Skip til hoved indholdet

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ december 2022

Bent Jørgensen, formand for Ældrerådet

Bent Jørgensen,
formand for Ældrerådet

Måske vi skulle have valg lidt oftere. Alt kan tilsyneladende lade sig gøre, når valgkampen er i gang. Intet er for småt, og små ting som hvor skal pengene komme fra, og kan det overhovedet lade sig gøre - det hænger man sig ikke i.


En ny spiller er kommet ind i valgkampen, nemlig pressen. De sætter ofte dagsordenen og smider gerne en ”bombe” eller to ind i debatten og vupti står alle i kø med færdige løsninger. Under den sidste valgkamp kom der flere ”bomber” , og meget belejligt blev der også produceret en udsendelse om skandaløse forhold på et plejehjem i Køge.


Det er selvfølgelig yderst skræmmende, at nogen skal bydes sådanne forhold, men lige så skræmmende er det, at alle nu pludselig har en løsning. Hvorfor har politikkerne ikke arbejdet seriøst på at få løst problemerne noget før. Det har været kendt længe, at plejesektoren kæmper med mangel på varme hænder og lider under budgetter, der bliver beskåret helt ind til benet.
Lad os håbe at alle de gode intentioner fra valgkampen bæres med ind i folketinget, og der bliver taget fat om problemerne og opgaverne. Vores ældre fortjener, at de kan se frem til en tryg og sikker alderdom.

 

I Ældrerådet vil vi opfordre alle, der er i risikogruppen for at blive meget syge, hvis de smittes med covid-19, til at blive vaccineret.

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at de forventer en opblussen i epidemien med covid-19 hen over efterår og vinter. Den beskyttelse mod covid-19, vi har i Danmark, er aftagende, fordi det er længe siden, de første vaccinationer blev givet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor personer, der er fyldt 50 år og særlige sårbare, at blive booster vaccineret. Derved kan denne gruppe borgere undgå at blive alvorlig syge af covid-19, i løbet af vinteren.
Det er vigtigt, at man er vaccineret inden smitten begynder at stige så få det nu gjort.
(Fra sundhedsstyrelsen hjemmeside)

Et nyt seniorbofællesskab er på vej i Christiansfeld, men ifølge ALFABOs formand er der også efterspørgsel på bofællesskaber, hvor flere generationer kan bo dør om dør

I Skovparken i Christiansfeld skrider arbejdet med at opføre et nyt og spændende seniorbofællesskab frem. 17 boliger med dertilhørende fælleshus, som forventes klar til indflytning i begyndelsen af 2024.

Bag byggeriet står Tyrstrup Andelsboligforening, som fra 1. januar 2023 fusionerer med den almene boligorganisation ALFABO, der har administration i Kolding og råder over mere end 4.000 boliger i Region Syddanmark.

Ifølge formand for ALFABO, Bent Jacobsen, oplever boligorganisationen stor efterspørgsel på seniorbofællesskaber. I det hele taget er bofællesskaber i høj kurs, siger han.

”Det er ikke kun ældre- eller seniorbofællesskaberne, der er eftertragtede. Vi får også mange henvendelser på boformer, hvor eksempelvis flere generationer kan bo sammen og drage nytte af hinanden,” siger formanden og fortæller videre, at det eksempelvis drejer sig om enlige forældre, der mangler en reservebedste, eller ældre, der mangler hjælp til havearbejdet eller indkøbsposerne.

”Jeg tror, at vi kommer til at bygge meget mere af den slags i nærmeste fremtid,” siger Bent Jacobsen.

Opførelsen af de 17 almene boliger i seniorbofællesskabet i Christiansfeld forventes at gå i gang i begyndelsen af 2023.

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at tage kontakt til formand for ALFABO, Bent Jacobsen,
på tlf. 7370 8180, mail bj@alfabo.dk eller læse mere på hjemmesiden www.alfabo.dk.

I mange kommuner udfører kommunen selv tilsyn, men i Kolding Kommune har man valgt at lægge tilsynet ud til et eksternt firma, BDO.

