Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 19. sep 2017 kl. 15:00

Fritidsrådet

KUC, mødelokale 041

Referat

Resumé

SFU-Kolding søger om at blive godkendt som forening under Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at SFU-Kolding med virkning fra 15. august 2017 godkendes som forening udøvende folkeoplysende foreningsarbejde under Folkeoplysningslovens kapitel 5.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at SFU-Koldings hovedformål er at virke for SF Ungdoms landsorganisations politiske og organisatoriske mål blandt ungdommen i Kolding.
 
Foreningen består af 22 medlemmer heraf 1 over 25 år.
 
SFU Kolding forventer at gennemføre sine aktiviteter i Idrætsbygningen Brostræde 3 – 5, Kolding.
 
Det kan oplyses, at forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og at disse opfylder kravene i Folkeoplysningsloven og Byrådets godkendte regler for foreningsgodkendelse.
 
SFU-Kolding har tidligere været godkendt som forening under Folkeoplysningsloven, men pga. manglende indsendelse af aktivitetsanalyseskema for 2016 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget på sit møde den 5. april 2017 efter indstilling fra Fritidsrådet, at SFU-Kolding ikke længere kunne være godkendt jf. Folkeoplysningsloven.
 
Foreningen har efterfølgende kontaktet forvaltningen og oplyst at årsagen til den manglende indsendelse skyldtes formands skift.

Beslutning Fritidsrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Resumé

Kaizen Karate-Do søger om tilskud på 21.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med en træners diplomtræneruddannelse.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at der ydes et tilskud på 50 % af kursusudgiften, 10.500 kr.,
 
at tilskuddet vil blive indsat på foreningens nemkonto, når foreningen skriftligt har oplyst, om kurset vil blive gennemført i overensstemmelse med ansøgningen,
 
at der senest 3 uger efter afslutning af kurset skal indsendes dokumentation for de afholdte udgifter.

Sagsfremstilling

Kaizen Karate Do oplyser at foreningen vokser. Ikke kun i medlemstal, men også på det sportslige plan med nu med nu 5 deltagere på Talentcenterr Kumite (fri kamp) under Dansk Karate Forbund og 3 deltagere på Forbundets Talentcenter Kata (form øvelser). Af disse deltagere er de fleste medaljetagere til Danmarksmesterskaberne i Karate under Dansk Karate Forbund og DIF.
 
Foreningen vil gerne kunne tilbyde disse unge talenter og kommende talenter de bedst mulige træningsvilkår og kvalifikationer, hvilken foreningen gør ved at tilbyde specialiseret træning i de respektive discipliner, og ved at holde foreningens instruktører og trænere opdateret på viden og kompetencer. Kaizen Karate Do"s vision og ambition er, at udvikle talenter i begge karatens konkurrence discipliner, samt på længere sigt at blive landsholdsbærende. Diplomtræneruddannelsen er derfor næste trin i denne udvikling.
 
Der er mulighed for at søge om tilskud til dækning af udgifter til specielle kurser, hvor kursusafgiften pr. person overstiger 10.000 kr., eller hvor den samlede kursusudgift overstiger 25.000 kr. Ansøgningerne skal fremsendes til Fritidsrådet inden kursets startdato. Ansøgningerne vil blive vurderet individuelt, dog kan der maksimalt ydes 50 % i tilskud.
 
Ansøgningen er indsendt inden kursusstart.
 
Uddannelsen:
Uddannelsen består af 3 moduler og hvert modul afsluttes med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Uddannelsesperioden er fra den 30. oktober 2017 til den 19. maj 2018.
 
Formål:
 
- At tilbyde en kompetencegivende træneruddannelse i konkurrence- og eliteidræt.
- At uddanne kvalificerede klub- og forbundstrænere på niveau III.
- At uddanne og udvikle specialforbundstrænere til at forestå udvikling af træningen i specialforbundets klubber.
 
Indhold:
Modul 1:
Ledelse, pædagogik, psykologi.
 
Modul 2:
Anatomi, skadesforebyggelse, tekniktræning, ernæring og doping/antidoping.
 
Modul 3:
Træningslære og AKT.
 
Det kan oplyses at der på budgettet for 2017 resterer et uforbrugt budgetbeløb under ”Foreningspuljen” på 56.000 kr.

