Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Vederlag for bestyrelseshverv 2019

Byrådet skal ifølge kommunestyrelsesloven offentliggøre de vederlag, som byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt eller foreslået til af kommunen.

Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for hverv som medlem af Byrådets udvalg eller underudvalg. Hvis der ikke ydes vederlag for varetagelsen af et hverv, er det heller ikke omfattet af oplysningspligten.

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, § 16e

Socialdemokratiet

Skatteankenævnet: 51.921,05 Kr.

Dansk Affaldsforening: 52.000,00 Kr.
Blue Kolding: 30.000,00 Kr.
KL, Internationalt Udvalg: 42.573,00 Kr.
Deponi Syd: 60.000,00 Kr.
Dansk Restprodukt Håndtering: 25.000,00 Kr.

Det Radikale Venstre

Blue Kolding: 30.000,00 Kr.
Konserveringscentret i Vejle: 36.000,00 Kr.
Koldinghus: 45.000,00 Kr.

Designskolen Kolding: 50.000,00 Kr.
Mungo Park (Kolding): 20.000,00 Kr.

Socialistisk Folkeparti

AAB Kolding: 26.676,00 Kr.

Dansk Folkeparti

BlueKolding: 30.000,00 Kr.
Motas: 3.000,00 Kr.

Kolding Havn: 50.600,00 Kr.

Venstre

Billund Lufthavn: 54.000,00 Kr.
KL, bestyrelse, kultur-, erhverv- og planudvalg: 137.800,00 Kr.
Sampension: 310.000,00 Kr.

BlueKolding: 50.000,00 Kr.

Sydtrafik repræsentantskab: 3.500,00 Kr.
Fællesankenævn Haderslev og Kolding: 115.000,00 Kr.

BlueKolding: 100.000,00 Kr.

Distriktsudvalget, Hjemmeværnet 4.225,00 Kr.

FGU-Kolding/Vejen: 46.250,00 Kr.

Kolding Havn: 49.500,00 Kr.

TVIS: 3.360,00 Kr.
Domea Koldingomea Kolding: 956,12 Kr.