Skip til hoved indholdet

Sundhed og omsorg - takster

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Herunder finder du takster inden for området "Sundhed og omsorg". Taksterne ses ved at trykke på +.

Du kan tilgå takster for betaling for madproduktion i leve-bomiljøer ved at trykke her

Du kan tilgå takster for cafeteriapriser ved at trykke her

Du kan tilgå takster for forplejning på daghjem ved at trykke her

Du kan tilgå takster for kost- og servicepakker på plejecentre ved at trykke her

Du kan tilgå takster for kørsel for pensionister ved at trykke her

Du kan tilgå takster for madudbringning samt en portion i madudbringsordning ved at trykke her

Du kan tilgå takster for midlertidige ophold og aflastningsophold ved at trykke her

Du kan tilgå takster for omsorgstandpleje/ specialtandpleje ved at trykke her

Du kan tilgå takster for serviceartikler på plejecentre ved at trykke her

Du kan tilgå takster for vasketilbud på plejecentre ved at trykke her

Du kan tilgå takster for Vonsild Have Kvarteret ved at trykke her