Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 19. sep 2016 kl. 13:00

Ældrerådet

Nicolaiplads 6, festsalen

Referat

Resumé

Materiale i forbindelse med behandling af budget 2017-2020 fremsendes til høring.

Sagen behandles i

Ældrerådet (høring)

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at Ældrerådet udarbejder et høringssvar til budget 2017.

Sagsfremstilling

Materiale i forbindelse med behandling af budget 2017-2020 fremsendes til høring i Ældrerådet.
 
Ændringsforslagene fra de politiske udvalg kan ses på:
 
Disse ændringsforslag kommer kun til behandling, hvis de stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.

Beslutning Ældrerådet den 19-09-2016

Høringssvar:
 
Ældrerådet udtrykker bekymring for hvilke servicemæssige konsekvenser reduktionen på 2,2 mio. kr. vedr. sygefravær og vakance vil få.
 
Ældrerådet udtrykker bekymring for om befolkningsprognosens konsekvenser er indregnet i tilstrækkeligt omfang.