder til på Kolding Nord Genbrugsplads, kører en forretning, hvor der bliver solgt ting, der ofte er hentet med genbrugspasset i hånden.


Fra affald til kreativ fantasi

En anden mulighed for kommunens virksomheder er at donere overskudsmaterialer eller fejlproduktioner til Skatkammeret, der arbejder i regi af kommunens afdeling Redux – Affald og Genbrug.

De forskellige leverancer som fx plastlåg, papruller eller stofrester bliver brugt til leg og læring af kommunens børnehaver, skoler og højere uddannelser.

- Desværre er Skatkammeret kun en dråbe i havet i forhold til det flow af affald, der løber gennem Danmark. Det blev til 12,7 millioner ton affald i 2019, og mængderne er kun stigende.

- Det bedste vil derfor være, hvis flere virksomheder begynder at lave en forretning ud af andres restprodukter – og en ide er at få samarbejdet i gang, allerede før materialerne rammer genbrugspladserne, siger Martin Pedersen Stub.

Tilbage i Svendborg omfavner Gamle Mursten også idéen om konkurrence fra flere virksomheder, der kan finde en niche i brugte materialer, fx fra genbrugspladserne.

- Der findes muligheder for at komme i gang med at sælge genbrugsbyggematerialer. Det kunne være gamle spær eller træbjælker, der ikke skal fungere som bærende konstruktioner, eller hvad med teglsten?

- Mit bedste råd er, at hvis en virksomhed vil kaste sig ud i det, skal den sikre sig en ensartethed i de materialer, den påtager sig ansvaret for, siger Claus Juul Nielsen, direktør i Gamle Mursten.