Ældrerådet har spurgt Annette Lund, senior direktør om hvordan tilsyn foregår i Kolding Kommune.
Når man modtager hjemmehjælp, sygepleje eller bor på plejehjem er det lovbestemt, at der skal føres tilsyn med, om plejen og omsorgen er, som den skal være. De personer der laver tilsynet, er uafhængige af hjemmehjælpen, sygeplejen og plejehjemmet. Tilsynspersonerne gennemgår f.eks. dokumentation, observerer forhold på plejehjemmet eller i hjemmehjælpsmodtagerens bolig, og taler med borgerne, medarbejderne og lederne. Tilsynet er derfor altid et øjebliksbillede af situationen og forholdene på det tidspunkt, hvor tilsynet aflægger deres besøg.

I Kolding Kommune foregår tilsynet på ældreområdet grundlæggende på to forskellige måder:
• Hvert år foretager BDO tilsyn på alle 13 plejehjem i Kolding Kommune og hos leverandørerne af hjemmehjælp (inklusiv sygeplejeydelser). Dette tilsyn er uanmeldt. BDO observerer forholdene på det enkelte plejehjem eller hos udvalgte hjemmehjælpsmodtagere, og laver interviews med borgerne, medarbejderne og lederne.

• Styrelsen for Patientsikkerhed foretager stikprøvetilsyn på plejehjem, i hjemmehjælpen og i sygeplejen, og interviewer ledere, relevante medarbejdere mm. Dette tilsyn er anmeldt på forhånd, hvilket især skyldes, at styrelsen ofte interviewer en bredere medarbejdergruppe samt ledelsen, og disse derfor skal være fysisk på arbejde den dag tilsynet aflægger besøg.

Men uanset om tilsynene udføres af BDO eller Styrelsen for Patientsikkerhed, og uanset om tilsynene er anmeldte eller uanmeldte, vil tilsynsresultatet altid være et øjebliksbillede. Selvom tilsynene alene kan give et her-og-nu billede, er resultaterne af tilsynet altid et vigtigt element i den fremadrettede udvikling og læring i ældreplejen i Kolding Kommune.

Men den allervigtigste form for tilsyn er måske det ’tilsyn’ den enkelte leder i hjemmehjælpen, sygeplejen og på plejehjemmene fører hver dag. Altså det daglige fokus på, at plejen og omsorgen leveres som den bør, og at medarbejderne trives i deres arbejde. Nærledelse, hvor lederen tydeligt viser vejen for medarbejderne, og hvor der er en kultur, der handler om omsorg og pleje med udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

Annette Lund,
direktør i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen


Ræk hånden ud mod vores ensomme ældre medborgere. Den aktuelle inflation har, udover at give en anstrengt økonomi for mange, bevirket at ensomheden også er stigende.

Den gruppe pensionister, som bliver hårdest ramt af de aktuelle store prisstigninger forårsaget af inflationen, er de pensionister, der kun har deres folkepension at leve af. Der er ca. 300.000 pensionister på landsplan, der er berettiget til at modtage en ældrecheck. Denne gruppe har kun deres folkepension at leve af. Da en stor del af pensionen går til fødevarer, opvarmning og husleje, bliver gruppen særligt hårdt ramt. Der er ikke meget luft i økonomien, hvis overhovedet noget, til at invitere børn, børnebørn eller bekendte til lidt hyggeligt samvær. Derfor ses i kølvandet på den anstrengte økonomi desværre også en større grad af ensomhed.

Forskning viser, at ensomme ældre har dårligere helbred og sværere ved at overvinde sygdomme end ældre med sociale relationer. Ja, det er endda beskrevet at ensomhed kan være lige så farligt som at ryge. Det kan også føre til hjerteproblemer, KOL og depressioner, hvorfor det er i alles interesse at få bekæmpet ensomheden.

I Ældrerådet vil vi derfor gerne opfordre alle til at gøre en indsats og række hånden ud mod de ældre ensomme. Vi bør støtte og vejlede den enkelte med oplysninger om, hvilke muligheder der findes i lokalområdet. Der findes nemlig rigtig mange gode og gratis tilbud i kommunen, som kan være med til at afhjælpe ensomheden.

At være ensom er meget tabubelagt. Det er ikke noget man gerne fortæller åbent om. Det kan derfor også være svært for den ældre at tage det første skridt ud af ensomheden. Man har brug for en hånd fra de personer, man har en relation til. Det kan være at oplyse om muligheden for en besøgsven eller ven til at følge én til forskellige arrangementer.

