Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 9. nov 2021 kl. 10:30

Ældrerådet

KUC - lokale 106, 1. sal, Mødeleder: Hans Jørgen Aarøe

Referat

Resumé

Formand og næstformand for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.

 

-         Danske Ældreråds konference i Nyborg den 25. oktober 2021

-         Det nye Ældreråd – herunder introduktion til når suppleanter indtræder i Ældrerådet

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 09-11-2021

Næstformand Anni Aarestrup orienterede fra Danske Ældreråds konference den 25. oktober 2021 hvor 7 ældrerådsmedlemmer deltog.

 

Ældrerådet anbefaler, at formand og næstformand ind over ift. introduktion når stedfortrædere indtræder i rådet.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Inger Rotne

Aase Thomsen

Margit Steenberg Jensen


Resumé

Orientering og information fra Ældrerådets medlemmer fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.

 

-         Studietur ift. seniorbofællesskaber

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 09-11-2021

Ældrerådsmedlem Gunner Nielsen orienterede om, at Gunner Nielsen og Hans Jørgen Aarøe har deltaget i brugerrådsmøde på Olivenhaven, hvor der var fokus på maden.

 

Ældrerådsmedlem Ellen Andersen Toldshøj orienterede fra generalforsamling på Teglgårdsparken.

 

Ældrerådsmedlem Bent Jørgensen orienterede om, at man afventer med studietur ift. seniorbofællesskaber til foråret 2022.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Inger Rotne

Aase Thomsen

Margit Steenberg Jensen


Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 09-11-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Inger Rotne

Aase Thomsen

Margit Steenberg Jensen


Resumé

Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 09-11-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Inger Rotne

Aase Thomsen

Margit Steenberg Jensen


Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.

 

-         Status på budget 2021

-         Fritidsjob på Ældreområdet – sag fra Arbejdsmarkedsudvalget den 14. oktober 2021

-         Puljemiddelansøgning ift. etablering af teams i ældreplejen

-         Venteliste til plejeboliger ultimo oktober 2021

-         Plejehjem Munkebo

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 09-11-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Inger Rotne

Aase Thomsen

Margit Steenberg Jensen