Skip til hoved indholdet

Valgret

Enhver borger i Kolding Kommune har ret til at afgive sin stemme til kommunalvalget, hvis borgeren på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og herudover enten:

  • Har dansk indfødsret
  • Er herboende statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
  • Er statsborger i Island eller Norge
  • Er britisk statsborger og er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark
  • Uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Herboende EU-diplomater kan fra den 1.august 2021 til den 1.oktober 2021 ved henvendelse til Borgerservice søge om optagelse på valglisten, som giver mulighed for at stemme til kommunalvalget.

Ikke-bopælsregistrerede EU-borgere kan fra den 16. august 2021 til den 19. oktober 2021 ved henvendelse til Borgerservice søge om optagelse på valglisten, som giver mulighed for at stemme til kommunalvalget.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Vær opmærksom på, at for at stemme til kommunalvalget SKAL man have adresse i Kolding senest den 9. november 2021. Anmeldes der flytning til Kolding Kommune herefter og frem til den 16.november 2021, kan man ikke stemme til kommunalvalget i Kolding Kommune.