Kolding Kommune gør en stor indsats for at bekæmpe ensomhed, og er med i Folkebevægelsen mod ensomhed. Der er etableret 20 brugerstyrede huse rundt om i kommunen, og her kan ældre komme og deltage i spændende aktiviteter og socialt samvær.

Ligeledes er der etableret en gruppe ”Venner på tværs”. Gruppen består af Kolding Selvhjælp, Kolding Provsti, Røde Kors, Ældre Sagen, kommunens aktivitetskonsulenter og 60+Frisk medarbejdere. Gruppen mødes 4 gange årligt og hjælper hinanden med at matche besøgsvenner og lignende.Af Bent Jacobsen

 

Hver morgen kl. 6 hopper Bent Jacobsen i Kolding Fjord fra ’Hop i Fjorden’ badebroen på
Fjordvej. Det gør han uanset, om det regner, stormer eller sner.

”For mig er det vigtigt at have noget at stå op til hver morgen, og en tur i fjorden giver mig
den bedste begyndelse på dagen,” siger Bent Jacobsen.

For den 72-årige pensionist efterfølges morgenbadningen de fleste dage med aftaler, møder,
opgaver og en kalender, der nemt kunne forveksles med en kalender til en person med et
fuldtidsjob. Bent Jacobsen er formand for den almene boligorganisation ALFABO, som råder
over mere end 4.300 boliger.

”ALFABO er mit hjertebarn, og jeg bruger meget tid på at være en del af boligorganisationen,”
siger Bent Jacobsen og fortæller videre, at han altid har været drevet af at gøre noget for
andre mennesker – særligt de svage i samfundet.

Han har været med til at oprette f.eks. en tennisklub i Nr. Broby og Kolding Jazzklub i 2005. I
sine unge dage har han sprunget faldskærm flere gange og indtil 2022 kørt lange ture på
motorcykel i Danmark, men også Europa rundt og i USA.

I dag sidder Bent Jacobsen i flere bestyrelser i grundejerforeninger, og er derudover udpeget
som domsmand ved Retten i Kolding. ”Det kan man sagtens fortsætte med, selvom man har rundet de 70 år, og jeg er sikker på, at det er med til at holde mig skarp.”

Udover morgenbadning og arbejdet med ALFABO bruger Bent Jacobsen blandt andet tid på at
rejse med hustruen Lise, hvor de dykker og snorkler rundt omkring i verden. De sidste par år
er lange vandreture i både ind- og udland kommet til, som en dejlig mulighed for at kombinere
motion og naturoplevelser.

Privat og offentlig regi

Dreyershus
Det er et privat Plejehjem, som drives af OK fonden har i dag et Bruger- og pårørenderåd, bestående af en formand, lederen fra plejehjemmet, beboere, pårørende fra de forskellige afdelinger på plejehjemmet, aktivitetskonsulent, frivillige og tilforordnet fra Ældrerådet.
På møderne drøftes alt, der vedrører beboerne:
• Aktiviteter og arrangementer af forskellig karakter.
• Samarbejde med kommunen, tilsyn, arbejdsmiljø, personalesituationen, rekruttering og nye tiltag,
• Aftaler om forplejning, rengøring, renovering af boliger, indretning på afdelingerne, forslag/input fra pårørende og meget mere.


Det giver et fantastisk overblik over beboernes dagligdag, og mulighed for at fange eventuelle uhensigtsmæssigheder i opløbet, inden det bliver til et problem. Det er jo som bekendt beboeren og deres nærmeste, der kender beboerens behov bedst, når man flytter ind. Det er udgangspunktet for den bedste dialog med det personale, som er omkring beboeren fremadrettet. Samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere, pårørende og ikke mindst beboeren selv er det vigtigste for at sikre beboeren et værdigt liv.


