Skip til hoved indholdet

Brevstemme

I Kolding Kommune kan der brevstemmes fra 20. april til 28. maj. i Havestuen på Rådhuset, Akseltorv 1, 6000 Kolding.

Bemærk at indgang sker fra Torvegade. Åbningstiderne er:

  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00-14.00
  • Torsdag kl. 10.00-17.00
  • Lørdag 14. og lørdag 21. maj kl. 10.00-13.00
  • Lørdag 28. maj kl. 09.00-16.00

Bemærk at der ikke er åben for at kunne brevstemme på helligdagene fredag 13. maj og torsdag 26. maj.

Til brevstemmeafgivning på Rådhuset er der en valgboks med hæve-/sænkebord med vippeplade og fri benplads, så en kørestolsbruger har lettere adgang til bordet. Desuden er der sort filtpen, en ikke-håndholdt lup, en LED-lampe samt et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV. Endelig stilles en overlægsplade til rådighed med udstansede huller og "Ja" og "Nej" anført med punktskrift.

Hjælp til at brevstemme

Du kan få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtageren) eller af en personlig hjælper sammen med en medarbejder fra kommunen (brevstemmemodtageren).

Har du et umiddelbart dokumenterbart fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt. Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap - for eksempel:

  • ledsagekort
  • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
  • lægeerklæring
  • erklæring/attest fra en anden myndighed