Beslutning Fritidsrådet den 19-09-2017

Fritidsrådet vedtog at yde et tilskud på 7.000 kr. finansieret af Foreningspuljen.

Resumé

Nr. Bjært/Strandhuse IF søger om tilskud på 10.361 kr. til en træners deltagelse i inspirationskursus på Club La Santa i Spanien.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at Fritidsrådet på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et evt. tilskud.

Sagsfremstilling

Nr. Bjært/Strandhuse IF oplyser, at instruktøren underviser 10 hold om ugen i foreningsfitness og at ugekurset i Club La Santa er en oplagt mulighed for at få ny inspiration til alle holdene på én gang, idet mange af de hold/aktiviteter instruktøren underviser i, er repræsenteret denne uge.
 
Jf. regler for tilskud til leder- og instruktøruddannelse skal ansøgninger vedrørende kurser i udlandet i hvert enkelt tilfælde behandles i Fritidsrådet og skal inden kursets afvikling fremsendes til Fritidsrådet.
 
Ansøgningen er modtaget rettidigt jf. reglerne.
 
Inspirationskurserne gennemføres som workshops og foredrag i perioden 22. – 29. september 2017 indenfor følgende kategorier:
 
- Individuel fitnesstræning
- Crossgym
- Body & Mind
- Træning med koreografi
 
Prisen på 10.316 kr. dækker kursusudgift, rejseudgift samt lejlighed i Club La Santa.
 
Det kan oplyses, at der for 2017 resterer et uforbrugt beløb under ”Foreningspuljen” på 56.000 kr..

Beslutning Fritidsrådet den 19-09-2017

Fritidsrådet vedtog at der ikke ydes tilskud til inspirationskurser.

Resumé

KIF Brydning søger om tilskud på 17.000 kr. til 1 træners deltagelse i 2. modul i MuayThai (Thai boksning) camp i ugerne 42 og 43 i Thailand.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at Fritidsrådet på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen på et eventuelt tilskud.

Sagsfremstilling

KIF Brydning oplyser at foreningen over en årrække har udvidet idrætstilbuddet til foreningens medlemmer med flere og spændende kampsportsgrene. Siden 2014 har foreningen bl.a. tilbudt Muay-Thai – Thai Boksning.
 
Holdet i Muay-Thai tæller 25 stabile medlemmer bestående af både unge mænd og piger, og instruktøren er kommet så langt med holdet, at foreningen deltager i mindre og støre stævner især i Tyskland.
 
Holdet tæller næsten udelukkende unge af anden etnisk herkomst end dansk, og som kræver en del opmærksomhed både i træningslokalet og udenfor. Foreningen oplyser at træningen har vist, at den ved hård træning og disciplin kan fastholde netop denne lidt svære gruppe af unge i klubben.
 
Foreningen oplyser, at instruktøren for holdet har været tilknyttet foreningen siden 2011, og har trænererfaring fra andre klubber i både Danmark og Tyskland. Parallelt med sin trænergerning i KIF er træneren aktiv i flere andre klubber og sportsgrene som f.eks. brasiliansk Jiu-jitsu.
 
Fritidsrådet besluttede på sit møde den 20. september 2016 at yde tilskud på 6.580 kr. til dækning af udgifter til kost og logi samt udgifter til 10 sessioner ifm. første modul af træneruddannelsen.
 
KIF Brydning oplyser, at første modul var givende for både træneren og de assisterende hjælpetrænere, der er tilknyttet holdet. Det er vigtigt at træneren har en solid ballast og selv er i konstant udvikling.
 
Jf. regler for tilskud til leder- og instruktøruddannelse skal ansøgninger vedrørende kurser i udlandet i hvert enkelt tilfælde behandles i Fritidsrådet.
 
Kurset gennemføres ikke i Danmark. Ægte MuayThai ikke er så udbredt i Danmark og der er derfor ikke et behov for kurser.
 
Camp’en er planlagt til 14 dage i ugerne 42 og 43 og har følgende hovedemner:
 
- Teknik
- Styrke og konditionstræning med specifik fokus på MuayThai
- Teori der omhandler sportens historie
 
Budget:
 
Fly
Tur/retur Thailand
6.500,00
2 ugers ophold
Kost og logi
4.500,00
Kursusudgifter
Modul 2 i Yokkao
4.500,00
Diverse
 
1.500,00
I alt
 
17.000,00
 
Det kan oplyses, at der for 2017 resterer et uforbrugt budgetbeløb under ”Foreningspuljen” på 56.000 kr.

