Skip til hoved indholdet

Budget 2018 - ikke afsluttede bevillingsnoter

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges:

  • at søge frigivelse af rådighedsbeløb, på maks. 4,5 mio. kr. pr. projekt, i den rækkefølge projekterne kan præstere en businesscase, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne ved halbyggeriet i Sjølund.
  • at indarbejde driftstilskuddet til hvert enkelt projekt efterfølgende i budgetforudsætninger med beløb i størrelsesorden som halbyggeriet i Sjølund.

STATUS

Lunderskov
Projektgruppen for Lunderskov Multicenter har udarbejdet en opdateret projektbeskrivelse for en udbygning af Lunderskov Hallen og Multihuset. Formålet med udbygningen er at udvikle fleksible rammer for aktiviteter og fællesskaber for lokalområdet. Frigivelsessag blev godkendt i Byrådet den 25. maj 2021. Arbejdsgruppen er i dialog med bygherrerådgiver og Kolding Kommune om økonomisk overslag, organisering af projektet, tidsplan mv. Byggeriet forventes at kunne starte op i løbet af 2022.

Brændkjær
Brændkjær Idræts- og Kulturhus indviede deres byggeri den 8. november 2021.

Vester Nebel
Etablering af ”Oasen” i Vester Nebel er politisk godkendt i forbindelse med budgetbehandlingen 2. marts 2021, hvor der blev bevilget et forøget driftstilskud til multihuset. Projektgruppen har efterfølgende indsendt en revideret projektbeskrivelse med behov for yderligere anlægstilskud fra Kolding Kommune. Frigivelsessag behandles i Byrådet i december 2021. Projektgruppen er i dialog med mulige entreprenører samt penge- og realkreditinstitutter. Byggeriet forventes at kunne starte op i løbet af 2022

Til fritidsaktiviteter er samlet afsat 15,162 mio. kr.

Ansvarlig: Kurt Smidt

Forventes afsluttet: Uafklaret