Skip til hoved indholdet

Budgetnoter 2023 - afsluttede

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. For 2023 indeholder budgettet følgende forslag til budgetnoter, som er afsluttede.

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomi- og Strategi omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltnings direktørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et likviditetsbudget for budgetperioden. Likviditetsbudgettet fremsendes til Økonomi- og Strategis godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomi- og Strategi.

STATUS

Likviditetsbudgettet for 2023 er godkendt af Økonomi og Strategi på mødet den 20. februar 2023. For så vidt angår pålæg til kommunaldirektøren omkring orientering om den forventede regnskabsrealisering for 2023 er besluttet, at Økonomi og Strategi på første møde i hvert kvartal forelægges en risikovurdering. Noten er således afsluttet.

Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: februar 2023

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

STATUS

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som afsluttet.

Ansvarlig: Helle Damgaard

Afsluttet: -

Økonomi- og Strategiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

STATUS

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som afsluttet.

Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: -