Bertram Knudsens Have
I Bruger- og Pårørende Gruppen som det hedder på Bertram Knudsens Have, er der 20 personer, som er en bred vifte af mennesker, som har relation til plejehjemmet.Det består af beboere, lederen, ansatte, pårørende, aktivitetsmedarbejdere og ikke mindst frivillige, samt repræsentanter fra Ældrerådet.
Formål i Bruger- Pårørende Gruppen er at sikre beboere, pårørende og de frivillige ved plejehjemmet størst muligt ansvar og indflydelse på udformningen og driften af plejehjemmet.
På møderne diskuterer man nye kulturelle tiltag for de næste 3 måneder og orienteres blandt andet om den daglige drift, samt tilsyn både anmeldte og uanmeldte. Derudover er der altid en livlig debat om, hvad der kan gøres bedre.
Spørgelysten er altid meget stor fra gruppens medlemmer, ligesom gruppens medlemmer kan komme med nye ideer til f.eks. aktiviteter.


Ingen løsning kan beskytte 100 procent mon kriminelles forsøg på at svindle. Derfor skal du aldrig udlevere dit bruger-id eller dine koder. Hverken banker eller offentlige myndigheder vil uopfordret bede om dine personlige oplysninger over mail, SMS eller opkald.

Selv om du har fået MitID, skal du beholde dit NemID indtil videre, NemID nøgleapp kan bruges indtil 01.01.2023 og nøglekortet kan bruges indtil 30.06.2023. Der kan være enkelte private og offentlige tjenester der endnu ikke er overgået til brugen af MitID.

Det er muligt at have MitID på op til 3 forskellige enheder, så man ikke pludselig står i en situation, hvor ens telefon går i stykker eller bliver stjålet. Hvis man ikke har en smartphone så kan man få en kodeviser eller kodeoplæser, som bruges på samme måde som nøglekortet blev brugt.
Kortbetaling på nettet kan dog endnu ikke ske med MitID kodeviser eller kodeoplæser. Dette vil være klar i begyndelsen af 2023.
Med MitID opnår du en større beskyttelse mod misbrug end tidligere.

Har du spørgsmål omkring brugen af MitID kan du rette henvendelse til Borgerservice (husk tidsbestilling og medbring legitimation) eller du kan finde svar på mange af spørgsmålene på www.MitID.dk


Under den nyligt overståede valgkamp var plejehjem igen et stort samtaleemne. TV 2 bragte skjulte optagelser fra et plejehjem, som viste svigt. Det er ulykkeligt, og helt sikkert er der ingen undskyldning. Det må ikke ske.

Alle partier med respekt for sig selv, var ude at kommentere og komme med forslag til, hvad der skal gøres. Frit valg til at vælge stort set alt - valg af plejehjem, valg af mad, valg af hjemmehjælp osv. Især var der også stor fokus på private plejehjem, som en løsning.
Der er dog en høj grad af frit valg allerede i dag. Når det handler om at undgå de fremviste eksempler på svigt, så peges der blandt andet på, at bestyrelser på plejehjem vil være en rigtig god ide.

I Kolding Kommune er der både kommunale og private tilbud. På begge typer af plejehjem, er der allerede taget højde for det. Vi har Bruger- og pårørenderåd på alle plejehjem. Rådene mødes ca. 4-6 gange årligt. I rådene sidder pårørende, beboere, frivillige, repræsentanter for personalet og lederen. Alle har de den tætte kontakt til beboerne. Desuden er der til hvert brugerråd tilforordnet 2 repræsentanter fra Ældrerådet.

Beslutningen om at fastholde Bruger- og pårørenderåd i Kolding Kommune er det bedste værn mod episoder og svigt i fremtiden. Tilbage i VK-regeringens tid i 2009 valgte man at gøre det muligt at nedlægge Bruger- og pårørenderåd i landets kommuner, men Ældrerådet i Kolding kæmpede hårdt for at beholde rådene, og det er vi glade for i dag.

Det kræver dog, at man som pårørende også er villig til at involvere sig på vegne af f.eks. sin mor/far eller anden pårørende, når de kommer på plejehjem.
Ingen andre vil være bedre til opgaven end beboeren selv, hvis det er muligt eller nærmeste pårørende.

Første år af en ny Ældrerådsperiode er næsten gået. Det er samtidig også første år med et nyt byråd, ny borgmester og nyt politisk flertal i kommunen. For arbejdet med seniorerne i byen har det betydet, at der er kommet nyt flertal i Seniorudvalget og dermed nye toner i budgetlægningen.
Ældrerådet har selvfølgelig fulgt processen nøje og forsøgt at leve op til, at vi er rådgivende for byrådet i alle sager, der omhandler de ca. 24.000 borgere over 60 år i Kolding Kommune.

