Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 4. dec 2019 kl. 07:30

Fritids- og Idrætsudvalget

KUC - lokale 0.40

Referat

Resumé

Den selvejende institution, Bramdrupdam Sports- og Mødecenter har her og nu likvide udfordringer, hvorfor de beder om at få fremrykket udbetaling af en del af deres leje- og støtteaftale for 2020 til primo december 2019. Tilskuddet udbetales normalt hvert år ultimo december.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 4. december 2019

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår, 

 

at ansøgningen imødekommes,

 

at Bramdrupdam Sports- og Mødecenter anmodes om at deltage i Fritids- og idrætsudvalgets møde den 14. januar 2020, for at redegøre for deres økonomiske situation samt præsentere et forslag til en genopretningsplan.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-12-2019

Et flertal (udvalget med undtagelse af Mette Løwe Voss og Hanne Dam) godkendte forslaget.

Imod stemte Mette Løwe Voss og Hanne Dam.

Trille Nikolajsen deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Den selvejende institution, Bramdrupdam Sports- og Mødecenter har her og nu likvide udfordringer, hvorfor de beder om at få fremrykket udbetaling af 400.000 kr., hvilket er en del af deres leje- og støtteaftale for 2020. Tilskuddet udbetales normalt hvert år ultimo december, så det drejer sig om en fremrykkelse på 25 dage, til primo december 2019.

 

Bramdrupdam Sports- og Mødecenter oplyser, at centret gennem flere år har haft økonomiske udfordringer vedr. driften af centret, og derfor forsøger centret at øge dets indtjening med andet end foreningsudlejning.

 

En af udfordringerne vedr. idræts- og skoledelen har været lukning af SFO’en i 2017, som har betydet en manglende årlig lejeindtægt på 375.000 kr. til centret.

 

Der har været gjort flere tiltag for at få lokalerne lejet ud – og først i efteråret 2019 er det lykkes at leje lokalerne ud til et privat firma (Power Lifting).

 

Endvidere er der er indrettet E-Sportslokale i centret og snarest flytter KoldingQ sine aktiviteter til Bramdrupdam.

 

Til trods for disse tiltag, er det endnu ikke lykkes centret at nå i mål med at skabe balance mellem indtægter og udgifter.

 

Ved udbetalingen af en del af tilskuddet for 2020 til Bramdrupdam Sports- og Mødecenter allerede primo december 2019, ligger der ikke noget tilsagn om, at hæve det årlige tilskud til hallen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.