Beslutning Fritidsrådet den 19-09-2017

Fritidsrådet vedtog at der ydes et tilskud på 4.500 kr. finansieret af Foreningspuljen.

Resumé

Kolding Klatreklub søger om tilskud på 58.500 kr. til projekt vedr. etablering af træningsområde foreningens hal, Dalbygade 40 N, Kolding.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren forslår,
 
at Fritidsrådet på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et evt. tilskud.

Sagsfremstilling

Kolding Klatreklub oplyser at foreningen med projektet ønsker at sikre foreningens fremtidige høje træningsniveau og fastholde den gode medlemstilgang. Projektet vil give foreningen bedre mulighed for at afvikle nationale konkurrencer og er lige blevet udpeget til at afholde senior DM i Bouldering i april 2018.
 
Foreningen oplyser endvidere at den over de sidste mange år, har haft stor tilgang af medlemmer. I 2013 flyttede foreningen fra en kold hal i Dalby til en delvis opvarmet hal i Volkerts Fabrikker (Dalbygade 40 N). I denne periode er medlemstallet steget fra 10 – 15 medlemmer til i dag hvor der er mere end 250 aktive medlemmer. Danmarks Klatreforbund har indgået et særligt klubudviklingsprojekt med Kolding Klatreklub som den eneste klub i Danmark.
 
Kolding Klatreklub fik i 2015 udarbejdet en facilitet/helhedssplan. Planen blev udarbejdet så den kunne gennemføres i trin og foreningen har bygget en 250 m2 stor og 13 m høj klatrevæg og en 550 m2 stor boulder for midler som primært er finansieret for foreningens egne penge, fonds- og sponsormidler. I forbindelse med etablering af den 500 m2 stor boulder, blev der klargjort et område hvor der skulle være træningsområde, og nu er foreningen klar til at etablere dette.
 
Træningsområdet skal består af et dæk over foreningens lagerområder (ca. 3 m høj) ved siden af boulderen. På dækket etableres selve træningsområdet som er tegnet og belastningsberegnet af bygningssagkyndige og erfarne tømrere så alle byggeregler overholdes. Udlejer af bygningen har godkendt byggeriet ifm. etablering af boulderen.
 
Foreningen oplyser at byggeriet vil blive udført af frivillige fra Kolding Klatreklub og ledes af erfarne bygningstømrere og snedkere.
 
Kolding Klatreklub har i 2015 og 2016 været nødt til at imødekomme den store medlemstilgang ved at udbygge faciliteterne og foreningen har derfor pt. Begrænsede økonomiske ressourcer. Foreningen har haft kontakt til flere virksomheder i Kolding, men har ikke fået endelig tilsagn om eventuel støtte.
 
Budget:
 
Byggematerialer
Kr. 30.000,00
Træningsredskaber
Kr. 14.000,00
Ekstra greb til træningsvæg
Kr. 8.000,00
Forplejning af frivillige under byggeri
Kr. 2.500,00
Uforudsete udgifter
Kr. 4.000,00
I alt
Kr. 58.500,00
 
 
Værdifastsættelse af frivilligt arbejde ifm. byggeriet 250 timer á 100 kr.
 
Kr. 25.000,00
 
Foreningen har mulighed for at finansiere 28.500 kr. ved egenbetaling og evt. sponsorater fra lokale virksomheder.
 
Jf. regler for tilskud fra Foreningspuljen, kan foreninger under Folkeoplysningsloven søge tilskud til initiativer der vedrører udviklingsarbejde med folkeoplysende formål. Der kan max. ydes tilskud på 50% af de samlede udgifter til materialer, udstyr og udviklingsarbejde med folkeoplysende formål.
 
Det kan oplyses, at der for 2017 resterer et uforbrugt beløb under ”Foreningspuljen på 56.000 kr..

Beslutning Fritidsrådet den 19-09-2017

Fritidsrådet vedtog at yde et tilskud på 10.000 kr. til delvis dækning af udgifterne til træningsredskaber. Tilskuddet udbetales omkring 1. januar 2018.