Et af vores store ønsker er, at der skal bygges flere Seniorbofællesskaber i Kolding - og gerne i almennyttigt regi. Heldigvis er bofællesskaber med på listen af tiltag i forbindelses med budgettet 2023, som en budgetnote, og det bakker vi op om.

Ved årsskiftet kom der nye til i Ældrerådet, og vi fik også ny formand i skikkelse af Bent Jørgensen. Derfor var der lidt ”indkøring” der skulle på plads, inden vi rigtig kunne tage fat. Nu er vi der, hvor opgaverne fordeles ligeligt mellem alle, og vi er repræsenteret de steder, hvor vi skal være.
Vi har stadig vores slogan fra den sidste Ældrerådsperiode - dog med en lille sproglig rettelse. ”Vi vil arbejde for at Kolding bliver det bedste sted at blive senior”. Det kan syntes at sætte barren højt, men vi har en dejlig by og kommune, og det skal udnyttes.

Der er også fuld gang i planlægningen af nye Plejehjem i Kommunen. I Munkebo området arbejdes der intenst med planerne, og Ældrerådet er med i dette arbejde. I Byparken er et friplejehjem på vej, og begge to er der hårdt brug for. Vi bliver flere og flere ældre, og vi lever længere. Det betyder behov for mere pleje, så det stopper nok ikke med de 2 plejehjem, der er på vej.

Ældrerådet går ind i 2023 med arbejdstøjet på, og følger forvaltningernes gøren og laden på bedste vis. Vi har mange forskellige kompetencer i rådet, og de skal bruges aktivt på, at gøre Kolding til et godt sted at bo og leve også for seniorer.

 

 

Bruger du bybus eller regionalbusser jævnligt? Hvis du kan sige ja til dette, så husk at Kolding Kommune stadig har tilbud om buskort til en fordelagtig pris. Prisen er 500 kroner og gælder for 12 måneder, fra du første gang tager det i brug.

Kortet kan bruges til ubegrænset kørsel med bybusser, lokale busser og regionale busser inden for kommunegrænsen. Der kan gratis medtages to børn under 12 år (f.eks. børnebørn). For at få kortet skal du være fyldt 66 år og have bopæl i Kolding Kommune.

Kortet kan bestilles på www.sydtrafik.dk/pensionist Der går ca. 2 uger fra bestillingen, til du modtager kortet med posten. Bestilling kan også foregå på Borgerservice og Biblioteket. Kontakt eventuelt Sydtrafik på telf. 70 10 44 10.

Med de stigende priser på benzin og med tanke på miljøet, er ovenstående en mulighed, der er værd at overveje.

Her er endelig lidt godt nyt 😊

 

Deltag i konkurrencen så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.

Ud for hver af de 5 spørgsmål er der 3 svarmuligheder. Vælg den mulighed du mener er korrekt. Noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 13. december 2022. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.

Hvad hedder formanden for ALFABO?
 Bent Andersen (K)
 Bent Jørgensen (D)
 Bent Jacobsen (G)

Hvor ligger Himmelbjerget?
 Ved Slotssøen (Å)
 Ved Dollerup Sø (F)
 Ved Julsø (L)

Hvor mange partier var opstillet til folketingsvalg 1.11.2022?
 7 (Ø)
 14 (Æ)
 21 (N)

Hvor mange borgere over 60 år findes der cirka i Kolding Kommune?
 16.000 (S)
 24.000 (D)
 32.000 (O)

Hvilken dato falder 3. søndag i Advent på i 2022?
 4. december (B)
 11. december (E)
 18. december (T)

Løsningen i september var FRIHED. Der kom 75 besvarelser.

