Skip til hoved indholdet

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ marts 2024

Vi går mod lysere tider

Den mørke tid er ved at være ovre, og der er lys forude. Det ligger helt fast. Om der så også er lysere tider på vej for ældre i Danmark, nu hvor regeringen har lanceret en større omlægning af ældreområdet - det er svært at sige, og som bekendt er det svært at spå om fremtiden. Der er absolut gode takter i udspillet. Bliver bare noget af det til virkelighed, er vi nået langt.

For dem der modtager pleje er overskrifterne værdighed, frihed og respekt, og at man ser på den enkelte, som de individuelle mennesker, vi alle er. For dem, der står på den anden side, og skal udføre plejen, er ordene også mere frihed, styrket faglighed og mindre kontrol.

Det kræver noget af os alle, hvis vi skal komme i mål. Vi skal tro på hinanden. Ikke mindst skal vi bort fra den mistro og dårlig omtale, som vi læser om i dagbladene og på de sociale medier, og som i mange tilfælde er enkeltstående tilfælde.
Der vil altid ske fejl, når man har med mennesker at gøre. Det skal vi selvfølgelig gøre alt for at minimere bedst muligt. Tillid er godt at have med i bagagen og indtil andet er bevist, må det være det, vi har som udgangspunkt.

 

Bent Jørgensen,
formand for Ældrerådet 

Seniorfestival 2024 er lagt i støbeskeen!

Planlægningsarbejdet er lige gået i gang, og styregruppen forventer at festivalen løber af stablen i august/september måned. Nøjagtig dato ligger endnu ikke fast, da der skal tages hensyn til andre arrangementer og om de steder, hvor det skal foregå, har plads og tid.

Den nøjagtige placering af festivalen ligger heller ikke fast, men det bliver over 2 dage med et arrangement i Kolding by, og et i en af de såkaldte centerbyer rundt om Kolding.
Seniorfestivalen er for alle seniorer, der har lyst til få inspiration til de mange forskellige aktiviteter, der tilbydes rundt i hele kommunen. Frivillighed og ensomhed er 2 emner, der vil blive taget op. Ensomhed kan være svær at takle, og kan ofte føre sygdom med sig. Derfor er det, at blive en del af et fællesskab vigtigt, og det kan man få inspiration til på Seniorfestivalen. Frivillighed er en grundlæggende ting for mange af de aktiviteter, der sker, og det at blive frivillig kan også være med til at give indhold i tilværelsen.

Så kridt skoene og hold øje med når der kommer et mere udførligt program med datoer i løbet af foråret. Vi vil løbende her på Ældrerådets sider i Kolding Ugeavis og vores Facebook side, orientere om Seniorfestivalen.

 

Kolding kommune har flere succeshistorier på ældreområdet, der aldrig bliver fortalt. En af dem er “Hånd i Hånd - fritidsjob med mening”.

Ældreområdet er et fantastisk arbejdsområde - selv om vi mest hører om det negative. At arbejde på et plejehjem er et job med mening. Ja, der er travlt, men der er så mange gode relationer mellem beboere, personale og pårørende. Det giver glæde ved arbejdet, og det er af stor betydning for alle. Kolding Ældreråd ønsker, som mange andre, at endnu flere vil vælge uddannelse og arbejde indenfor området.

Ca. 30 unge fritidsjobbere arbejder lige nu på byens plejehjem mellem 2 og 4 timer om ugen. De er i aldersgruppen 14 til 17 år. Den mulighed har efterhånden eksisteret et par år. Det er en stor succes. Det er et fritidsjob, der giver mening, og måske er vi så heldige, at nogen også vil vælge den vej til arbejdslivet. Jobbet kan være et springbræt i forhold til at vælge uddannelsesvej, men også give livserfaring og være en del af en modningsproces for det videre liv.

De unge bidrager til at skabe glæde og hyggelige stunder med beboerne. Beboerne glæder sig også til de unge kommer.

Magnus, 17 år

En af de unge er Magnus på 17, som 2 dage om ugen cykler på arbejde på plejehjemmet Kirsebærhaven. Det har han gjort siden 2021. Magnus fortæller, at han så jobopslaget om “hånd i hånd” på Aula i 8. Klasse og tog kontakt til sin UU vejleder på skolen. Han fik jobbet og det har han ikke fortrudt. Som han siger, får han så meget igen i omgangen med beboerne. Det giver erfaring i omgangen med mennesker. Det er af stor værdi i et kommende arbejdsliv.


Tiden bruges bl.a. på gensidig dialog, som begge parter får meget ud af. Der er nysgerrighed på de levede liv? Aktiviteterne er mange. Det kan være gåture rundt om plejehjemmet, kortspil, kigge albums, lytte til beboernes historier, lægge puslespil og ellers gå til hånde. Aktiviteterne planlægges sammen med aktivitetsmedarbejdere, men ofte planlægger Magnus selv.“Hånd i hånd - fritidsjob med mening”
• Ønsker man at komme i betragtning til et af de ca. 30 job på Ældreområdet kontakter man sin UU-vejleder, ungekonsulent eller talentudvikler. Det er dem, der visiterer til venteliste, og det er Kolding kommune, der ansætter de unge.
• Flere gange årligt afholdes der 2 timers introduktionsforløb.
• Der findes en lignende ordning på det pædagogiske område, hvor de unge Hånd i hånd fritidsjobbere f.eks. arbejder i daginstitutioner.