Resumé

Kolding E-sport og Coding Pirates Kolding søger om et tilskud på 50.000 kr. til etableringsudgifter i forbindelse med foreningernes opstart i Nicolai-komplekset.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at Fritidsrådet på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.

Sagsfremstilling

Kolding E-sport og Coding Pirates Kolding har fået mulighed for, at etablere og dele et fælles foreningslokale i bygning 5 i Nicolai kulturkompleks. Det giver en unik mulighed for at skabe et fælles kreativt IT-værksted som værested for teknologi og spillebegejstrede børn og unge. De to foreninger deler en række fælles visioner, hvor synergien mellem de to kan skabe et nyt dynamisk samlingspunkt for børn og unge i Kolding. Lokalet kan samtidig anvendes af kommunale institutioner, der ønsker at arbejde med IT-teknologi eller gamebaseret læring i dagtimerne.
 
Der er forskel på hvor gode børn og unge er til IT, og de har brug for at knække IT-koden for, hvordan denne verden er bygget op, hvis de skal forstå og forholde sig kritisk til den. Fremtidens borgere bør ikke bare have en almen dannelse, men også en IT-dannelse, der gør dem i stand til at forstå, hvad der foregår omkring dem. Dette er drivkraften bag Coding Pirates, og målsætningen om at understøtte teknologiske og kreative processer i et åbent fællesskab.
 
Kolding E-sport har fokus på talentudvikling indenfor computerspil som Counter-Strike, Global Offensive, Overwatch og League of Legends, hvor teamwork, overblik og ansvar er i højsædet når de unge trænes. I flere af spillene er der tale om holdspil, hvor det er evner som strategisk overblik og taktiske beslutninger, som er afgørende for om et hold vinder eller taber. E-sporten er i eksplosiv vækst både globalt, men også i Danmark. Kolding E-sports målsætning er, at være spillernes første skridt mod det professionelle e-sports liv, der i disse år er i rivende udvikling, samt at sikre en sikker og tryg platform, hvor de også kan udvikle sig socialt og personligt.
 
Både Coding Pirates Kolding og Kolding E-sports virke forudsætter en grundlæggende IT-infrastruktur og omfattende udstyr i form af PC´ere, forskellige former for robot-relateret grej, 3D-printer, laserskærer, licenser, skræddersyede kontor faciliteter, hvis drømmen om at skabe et visionært og attraktivt mødested for den digitale ungdom skal realiseres.
 
Det er omkostninger, der er ret omfattende, og de to foreninger søger derfor i fællesskab om tilskud til, at skabe Koldings kreative IT-værksted for børn, unge og voksne.
 
Der fremsendes vedlagt budget for projektet. De resterende midler ansøges via fonde og sponsorering.
 
Det kan oplyses, at Kolding E-sport er en godkendt forening under Folkeoplysningsloven. Coding Pirates Kolding er ikke en godkendt forening under Folkeoplysningsloven.
 
Det kan oplyses, at der i 2017 resterer et uforbrugt budgetbeløb under Foreningspuljen på 56.000 kr.

Beslutning Fritidsrådet den 19-09-2017

Fritidsrådet vedtog at sagen sendes tilbage til forvaltningen for nærmere dialog med Kolding E-sport og Codin Pirates Kolding omkring den aktuelle status på E-sports området i Kolding Kommune.

Resumé

På mødet orienteres om status på arbejdet i Strategigruppen vedrørende fritids- og idrætsområdet.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at punktet alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritidsrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Resumé

På mødet drøftes om der skal udsendes en pressemeddelelse på nogle af punkterne fra mødet i Fritidsrådet.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at det drøftes om pressen skal orienteres om enkelte punkter.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at indeværende dagsordenpunkt har til formål, at vurdere om enkelte punkter på Fritidsrådets dagsorden skal videresendes som en pressemeddelelse.

Beslutning Fritidsrådet den 19-09-2017

Fritidsrådet vedtog at der udsendes en pressemeddelelse omkring E-sport.

Resumé

På mødet orienteres om udvalgt nyt på Fritidsrådets område.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at indeværende dagsordenpunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.
 
Der vil på mødet blive orienteret om,
 
  • beslutninger i Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritidsrådet den 19-09-2017

Godkendt.