Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 13. maj 2019 kl. 13:00

Teknik- og Klimaudvalget

Mødelokale 1.2 Vest

Referat

Resumé

I budget 2017 blev der afsat midler til i 2019 at etablere cykelsti langs østsiden af Almind Hule fra Almind Østergade mod nord til skolen.

 

BlueKolding skal imidlertid renovere ledninger i Almind og bl.a. på Almind Hule. Et arbejde, der tidligst forventes påbegyndt i 2022/2023 efter, renovering af kloakledninger på strækningen er gennemført. Det anbefales derfor at udskyde etableringen af cykelstien til 2022/2023.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at anlæg af cykelsti langs Almind Hule udsættes til 2022/2023 og budgettet flyttes tilsvarende, så der ikke ændres i rækkefølgen i Blå Plan.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budget 2017 blev der afsat 2,3 mio. kr. til cykelsti langs Almind Hule til gennemførelse i 2019.

 

Beløbet er reduceret til 2,07 mio. kr. som følge af vedtagelsen af budget 2019, der indebærer en reduktion af alle anlægsprojekter med 10 %. Det kan betyde, at stien ikke kan gennemføres i sin fulde længde, hvilket vil øge utrygheden og forringe trafiksikkerheden væsentligt. De endelige konsekvenser kan imidlertid først beskrives i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt detailprojekt.

 

Der forudses en økonomisk udfordring med realisering af projektet. Projektet blev besluttet på et økonomisk grundlag, der har udgangspunkt i 2017-priser, men projektet forventes først realiseret i 2022/2023. Der har de senere år været en klar tendens til stigende entreprenørpriser, hvilket sammen med besparelsen udhuler projektets økonomi.