Fem repræsentanter fra Ældrerådet i Kolding deltog, da regeringen præsenterede den nye ældrelovsreform den 30. januar i Fredericia. Vi tog afsted til konferencen med positive forventninger, men var dog også lidt skeptiske.

Den nye ældrelov fokuserer på tre bærende værdier:

1. Større selvbestemmelse:
Mulighed for selv at vælge, hvad de gerne vil have hjælp til af sundhedsmedarbejderne. Hvis de f.eks. en dag har mere brug for en samtale fremfor at få gjort rent eller få hjælp til et bad, skal dette være muligt.

2. Faste teams:
Vigtigt for borgerne at kende de medarbejdere, der kommer i hjemmet.

3. Frit valg mellem kommunal eller privat udbyder:
Mulighed for selv at bestemme, hvem der skal varetage opgaven.
Det kræver tillid mellem medarbejdere og ledere, et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Der er gode takter i det kommende udspil, men der hvor vi tænker kæden hopper af, er at reformen udelukkende vedrører opgaver under serviceloven. Der lægges op til helhedspleje, men hvordan kan der opnås en reel forbedring, når regeringen ikke har integreret sundhedsaspektet i reformen? De nuværende forslag vedrører primært opgaver under serviceloven, mens de sundhedsrelaterede opgaver under sundhedsloven ikke er tænkt ind. Opgaver under sundhedsloven inkluderer sygdomsbehandling, genoptræning og sundhedsfaglig pleje, mens opgaver under serviceloven omhandler praktisk hjælp og personlig pleje. Det er derfor nødvendigt, at de to love spiller tæt sammen.

Ældrerådet er også bekymret for, om implementeringen er mulig med de midler, der er afsat til dette. I forhold til udspillet er der afsat 1 milliard til alle kommuner, hvilket ikke rækker særlig langt.

Ældrerådets valgperiode følger byrådets. Det vil sige, at vi nu er midtvejs. Det er tid til at stoppe op og gøre status.

Kommunevalget tilbage i 2021 var et meget specielt et af slagsen. Nærmest et ”Præsidentvalg” og det blev lige så dramatisk, som mange havde forudset. Konstellationen blev, meget overraskende, en aftale på tværs af partier, som normalt ikke er på samme side. Dertil en borgmesterpost, som havde givet pengene godt igen, hvis man have lavet et væddemål på det udfald.

Nu er det sådan, og det er den virkelighed som Ældrerådet skal manøvrere i. Det har betydet at budgetterne for 2023 og 2024 har fyldt meget, men det gjorde de også i 2022. Mon ikke det kommer igen med 2025 budgettet. Det kan nogen gange være svært at se lyset for enden af tunnellen, men det er der Ældrerådet skal være skarpe og holde fokus.

Hvad opnåede vi så? Det er svært at sige konkret, men vi arbejder jo på mange fronter, så måske har vi alligevel været med til at flytte noget. Det er vigtigt, vi holder fast i målet, så der stadig kan leveres den pleje og omsorg, der er brug for. Vi skal holde fast i vores slogan, om at Kolding skal være det bedste sted at blive senior.

Ældrerådet har arbejdet konsekvent på at Seniorbofælleskaber skal være et emne. Der breder sig da også flere af slagsen ud over Kolding Kommune.

Nye plejehjem følger vi tæt. Vi er med på sidelinjen og giver vores besyv med både omkring indretning, drift o.s.v. Vi hilser velkommen, at der nu er ikke mindre end 3 nye plejehjem i pipelinen.
Frivillighed og inddragelse af civilsamfundet er vigtigt. Ældrerådet har bragt frivillighed op over for Senior udvalget, som et emne. Mange af vores aktivitetshuse og andre aktiviteter rundt omkring fungerer kun, hvis der er frivillige, der løfter.

Vi har i årets løb holdt en del af vores møder ude på plejehjemmene og i de brugerstyrede huse. Det er lidt svært at genkende, at alting er så sort, som man hører, og at der er stor utilfredshed. Det har været en god oplevelse at være på besøg. Alle steder har vi kun mødt positive mennesker.

Vi fortsætter arbejdet og vil gøre vores bedste for alle seniorer i Kolding Kommune.

Faglige Seniorers Seniorhåndbogen kan købes for 49 kr.

 

Danske Seniorers Den lille Gule fås gratis, hvis man er medlem af Danske Seniorer og/eller Floraklubben i Kolding. Ikke-medlemmer kan købe den for 50 kr.


Ældre Sagens håndbog Værd at vide kan købes for 154 kr.

Håndbøgerne kan købes via hjemmesiderne.

Alle 3 er praktiske små håndbøger, der hjælper med at skabe overblik over de mange regler, man kan få brug for at kende som pensionist eller efterlønsmodtager. Du kan selvfølgelig nøjes med at læse de afsnit, der er interessante for dig.

Da man desværre ikke altid kan regne med at få det, man har ret til, finder man også oplysninger, der handler om, hvordan man klager.

