Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 21. feb 2019 kl. 08:00

Udvalget for Udfordrede Boligområder

KUC, Konference 0

Referat

Resumé

I december 2018 blev lovgivningen om udsatte boligområder vedtaget på dagtilbudsområdet.
 
Dagtilbud i Kolding Kommune vil være omfattet af bestemmelserne, idet områderne ved Munkevænget og Skovparken er optaget på listen over udsatte boligområder.
 
Der er to hovedelementer i den ny lovgivning på dagtilbudsområdet:
  • Bedre fordeling i Daginstitutioner:
Fra 1. januar 2020 må der højst nyoptages 30% børn fra udsatte boligområder i alle daginstitutioner – det gælder også institutioner udenfor det udfordrede boligområde. Målet er, at der via en bedre fordeling af børnene skal være bedre mulighed for at udvikle det enkelte barns danske sprog, trivsel og generelle læringsparathed.
 
Hvis forældre, som bor udenfor de udsatte områder, som led i kommunens opfyldelse af pasningsgarantien, tilbydes plads i en institution beliggende i et udsat boligområde, skal disse forældre ligeledes tilbydes plads i et andet dagtilbud.
 
  • Obligatorisk Læringstilbud:
Børn, som bor i de udsatte boligområder, skal fra de fylder 1 år være optaget i et læringstilbud. Bestemmelsen får virkning fra den 1. oktober 2019.
 
På mødet vil Børne- og Uddannelsesdirektør, Helle Thiele, holde et oplæg omkring den nye lovgivning, og hvordan man arbejder med den i Kolding Kommune.
 

Sagen behandles i

Udvalget for Udfordrede Boligområder.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at udvalget drøfter oplægget. 

Beslutning Udvalget for Udfordrede Boligområder den 21-02-2019

Udvalget har fået fremlagt fakta og eksempler på, hvordan det vil påvirke i Kolding, og tager det til efterretning.

Resumé

Formandskabet lægger op til en drøftelse af at afholde informationsmøder for beboere i de to områder. Formandskabet forestiller sig et oplysende møde med plads til oplæg og debat, som varer et par timer.
 
På mødet lægges der op til en drøftelse af det.

Sagen behandles i

Udvalget for Udfordrede Boligområder.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at udvalget drøfter afholdelse af informationsmøder.  

Beslutning Udvalget for Udfordrede Boligområder den 21-02-2019

Udvalget drøftede punktet og enedes om at arrangere informationsmøder for beboere i områderne om udviklingsplanerne.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Udvalget for Udfordrede Boligområder.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning Udvalget for Udfordrede Boligområder den 21-02-2019

Formanden for Udvalget for Udfordrede Boligområder orienterede om:
  • Presseaktiviteter

Resumé

Orientering fra forvaltningen.

Sagen behandles i

Udvalget for Udfordrede Boligområder.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning Udvalget for Udfordrede Boligområder den 21-02-2019

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren orienterede om:
  • Tilbagemeldinger på dispensationsansøgninger

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Udvalget for Udfordrede Boligområder.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at Udvalget for Udfordrede Boligområder drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.  

Beslutning Udvalget for Udfordrede Boligområder den 21-02-2019

Godkendt.

Sagen behandles i

Udvalget for Udfordrede Boligområder.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at udvalget drøfter oplæggene. 

Beslutning Udvalget for Udfordrede Boligområder den 21-02-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. december 2018 blev Ghettolisten offentliggjort, og boligområderne i Skovparken/Skovvejen og Munkebo blev udpeget som såkaldt hårde ghettoområder. Det betyder, at Kolding Kommune og de berørte boligorganisationer sammen skal udarbejde en udviklingsplan for områderne, som skal sendes til ministeriets godkendelse.
 
Som led i arbejdet med planerne, gennemfører Udvalget for Udfordrede Boligområder en intern workshop i udvalget omkring scenarier og mulighedsstudier for områdernes udvikling.
 
Omdrejningspunktet for workshoppen vil være de to udpegede boligområder, men udvalget vil samtidig komme til at forholde sig de muligheder, der eksisterer i forhold til at skabe endnu mere velfungerende kvarterer og bydele.
 
Forud for workshoppen vil samarbejdsparternes administration og rådgivere kvalificere oplæg som grundlag for udvalgets workshop. Udvalgets input vil efterfølgende indgå i konkretisering af de scenarier og hovedgreb for områdernes udvikling, der kommer til at fremgå af udviklingsplan for henholdsvis Skovparken/Skovvejen og for Munkebo.
 
Nærmere tilrettelæggelse af workshop er i proces, og et endeligt program vil blive præsenteret på selve mødet. Workshoppen vil blive faciliteret af rådgivere på udviklingsplanerne.