Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 1. sep 2020 kl. 09:00

Økonomiudvalget

Byrådssalen

Referat

Resumé

Hovedudvalget skal i henhold til § 9, stk. 10, i Kolding Kommunes MED-aftale mødes med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Det foreslås, at budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforholdene drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-09-2020

Sagen blev drøftet.