Der er kommet mange nye regler, der er vigtige for seniorer. Det gælder blandt andet fjernelse af modregning i pensionen, regler for tilbagetrækning og selvfølgelig nye satser. Det gælder om at holde tungen lige i munden, i junglen af regler og paragraffer.

Håndbøgerne er også en oplagt gave til alle, der er fyldt 60 år.

Da Kolding Byråd vedtog budgettet for 2024, blev der lavet nogle budgetnoter. En om bæredygtige kvadratmeter og en om brugerstyrede huse.
Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren blev pålagt at lave en analyse af de sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, der er forankret i de brugerstyrede huse
Analysen, der beskriver brugen af de brugerstyrede huse, er nu lavet.

Den viser, at der er en stor værdi i kommunens 20 brugerstyrede huse, hvor de forskellige aktiviteter skaber netværk, samvær og fællesskaber. Der er evidens for, at netop disse aktiviteter medvirker til at forebygge ensomhed og de sociale, mentale og fysiske følger, der kan opstå ved ensomhed. Derfor har husene en sundhedsfremmende funktion og medvirker til at forebygge ensomhed hos seniorer i Kolding Kommune.

Det er kendt at alt for mange mennesker i Danmark føler sig ensomme. Antallet har været stigende gennem en årrække.

Når man ser på demografien i Kolding Kommune, så vokser generationen af seniorer betydeligt de kommende år. I 2023 var der 18.828 borgere over 65 år. I 2035 forventes der at være 23.224 borgere over 65 år. Det er en befolkningstilvækst på 23,3 %.

De brugerstyrede huse har ca. 100.000 besøgende om året. En meget stor del af dem er over 80 år. Derfor har det stor betydning, at der ikke er for langt til et brugerstyret hus.

Ældrerådet arbejder bl.a. for:
• En værdig seniorpolitik
• Tilgængelighed for alle
• Forebyggelse af ensomhed
• Frivillighed

Rapporten viser, at der forefindes en masse forskellige aktiviteter, som er skabt af brugerne og som de er rigtig glade for at deltage i.
Der er stor tilfredshed blandt brugerne, og den forbyggende indsats må ikke undervurderes.

Ældrerådet afventer med en vis bekymring næste udspil om hvor og hvordan man evt. vil reducere antallet af kvadratmeter og dermed måske også aktiviteterne. Vi mener, den forebyggende indsats bør vægte højere end besparelser, som på den lange bane kan føre til øgede udgifter til pleje og omsorg.

I Kolding Kommune er der i øjeblikket to nye plejehjem under opførelse.

Det første kommunale plejehjem, Dorotheas Have, forventes at stå klar til indflytning i foråret 2027.
Dorotheas Have bliver et plejehjem og et aktivitetstilbud for borgere med demens. Det kommer til at ligge i boligområdet Munkebo og nabo til Munkevænget skole. Det får plads til 70 plejehjemsbeboere og 55 aktivitetspladser til borgere med demens.

Projektet er nu i udbudsfasen. Byderne kommer med deres forslag til, hvordan de fysiske rammer bedst mulig understøtter visionen om, at Dorotheas Have rummer beboernes og brugernes forskellige liv og livshistorier. Stedet skal også være en værdifuld del af det omkringliggende samfund.
Der skal også komme forslag til, hvordan bygningen kan understøtte et godt liv med en demenssygdom, og hvordan beboerne kan inddrages i hverdagens aktiviteter.

Ud over plejehjemmet Dorotheas Have, er der også ved at blive bygget et friplejehjem, Alba Marie, som åbner 2025.

Plejehjemmet med 80 boliger kommer til at ligge ved siden af Legeparken.
Friplejehjemmet Alba Marie er en selvejende institution, hvor beboerne skal opleve selvbestemmelse og kvalitet i livet, for at skabe rammer og indhold for ”det gode liv”. Yderligere oplysninger om værdigrundlaget samt andre informationer om plejehjemmet kan læses på ida.mariehjem.dk

 

 

 

 

I det grønne kvarter ved Idyl i Kolding, planlægger Agorahaverne at bygge seniorbofællesskabet Marenhaven. Boligselskabet afventer den endelige godkendelse af lokalplanen og forventer at kunne tage første spadestik i sommeren 2024.

Marenhaven vil være omkring et år undervejs, og boligselskabet glæder sig til at kunne byde fællesskabets nye beboere velkommen i sommeren 2025. Marenhaven, kommer til at bestå af 63 lyse moderne lejeboliger. Det er det første bofællesskab i Jylland i Agorahavernes regi. De glæder sig meget til at komme i gang med bofællesskabet og til også at kunne tilbyde alle Agorahavernes fordele i Kolding.
d kan du forvente af Marenhaven?
Marenhaven er ligesom deres øvrige bofællesskaber, en ny boform for voksne (50+) uden hjemmeboende børn. Her vægter man sammenholdet og fællesskabet højt, og en lang række attraktive fælles faciliteter skaber de bedste rammer for aktiviteter og hygge. Man kan glæde sig til bl.a. at opleve den store, grønne atriumhave, som forlænger hjemmet og udesæsonen for beboerne.

