Skip til hoved indholdet

Velbesøgt borgermøde i Vonsild

Oprettet 17. november 2023
Borgermøde med masser af deltagere på Vonsild Skole
Der blev spurgt grundigt ind til de enkelte projekter ved standene på borgermødet.

Et par hundrede borgere deltog i borgermødet på 16. november 2023 på Vonsild Skole om vejprojekter og nye boligområder.

Vonsild er et attraktivt område, hvor der de seneste år er sket en kraftig byudvikling, og nye boligområder er på vej. Det stiller krav til infrastrukturen.

På mødet fortalte en række af kommunens projektledere om planlagte vejprojekter og nye boligområder, og de fremmødte havde mulighed for at stille spørgsmål og blive klogere på, hvad der kommer til at ske.

Plancherne, som blev vist på mødet, kan ses herunder. Hvis du har spørgsmål til de enkelte projekter, er du velkommen til at kontakte trafikvejogpark@kolding.dk. Spørgsmål til lokalplan og byggemodning nord for Lindgård rettes dog til plan@kolding.dk

Etablering af lyskryds og cykelstier på Blåbærvej/Vonsildvej

Vejudvidelse af Dalbyvej

Lyskryds på Tankedalsvej/Vonsildvej

Sydlig Ringvej og generelle trafikudfordringer i Vonsild

Lokalplan og byggemodning nord for Lindgård 

Udførelse af byggemodningen

Der vil naturligvis blive informeret grundigt om de enkelte projekter, før de sættes i gang.