Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 14. aug 2019 kl. 08:00

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Udvalgslokalet

Referat

Resumé

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede på mødet den 19. juni 2019, at de, på et særskilt møde i august 2019, skal drøfte og have gennemgået ikke lovbundne indsatser.

Endvidere vil forvaltningen forelægge udvalget principper for tildeling af tidlig forbyggende støtte, socialpædagogisk støtte eller botilbud.

Tilføjelse til resumé

På udvalgsmødet den 14. august 2019 blev de ikke lovbunde indsatser gennemgået med henblik på drøftelse af potentialer.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,


at ikke lovbundne indsatser samt principper for tildeling af tidlig forbyggende støtte, socialpædagogisk støtte eller botilbud drøftes.

Nyt forslag

Direktøren foreslår,

 

at de ikke lovbundne indsatser drøftes med henblik på vurdering af potentialer.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 14-08-2019

Udvalget drøftede de ikke lovbundne indsatser samt principper for tildeling af tidlig forebyggende støtte, socialpædagogisk støtte eller botilbud.

Fraværende:

Pernille Hejbøl Øhlenschlæger Pedersen

Sagsfremstilling

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede på mødet den 19. juni 2019, at de, på et særskilt møde i august 2019, skal drøfte og have gennemgået ikke lovbundne indsatser.

Endvidere vil forvaltningen forelægge udvalget principper for tildeling af tidlig forbyggende støtte, socialpædagogisk støtte eller botilbud.

Tilføjelse til sagsfremstilling

På mødet vil Børne-, Uddannelses-, og Arbejdsmarkedsdirektør Michael Petterson gennemgå kan/skal opgaver på det socialøkonomiske felt.