I Agorahavernes seniorbofællesskaber bor man privat, men alligevel tæt på ligesindede voksne. Ud over ens eget private hjem, er der en lang række fælles faciliteter, som f.eks. fællesrum, køkkenhave, gæsteværelser og orangeri. Alt sammen i forlængelse af en stor, overdækket atriumhave, som til daglig danner rammen om den gode hverdag i fællesskabet.

Det er en unik boligform, der er specielt designet til seniorer, der ønsker at bo tæt på andre i samme aldersgruppe. Seniorbofællesskaber tilbyder et trygt og socialt miljø, hvor man kan føle sig hjemme og have mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med sine naboer.

Ældrerådet hilser med glæde endnu et Seniorbofælleskab velkommen i Kolding. Vi tror på, at boformen tiltaler mange seniorer, og vi vil fortsat have fokus på at endnu flere får muligheden for at flytte i et fællesskab.

 

Et spørgsmål som de fleste vil svare nej til. Det er der ikke noget at sige til, men læs artiklen og bliv meget klogere. Bag den officielle titel, gemmer der sig udvalg, som Byrådet i Kolding har vedtaget at nedsætte og som fungerer i den nuværende byrådsperiode.

Man har besluttet at give det ene udvalg et mere mundret navn, nemlig Social Bæredygtighed. Bliver man så klogere af det? Ikke specielt, men læs roligt videre.

Udvalget vil især sætte fokus på fremtidens velfærd i Kolding Kommune. Et centralt element heri er civilsamfundet og frivilligheden. Igen dukker der et nyt ord op, som kan være svært at forstå. Hvad er civilsamfundet?

Civilsamfundet er en betegnelse for de dele af samfundet, der hverken styres af det offentlige eller de økonomiske forhold. Det er samfundssind i stort og småt f.eks. som når man hjælper sin ældre nabo med snerydning, eller en flok ildsjæle samles for at gøre et eller andet. I Danmark bruges betegnelsen civilsamfund tit som synonym for alt det frivillige arbejde.

Hvad er frivillighed?
Frivillighed kan defineres på mange måder. En meget brugt definition er:
• Er frivillig (Uden tvang)
• Er ulønnet
• Er til gavn for andre end en selv og familien. Udføres offentlig eller privat
• Er af formel karakter
• Er aktiv

Vi er alle en del af civilsamfundet, og hver især er vi det i kraft af det store frivillige arbejde, som kendetegner det fællesskab, der er overalt i Danmark.

Ældrerådet følger spændt arbejdet i udvalget Social Bæredygtighed.

 

Det fantastiske hjælpemiddel, der kan gøre hverdagen lettere for mange af os, bliver ved med at fylde i den offentlige debat. Ja, det er robotten, der kan holde skidtet fra døren, vi taler om.
Hver gang samtalen styres ind på vores offentlige velfærd og især ældreplejen, så kommer det nemt til at handle om hjemmehjælp! Især den praktiske bistand. Hvad kan man få hjælp til, og ikke mindst hvad man ikke kan få?

Bølgerne går højt. ”Det er også for galt! Nu skal de ældre gøre brug af en robotstøvsuger eller få hjælp til støvsugning af familie eller venner (civilsamfundet), hvis de vil have støvsuget! Sådan en farer rundt over det hele og man falder over den! Den kan ikke forcere forhindringer, som tæpper og dørtrin! Den gør ikke ordentlig rent ud i hjørnerne!”

Debatten er meget unuanceret, og bærer præg af manglende viden om, hvor stor forskel den kan gøre i mange ældres hverdag. Nogle af Ældrerådets medlemmer har nu deltaget i et lille lynkursus med demonstration af flere forskellige modeller - hvad de kan og hvad prislejet er. Vi er blevet en del klogere, og kan sagtens se det positive i den lille robot. Den kan godt forcere forhindringer kan køre udenom. De fleste er nemlig udstyret med et lille kamera, så kommer man gående eller har noget stående, kører den udenom.
Robotten kan stort set yde den hjælp, man har behov for. Den er utrolig nem at betjene og ikke mindst at tømme. Mange betjenes ved hjælp af en APP på telefonen og andre uden. Det er vigtigt at finde ud af hvad behovet er, og hvad der er den rette støvsuger for den enkelte. Der er forskellige prisklasser, men det vigtigste er at forholde sig til at sugeevnen lever op til anbefalingerne. Ofte kan man finde gode modeller på tilbud.

Det kan være en god ide at få hjælp til at finde den model, der passer bedst og som man føler sig tryg ved.
I øvrigt er det en misforståelse, at man bliver tvunget til at anskaffe sig en robotstøvsuger, uanset om man kan håndtere den eller ej. I henhold til kvalitetsstandarderne er det visitationen, der afgør om man er i stand til at betjene robotten. Kan man ikke det, får man stadig hjælp til støvsugning. Desuden kan nogen også få hjælp til at tømme støvsugeren. Ca. en tredjedel af alle hjemmehjælpsmodtagerne er fortsat vurderet til at modtage hjælp til støvsugning.

Af de resterende to tredjedele er på nuværende tidspunkt mere end 850 borgere re-visiteret, hvilket er godt halvdelen. Det har heldigvis kun givet anledning til meget få klager.