Ældrerådet ønsker alle en glædelig og et godt nytår!
På gensyn i 2023

 

Informationsbladet 60+ september 2022

Bent Jørgensen
formand for Ældrerådet

Hvordan ser fremtiden ud?
Her midt på året lægges det kommunale budget for næste år. Det er en kompliceret affære som involverer alle områder af kommunen. Vi er i Ældrerådet meget opmærksomme på, hvordan budgettet for seniorområdet planlægges. Derfor kom det som noget af en overraskelse, at byrådet planlægger en besparelse på 0,7% på budgettet for alle forvaltninger. Vi ser på seniorområdet ind i en virkelighed, hvor vi bliver flere ældre, lever længere og dermed får brug for mere pleje og omsorg. Området er også udfordret på personale siden, hvor der er mangel på de varme hænder, som skal passe og pleje os.

Man kan altid effektivisere omlægge og blive bedre til mange ting, og det er også sket de seneste mange år. På et eller andet tidspunkt kan skruen ikke spændes mere, og så er man nødt til at skære noget bort. Vi har set spareforslag, der vil ramme mange af de aktiviteter, der retter sig mod ensomhed. Det betyder blot, at endnu flere vil få brug for hjælp, så det er ikke den vej, vi skal.

Vi har i Ældrerådet brugt vores muligheder for at være rådgiver og sparringspartner for byrådet, til at gøre opmærksom på at det er den forkerte vej at gå. Vi skal ikke skære ned, men derimod mande op. Vi skal forberede os på, at vi skubber en stor bold foran os, så det gamle Mærsk ordsprog om rettidig omhu, virkelig er på sin plads at tænke på her.

Vi er et rigt land, og vi skal passe godt på vores ældre og dem, der servicerer hele seniorområdet.

 

I Kolding Kommune findes der en lang række af tilbud til seniorer. Det spænder over alt lige fra socialt samvær, hygge, foredrag, småsysler og sang mm. Ligeledes er der mulighed for at holde formen vedlige, næsten uanset hvilken form for idræt der er tale om. At holde sig i form kan også være at deltage i stolegymnastik eller andet, der passer dig bedst. Alle efterlønnere, pensionister eller personer der er over 60 år kan benytte sig af de mange forskellige tilbud.


Aktiviteter i brugerstyrede huse
I kommunen findes der 20 brugerstyrede aktivitetshuse, som alle står for et væld af de aktiviteter vi her har nævnt. Listen er ikke udtømmende, og du kan selv være med til at få indflydelse på aktiviteterne. Benyt de tilbud der passer dig og tilbyd gerne din hjælp. Du kan også opstille som medlem af brugerrådene. Der er ofte et Brugerstyret hus indenfor dit nærområde, men du vælger selv, hvor du vil komme.

Aktiviteter i foreninger og klubber
Ud over de brugerstyrede huse findes der også en lang række af foreninger og klubber med målrettede tilbud til seniorer. Nogle steder skal man betale kontingent, men fælles for alle senioraktiviteter er, at det er gode fællesskaber og det er billigt. Aktivitetstilbuddene kan f.eks. være, datastue, undervisning, foredrag, studiekredse, gymnastik, besøgsordninger og ergoterapi mm.
Har du overskud til det og ønsker du at blive frivillig er der også mulighed for det i både klubber og foreninger.

På hjemmesiden senioraktiviteter.kolding.dk kan du finde listen over de 20 brugerstyrede aktivitetshuse, klubber, foreninger, seniorklubber og alle andre, der har tilbud til over 60-årlige.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at finde det rette tilbud, kan du kontakte:
Aktivitetskonsulent
Bente Suni - tlf.: 51 52 60 04
Mail: besu@kolding.dk

Aktivitetskonsulent
Maria Nedobrowsky - tlf.: 21 72 86 14
Mail: marne@kolding.dk

Aktivitetskonsulent
Tina Løngren Reher - tlf.: 21 25 86 79
Mail: tireh@kolding.dk

 

 

Det er vigtigt at få skrevet sin sidste vilje, af hensyn til de efterladte.

Ældrerådet opfordrer til at man får taget stilling til, hvordan tingene skal behandles når/hvis man rammes på ens evne til selv at kunne tage stilling. Mange får det ikke gjort. Oftest er det med begrundelsen, at det ordner vores børn. Nej, det gør og kan de ikke. Der skal ligge et officielt dokument på, hvad der skal ske.

