Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 1. dec 2020 kl. 15:00

Fritidsrådet

Skypemøde

Referat

Resumé

Vamdrup Krolf Klub søger søger om at blive godkendt som forening under folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

 

at Vamdrup Krolf Klub fra den 1. december 2020 godkendes som en frivillig forening under Folkeoplysningsloven.

Beslutning Fritidsrådet den 01-12-2020

Godkendt.

Fraværende:

Verner Thune

Tenna Aamann

Sagsfremstilling

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen oplyser, at Vamdrup Krolf Klubs hovedformål er at,

 

-         er at virke for idrættens fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde i Kolding Kommune for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

Foreningen består af 25 medlemmer, alle over 25 år.

 

Det kan oplyses, at forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og at disse opfylder betingelser for godkendelse.


Resumé

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der tager beslutning om program for ferieaktiviteter 2021.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

 

at der nedsættes en arbejdsgruppe, der tager beslutning om det endelige program for ferieaktiviteter i 2021.

Beslutning Fritidsrådet den 01-12-2020

Det vedtoges, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Verner Thune, Hans-Peder Kromann Larsen og Yrsa Mastrup.

Fraværende:

Verner Thune

Tenna Aamann

Sagsfremstilling

Der er på budgettet for 2021 afsat 178.000 kr. til gennemførelse af ferieaktiviteter i regi af Fritidsrådet.

 

Fritidsrådet har tidligere nedsat en gruppe til vurdering af fremtidige ferieaktiviteter. Gruppen bestod i 2020 af:

 

Verner Thune, Hans-Peder Kromann Larsen og Yrsa Mastrup.

 

Det kan oplyses, at ferieaktiviteterne gennemføres i skolernes sommer- og efterårsferie.


Resumé

På mødet orienteres om status på Kolding Kommunes Fritids- og Idrætspolitik.

 

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet den 1/12 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Fritidsrådet den 01-12-2020

Godkendt.

Fraværende:

Verner Thune

Tenna Aamann


Resumé

På mødet orienteres om status på Kolding som Visionskommune.

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet den 1/12 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Fritidsrådet den 01-12-2020

Godkendt, endvidere at Fritidsrådet ønsker, at projektlederen deltager i det kommende møde for at give en status på projekt ”Bevæg dig for livet”.

Fraværende:

Verner Thune

Tenna Aamann


Resumé

På mødet orienteres om udvalgt nyt på Fritidsrådets område.

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet den 1/12 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Fritidsrådet den 01-12-2020

Godkendt.

Fraværende:

Verner Thune

Tenna Aamann


Resumé

På mødet drøftes om der skal udsendes en pressemeddelelse på nogle af punkterne fra mødet i Fritidsrådet.

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet den 1/12 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

 

at det drøftes om pressen skal orienteres om enkelte punkter.

 

Beslutning Fritidsrådet den 01-12-2020

Der var ingen punkter til orientering for pressen.

Fraværende:

Verner Thune

Tenna Aamann