 

Deltag i konkurrencen - så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.
Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder.
Vælg den mulighed du mener er korrekt, noter det bogstav, der står bag ved svaret.
Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen.
Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 20. marts 2024.
Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvad er Kolding Kommunes ”hovednummer”?
2323 2323 (V)
1012 1416 (L)
7979 7979 (S)

Hvilken helligdag er afskaffet i år?
Påskedag (D)
Kristi Himmelfart (S)
Bededag (O)

I hvilken region er Kolding Kommune?
Region Midtjylland (A)
Region Syddanmark (M)
Region Nordjylland (G)

På hvilken dato starter sommertid i 2024?
1. april (V)
30. marts (L)
31. marts (M)

I hvilken måned afholdes der valg til EU i 2024?
Maj (A)
Juni (E)
Juli (K)

Hvor gammel skal man være for at kunne stemme til Ældrerådet?
18 (D)
25 (P)
60 (R)

Løsning fra sidste nummer var ÅRSTID. Der kom 105 besvarelser.
De heldige vindere var Frida Holst og Gert Hansen.

 

Informationsbladet 60+ december 2023

Bent Jørgensen, formand for Ældrerådet

 

Ældrerådet er nu halvvejs i valgperioden. Det samme er Kolding Byråd, og da vi følger deres gøren og laden, er det på sin plads med en status. Det nye byråd introducerede såkaldte omstillingsmål, som reelt er besparelser på budgettet. Det har været op ad bakke, da besparelser unægtelig vil betyde forringelser for borgerne. Vores rolle er at være et råd, og vi har undervejs givet vores mening til kende mange gange. I sidste ende er det dog Byrådet der bestemmer, men derfor skal vi forsøge at trække dem i den rigtige retning.

Bl.a. har vi her i efteråret gjort opmærksom på, at vi til budgettet i 2025 vil anbefale at omstillingsmål er historie, ligesom vi synes det er en stor fejl at nedlægge Pårørendeguiden i Kolding Kommune.

Vi har gennem flere år arbejdet for, at vi skal have flere seniorbofællesskaber i Kolding kommune og har faktisk fået det gjort interessant både for Byrådet, almennyttige boligselskaber og private bygherrer. I dag er det med i overvejelserne, når der skal projekteres nyt.

Ældrerådet har spurgt Lis Ravn Ebbesen, næstformand i støttegruppen og primus motor og ildsjæl i hele projektet, om hvad status er.


Støttegruppen for et hospice i Kolding blev dannet i 2011, med det formål at få et hospice til Kolding. I 2016 modnedes tanken om et ”gæstehus” - et sted, hvor det både er muligt at få palliativ pleje og aflastning som pårørende.
Målet blev en tretrinsraket: Palliative plejepladser, daghjem og naturligvis fortsat et hospice i Kolding.

Den 1. april 2018 åbnedes to palliative plejepladser, Drevet af Kolding Kommune, men med hjælp fra støtteforeningens frivillige til samtaler, oplæsning eller at våge. Lis Ravn Ebbesen søgte midler ved Real Dania kampagnen Underværker. Det gav 200.000 til orangeriet. Desuden fik hun indsamlet en lille kvart million til bl.a. køkken og inventar. Gæstehuset stod færdig i foråret 2020.

Corona gjorde opstarten lang, men samarbejdet mellem de frivillige og Vesterløkke fungerer rigtig godt. Men der er brug for flere frivillige. Gæstehuset bruges til indlagte borgere og deres pårørende med de frivillige om tirsdagen, og som rart opholdssted resten af tiden.

Den palliative indsats er, ganske som Hospiceforeningen ønskede fra starten, nu en del af alle pladser på Vesterløkke. De 2 palliative pladser bruges ved akut opståede problemer, da borgeren kun kan være der i 14 dage. Er det ikke nok bruges en af de øvrige stuer. Op til 15 personer i måneden har brug for et palliativ tilbud.

Der forfølges nu to spor: I forbindelse med budgettet besluttede Kolding byråd sig for et plejecenter i Skovparken, og ønskede samtidig at afklare behovet for midlertidige pladser og aflastning. Der er nu igangsat en afklaringsproces om økonomi og handlingsplan. Støtteforeningens frivillige kan godt se sig selv være en del af et nyt plejecenter med en fløj til palliativ pleje, og Støtteforeningen er også heldig ved fortsat at have et tæt samarbejde med Seniordirektøren og hendes stab. Samtidig presses der forsat på overfor regionen, da det er dem, der skal godkende og sikre drift, når et egentlig Hospice skal bygges i Kolding.

Visionen er et bynært hospice, som også er målrettet mennesker med andre sygdomme end kræft, hvor der er skabt lighed i palliation, både socialt og diagnosemæssigt.

Fakta om palliativ pleje
Palliation er et andet ord for lindring og for både fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser. Formålet er at øge livskvaliteten for patienter med livstruende sygdom, og deres pårørende ved at forebygge og lindre smerte og lidelser.

 

Lis Ravn Ebbesen

 

Ældrerådet præsenterer løbende klubber og aktiviteter som kan have interesse for seniorer.


I Idrætsbygningen i Brostræde, holder en flok mænd i deres bedste alder til. De er alle fascineret af at skabe flotte modeller af skibe, lastbiler, bygninger og alt muligt andet. I de veludstyrede og hyggelige lokaler skaber de imponerende modeller. Nogen arbejder med byggesæt. Andre bygger ud fra originale tegninger eller måske bare ud fra fantasien.

