Skip til hoved indholdet

Vederlag for bestyrelseshverv 2021

Byrådet skal ifølge kommunestyrelsesloven offentliggøre de vederlag, som byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt eller foreslået til af kommunen.

Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for hverv som medlem af Byrådets udvalg eller underudvalg. Hvis der ikke ydes vederlag for varetagelsen af et hverv, er det heller ikke omfattet af oplysningspligten.

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, § 16e

Socialdemokratiet

Dansk Affaldsforening: 52.000,00 Kr.
Blue Kolding: 30.000,00 Kr.
KL, Internationalt Udvalg: 42.573,00 Kr.
Deponi Syd: 60.000,00 Kr.
Dansk Restprodukt Håndtering: 50.000,00 Kr.
Kolding Havn: 50.600 Kr.

Socialistisk Folkeparti

Museum Kolding: 30.000,00 Kr.
Blue Kolding: 30.000,00 Kr.
Konserveringscenter Vejle: 36.000,00 Kr.

Venstre

Billund Lufthavn: 54.000,00 Kr.
KL, bestyrelse, kultur-, erhverv- og planudvalg: 137.800,00 Kr.
Sampension: 310.000,00 Kr.

BlueKolding: 50.000,00 Kr.

Sydtrafik repræsentantskab: 3.500,00 Kr.
Fællesankenævn Haderslev og Kolding: 115.000,00 Kr.

FGU-Kolding/Vejen: 20.000,00 Kr.

Kolding Havn: 130.120,00 Kr.
TVIS: 1.720,00 Kr.