Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 14. okt 2021 kl. 10:30

Ældrerådet

KUC - lokale 107, 1. sal, Mødeleder: Bent Ginnerskov Jensen

Referat

Resumé

Leder af demensområdet, Kirsten Stabel, giver på mødet en status på demenshandleplanen, hvilke initiativer der arbejdes med, og herunder demensvenligt samfund i Lunderskov.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 07-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Beslutning Ældrerådet den 14-10-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Andersen Toldshøj


Resumé

Formand og næstformand for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.

 

-         Formand/næstformandsmøde i Danske Ældreråd den 30. september 2021

-         Emner som skal overdrages til det nye Ældreråd

-         Ældrerådets afslutning

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-10-2021

Næstformand Anni Aarestrup orienterede fra formand/næstformandsmøde i Danske Ældreråd den 30. september 2021.

 

Ældrerådet anbefaler følgende emner til overdragelse til kommende nyt Ældreråd

-         4-by samarbejde

-         Samarbejdsmøder med Ældre Sagen

-         Fremmødevalg

-         Samarbejde med de politiske udvalg

-         Toiletforhold i det offentlige

-         Aktiviteter for seniorer

-         Tomgangsboliger

-         Sammensætning af Ældrerådets underudvalg

-         Ældrerådets repræsentation i huse mv.

-         Bedre information/introduktion til det nye ældreråd – også for nye medlemmer som indtræder i løbet af valgperioden

 

På næste Ældrerådsmøde behandles dagsordenspunkt omkring evaluering af rådets arbejde.

 

Bent Jørgensen står for planlægning af Ældrerådets afslutning.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Andersen Toldshøj


Resumé

Orientering og information fra Ældrerådets medlemmer fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.

 

-         Seniordag 2022

-         Generalforsamlinger

-         Sundhedsudvalget

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-10-2021

Bent Jørgensen orienterede om arbejdet med planlægning af seniordag 2022 som er sammenlægning af seniortræf, frivilligfest og 60+ frisk dag. Der skal nedsættes en styregruppe som skal står for planlægning, hvor Ældrerådet deltager.

 

Margit Steenbjerg Jensen orienterede om sundhedsudvalgets besøg på Vesterløkke. Sundhedsudvalget planlægger desuden at opstarte besøg i hjemmehjælpsgrupperne.

 

Ældrerådet evaluerede frivilligfesten den 23. september 2021.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Andersen Toldshøj


Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

 

Forslag

Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-10-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Andersen Toldshøj


Resumé

Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-10-2021

Kommunikationsudvalget efterlyser input til 60+ avisen som udkommer den 7. december.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Andersen Toldshøj


Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.

 

-         Venteliste til plejeboliger ultimo september 2021

-         Plan for kommende udbudsmateriale til høring i Ældrerådet

-         Status på hjemmehjælpssag vedr. overvågning

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-10-2021

Ældrerådet ønsker at blive hørt om kommende planlagte udbud vedr. urologi, kompressionsstrømper og sondeernæring og remedier.

 

Ældrerådet ønsker endvidere en oversigt over flowet på ventelisten ift. hvor længe man venter på den ordinære venteliste mv. Forvaltningen vil arbejde videre hermed.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Andersen Toldshøj