Per Jensen er formand i klubben og han fortæller at lige nu er der kun mænd i klubben, men der har faktisk også været kvinder med. Vi er en flok, der mødes et par gange om ugen og enkelte kommer endda ud over de faste klubdage. I princippet har man fri adgang til klublokalet, når man er medlem. Selvfølgelig er drivkraften at skabe noget unikt, ud fra træ eller hvad man nu arbejder med, men der er også et stort socialt engagement i klubben. Vi snakker meget og drikker en masse kaffe, og så hjælper vi hinanden rigtig meget, da nogen er gode til det ene og andre til noget andet.

Det er selvfølgeligt stort, når mange timers arbejde skal krones med om modellen kan sejle eller køre. På klubbens Facebookside, kan man se en af klubbens medlemmer være på besøg i Kolding Miniby og afprøve sin kranbil, som passer perfekt ind mellem husene. Andre prøver deres skibe af i søer rundt i Kolding, og det er fantastisk, når de kan sejle. Formanden selv arbejder lige nu på en model af et luftpudeskib, og det skal kunne bevæge sig både til lands og til vands.

Klubben har selv indrettet lokalerne og indkøbt de maskiner, de har til rådighed. Lige nu leder de efter en fræser og/eller en laserskærer, og det er heller ikke utænkeligt at en 3D printer finder vej til klubben.

Skal man være håndværker for at være med? Nej, det behøver man ikke. Det er mere fascinationen af at skabe noget. Per oplyser, at der er plads til nye medlemmer i klubben. Syntes du, det lyder spændende, er du velkommen til at kikke op på 3. sal i Idrætsbygningen i Brostræde i Kolding.

Du kan kontakte Per Jensen på 61 55 65 26.
Klubben er også på Facebook på www.facebook.com/KoldingModelbyggeKlub

• Alle boligejere skal i 2024 være opmærksom på at ejendomsskatten fremover beregnes og trækkes af din løn/pension via skatten hver måned. Derfor vil du opleve, at du får mindre udbetalt end du plejer. Hvad du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld, kan du se på din forskudsopgørelse for 2024. Gå den igennem og se om den ser korrekt ud. Se mere på borger.dk

• Buskortet stiger til kr. 700,- årligt i 2024.
Skal dit buskort fornyes først på året i 2024, er det en fordel at forny det til gammel pris inden udgangen af 2023.

• Endnu engang opfordrer Ældrerådet til at man får taget stilling til hvordan tingene skal behandles, når/hvis man rammes på evnen til selv at kunne tage stilling. Af hensyn til familien er det vigtigt at få gjort. Man kan enten selv oprette de forskellige testamenter og dokumenter via nettet eller man kan gøre brug af en advokat, som kan hjælpe med hele processen også tinglysning. Få det gjort så Staten ikke ender med at skulle træffe beslutninger på dine vegne.

• Få udfyldt en fremtidsfuldmagt som aktiveres, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger, f.eks. ved demens. Normalt gives der tilladelse til, at fuldmagten omhandler alle økonomiske og personlige beslutninger. Ægtefæller kan indsætte hinanden som værger i en fremtidsfuldmagt.
Vi anbefaler, at ægtefæller også indsætter subsidiære fuldmagtshavere, hvis ægtefællerne ikke er i stand til at hjælpe hinanden. Subsidiære fuldmagtshave kan f.eks. være jeres børn. Uden en fremtidsfuldmagt vil I være nødsaget til at søge værgemål over den syge/demente, hvis I lovligt skal kunne hjælpe hinanden med at træffe beslutninger.

• Med et testamente kan du selv vælge, hvem dine arvinger er og hvordan arven fordeles. Det kan således sagtens være personer, som du ikke er i familie med. Du skal dog være opmærksom på, at visse arvinger har ret til arv, såkaldt tvangsarv.

• Her i den mørke tid har vi brug for at hygge os lidt, og det gør vi ofte ved stearinlysets skær. I december har vi både juledekorationer, adventskranse og kalenderlys. Det hører sig til, men husk at slukke stearinlysene - eller bedre endnu - gør brug af batteridrevne lys.

På Facebook kan man finde Ældrerådet. Vi har lige omkring 700 følgere og nye kommer til hver dag. Det er vi rigtig glade for, da det betyder at mange følger med i vores arbejde. Vi ved godt, at en del ældre ikke er på Facebook, men der er endnu flere, der er det, så derfor er vi der også.
Facebook er et godt sted at være, da man får besked, når der er nyt og i det hele taget kan følge med i alt muligt andet. Sidst her under stormen, var det netop på Facebook man kunne holde sig orienteret om situationen i byen.

Før var læserbreve den måde man kommunikerede på, og det eksisterer stadig i bedste velgående. Desværre er det blevet meget dyrt at holde avis, og mange vælger avisen fra til fordel for en gratis reklamefinansieret ugeavis. Mange af dem der skrotter avisen, følger med i nyhederne på nettet i stedet. Herunder på Facebook og X – det der før hed Twitter.
I Kolding Ugeavis er vi også til stede, med 4 sider 4 gange om året, hvor vi skriver om stort og småt for seniorer. Siderne lægges også op på Facebook, endda nogle dage før ugeavisen udkommer, så vores følgere kan få et ”smugkik” før alle andre.

Ældrerådet har ingen planer om at benytte andre sociale medier lige nu. Vi følger selvfølgelig med, og skulle tendenserne skifte, følger vi også med.
Vi vil blive meget glade, hvis du vil give os et ”Synes godt om”. Så vil siden dukke op, når der er nyt. Du finder os ved at skrive Kolding Ældreråd i søgefeltet på Facebook.
Næste mål er 1000 følgere på Facebook.

I Danmark lever vi længere og længere. Det er godt, men desværre viser det også, at det for mange ældre betyder år med social og fysisk mistrivsel og dermed mere sygdom.
Selvom levetiden stiger, er det afgørende, at sikre livskvaliteten og trivslen for ældre borgere. Mange ældre borgere har ofte flere samtidige sygdomme, hyppige hospitalsindlæggelser og behov for hjælp fra det kommunale sundhedsvæsen.

Et sammenhængende sundhedsvæsen er derfor en forudsætning for at leve et godt og værdigt liv som ældre. I 2022 blev der etableret sundhedsklynger, som skal være implementeret 2024. Sundhedsklyngerne er et formaliseret samarbejde mellem region, sygehus, kommuner og almen praksis. I fællesskab skal de sikre den bedst mulige sammenhængende helhedsorienterede behandling og pleje for borgerne. Ligeledes skal patienter og pårørende inddrages systematisk i deres eget forløb og dermed have en mere aktiv rolle i egen sundhedspleje. Sundhedsklynger skal ikke kun fokusere på behandling, men også på forebyggelse af sygdomme og tidlig opsporing.

I vores region er der fire formaliserede klynger, som hver er bygget op omkring et af de fire akut sygehuse. For os i Kolding er det Sundhedsklynge Lillebælt, som har Kolding Sygehus som omdrejningspunkt.

Med implementering af sundhedsklynger er målet også, at man som patient/borger ikke falder mellem to stole i behandlings øjemed, men hjælpes til det bedst mulige behandlingsforløb.

 

Sundhedsklynge LillebæltFrivillig Kolding gik fra at være Kolding Selvhjælp til at blive ”Frivillig Kolding - videre sammen”, den 1. oktober 2023. Det er et samlingspunkt for frivilligt socialt arbejde i Kolding Kommune, som stadig tilbyder et bredt udvalg af selvhjælps aktiviteter. Vi har en central rolle i at styrke og støtte foreninger med socialt sigte i lokalsamfundet.

Vi er brobyggende mellem foreninger, og med vores ekspertise og netværk er vi i stand til at hjælpe foreninger med at finde de helt rigtige frivillige til deres projekter. Vi ved, hvor uvurderligt frivilligt arbejde er, og vores mål er at sikre, at så mange foreninger som muligt kan drage nytte af os.

Vores rolle som samlingspunkt for frivilligt socialt arbejde, strækker sig også til at vi kan tilbyde støtte og rådgivning til foreninger. Vi er bevidste om de udfordringer, foreninger kan stå overfor, og vi står altid klar til at lytte, rådgive og hjælpe, uanset om det drejer sig om fundraising, organisatoriske spørgsmål eller frivillig ledelse.

Vores hus er et mødested for frivillige fra vidt forskellige foreninger, hvor de kan udveksle viden, erfaringer og ressourcer. Vi står heldigvis også stærkt med vores helt egne frivillige kræfter. De tilbyder gratis og anonym støtte til mennesker i en sårbar livssituation i form af en til en samtaler og selvhjælpsgrupper. Vi tror på, at sårbare mennesker kan have gavn af at møde andre, der står eller har stået i samme situation. Hos os er du ikke alene. Vi har nogen du kan gå videre sammen med.

For os er det afgørende at skabe bæredygtige og støttende rammer for frivilligt socialt arbejde i Kolding Kommune. Vi tror på, at vi ved at arbejde sammen, kan skabe en bedre og mere inkluderende kommune for alle. I Frivillig Kolding - videre sammen, ser vi frem til at fortsætte vores arbejde med at styrke frivilligt socialt arbejde i lokalområdet og skabe positive forandringer i fællesskab.

Fakta:
Du kan kontakte Frivillig Kolding, hvis du ønsker at være frivillig i en forening eller lave andet frivilligt arbejde. Som forening kan man også henvende sig, hvis man mangler frivillige.
• Adresse: Banegårdspladsen 2, 2. Sal, 6000 Kolding
• Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 10.00-16.00
• Hjemmeside: www.frivilligkolding.org
• Mail: info@frivilligkolding.org
• Telefon 75 50 79 02

Anni Muhs fra Frivillig Kolding - videre sammen

Ældrerådet bringer løbende portrætter af pensionister, der gør en forskel i hverdagen.

Jeg er en ung pensionist på 71 år, som er så heldig at have et godt helbred og lyst til at være med til at gøre en forskel sammen med en masse engagerede og dejlige frivillige på mange planer. Jeg tænker, at der er nogen, der synes det er lidt vildt, at være så engageret i forskellige sammenhænge. Det er det nok også, men det hænger sammen for os herhjemme.

Vores børn og børnebørn bor i Grønland, så vi er ofte på besøg deroppe i længere tid ad gangen. Vi passer vores hus og have med lidt elektronisk hjælp af en robotplæneklipper og ellers går tiden bl.a. med at holde foredrag rundt omkring i landet. Det bliver til en del i løbet af året. Jeg er formand for Røde Kors Lunderskov og for Røde Kors Kolding Kommunekreds og sidder i Røde Kors Hovedbestyrelse. Det fylder en del i mit liv, men det giver mig også glæde og stolthed og mulighed for at bruge mine kompetencer og gøre en forskel. At være frivillig, som dette arbejde er, giver mig en masse inspiration og glæde. Det gør alt frivilligt arbejde - er min erfaring.

Jeg er formand for OK-Klubben og OK-Huset, Koldings største aktivitetsklub for seniorer med mere end 650 medlemmer. Jeg har været engageret i OK-systemet i mange år, og det var naturligt for mig at fortsætte som frivillig, efter jeg gik på pension som 67 -årig. Det er, som med arbejdet i Røde Kors, en særlig glæde at arbejde med frivillige, der på mange planer gør en forskel for mange mennesker. Som en naturlig forlængelse i mit engagement i OK – systemet, sidder jeg i bestyrelsen for Dreyershus Plejecenter i Kolding. Det er en fornøjelse at sidde der og se, hvordan man varmt og professionelt og kærligt driver et plejecenter.

I Lunderskov er jeg udover at være formand for Røde Kors også med i Antenneforeningens bestyrelse og SuperBrugsens bestyrelse.

På en eller anden sjov måde hænger det hele sammen, og ja, jeg bruger da en del tid på mit frivillige arbejde, men det giver mig en masse livskvalitet og glæde, som jeg er taknemlig for og jeg har stadig tid og overskud til at være sammen med familie, venner og rejse ud og se verden.

Erik Demant Lunderskov PhD – Pensionist hele Dagen

Det er med beklagelse, at Ældrerådet har erfaret, at Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2024 har besluttet at nedlægge funktionen som pårørendeguide.Siden 2019 har Pårørendeguiden været en uvurderlig ressource for pårørende i vores kommune, uanset om de har stået over for udfordringer relateret til demens, psykisk sygdom, kronisk sygdom, handicap eller misbrug. Ordningen har fungeret som et støttepunkt, hvor man har modtaget råd, vejledning, samtaler og hjælp til at navigere i det komplekse landskab af tilbud og støtte i Kommunen. Pårørende kan være ægtefælle eller samlever, ung eller voksen, barn eller forældre, kollega eller ven.

Med nedlæggelsen af Pårørendeguiden rejser spørgsmålet sig: Hvor skal man nu henvende sig? Selvom Pårørendeguiden ophører, er der stadig forskellige tilbud til rådighed. For eksempel kan en hjemmehjælper aflaste dig, hvis du passer en ægtefælle derhjemme. Pårørende kan også deltage i specifikke grupper, der fokuserer på demens, psykiatri eller misbrug. Der er således en række tilbud inden for de forskellige faggrupper i Kolding Kommune. De medarbejdere der plejer, vejleder eller behandler, vil typisk vide mere om de forskellige tilbud.

Vi opfordrer pårørende til at udforske disse alternativer. Kontakt medarbejderne inden for det relevante fagområde for yderligere information om støttemuligheder. Udover fagområdernes konkrete tilbud, kan du få hjælp til at "finde rundt i systemet" eller generel rådgivning fra Kolding Kommunes Borgerrådgiver.
• Telefon: 79 79 06 79
• E-mail: borgerraadgiver@kolding.dk.

Deltag i konkurrencen - så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.

Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder. Vælg den mulighed du mener er korrekt og noter det bogstav, der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 20.december 2023. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.

På hvilken dato er det 4. søndag i advent i 2023?
10 december (U)
17 december (P)
24 december (Å)

Hvad hedder formanden for Kolding Modelbyggeklub?
Per Bødker (H)
Per Jensen (R)
Per Johansen (F)

Hvor mange følgere har Kolding Ældreråd
ca. på facebook?

70 (M)
700 (S)
7000 (A)


I hvilken by bor Erik Demant?
Vamdrup (K)
Lunderskov (T)
Kolding (H)

Hvor meget koster et +66 buskort hvis du køber det efter 1.1.2024?
500 kr. (Ø)
700 kr. (I)
900 kr. (P)

Hvornår stod Gæstehuset Vesterløkke færdigt?
2010 (N)
2015 (A)
2020 (D)

Løsningen i september var KAHYT, der kom 103 besvarelser.

Informationsbladet 60+ er et blad for seniorer i Kolding Kommune. Bladet udgives af Ældrerådet i Kolding Kommune.

Informationsbladet 60+ udkommer 4 gange årligt - ca. februar, maj, august og november måned og kan også læses i Kolding Ugeavis.

Find os på Facebook

Følg Ældrerådet på Facebook: Søg på Kolding Ældreråd
Giv os gerne et Syntes Godt Om - så er du altid opdateret!

Kontakt Ældrerådet

Formand Bent Jørgensen
Tlf. 60 56 57 68