Du kan selv oprette de forskellige testamenter og dokumenter via nettet. Man skal i de fleste tilfælde have dokumentet tinglyst via en notar. Volder det besvær, kan man få hjælp hos en f.eks. en advokat. Fordelen ved en advokat er at han kan udfærdige dokumentet uden bøvl for dig

Vi lister de vigtigste ting op her, og håbe du får det gjort, så staten ikke ender med at skulle træffe beslutninger på dine vegne.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan aktiveres i fremtiden. Fremtidsfuldmagten aktiveres, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger, f.eks. ved demens. Normalt gives der tilladelse til, at fuldmagten omhandler alle økonomiske og personlige beslutninger.

Ægtefæller kan indsætte hinanden som værger i en fremtidsfuldmagt. Vi anbefaler, at ægtefæller også indsætter subsidiære fuldmagtshavere, hvis ægtefællerne ikke er i stand til at hjælpe hinanden. Subsidiære fuldmagtshave kan f.eks. være jeres børn. Mange ægtefæller ønsker at kunne hjælpe hinanden, hvis demens eller anden sygdom indtræffer. Uden en fremtidsfuldmagt vil I være nødsaget til at søge værgemål over den syge/demente, hvis I lovligt skal kunne hjælpe hinanden med at træffe beslutninger.

Hvad er et testamente?
Et testamente er et juridisk dokument, hvori du kan bestemme, hvem der skal arve efter dig, og hvor meget den enkelte arving skal arve, når du går bort. Med et testamente kan du altså selv vælge, hvem dine arvinger er og hvordan arven fordeles. Det kan således sagtens være personer, som du ikke er i familie med. Du skal dog være opmærksom på, at visse arvinger har ret til arv, såkaldt tvangsarv.

Hvad er et behandlingstestamente?
Et livs-/behandlingstestamente er ikke et testamente i traditionel forstand. Hvor du i et normalt testamente kan bestemme, hvordan din arv fordeles, bestemmer du i et behandlingstestamente, om du ønsker f.eks. livsforlængende behandling.

”Min sidste vilje” udfyldes af hensyn til de efterladte. Det er vigtigt, at du i levende live giver udtryk for, hvis du har ønsker, når du skal herfra. Du kan nøjes med at udfylde de ting, du har ønsker til, og så lade de pårørende tage stilling til resten. Det er vigtigt, at du orienterer dine nærmeste slægtninge, eller at du sender ønskerne til en bedemand.

Seniorfestivalen er arrangeret af Kolding Kommune i tæt samarbejde med Ældrerådet, og bliver tre dage fyldt med liv, god stemning, oplæg, stande, underholdning og meget andet.

Seniorfestival 2022 finder sted
Tirsdag d. 13. september kl. 09.30-17.30 i Pulzion (Peter Tofts Vej) med temaet ’Indeliv’

Torsdag d. 29. september kl. 09.00-13.00 i Alminde-Viuf Hallen med temaet ’Lokale fællesskaber’

Søndag d. 9. oktober kl. 10.00-14.00 på Kolding Bibliotek med temaet ’Højskole’

Har du lyst til at blive klogere på, hvilke spændende tilbud de mange klubber og foreninger har i Kolding Kommune? Måske er du mere interesseret i spændende oplæg om kost, eller høre Finn Nørbygaards foredrag om det at blive ældre.

På Seniorfestival 2022 finder du lidt af det hele, så kom og vær med. Find det fulde program for de enkelte dage på seniorfestival.kolding.dk
Du er selvfølgelig velkommen alle tre dage.

Bemærk:
På de første to dage af Seniorfestival er der gratis entre. Der kræves billet til arrangementet på Kolding Bibliotek. Billetterne koster 100 kr. stykket og kan købes fra den 5. september kl. 8.00 på senioraktiviteter.kolding.dkKandis spiller i Sydbank Arena når alle de frivillige inviteres til fest.


Alle frivillige indenfor seniorområdet i Kolding er inviteret til fest
onsdag den 21. september 2022!


Det er Seniorudvalget i Kolding Kommune, der hylder og anerkender alle, der udfører frivilligt socialt arbejde på seniorområdet. Det gælder både borgere og sociale og sundhedsfremmende foreninger/grupper.
Til festen, der holdes i Sydbank Arena Kolding, vil alle frivillige, som tak for deres store indsats, blive forkælet med en god middag og spændende underholdning.
Bl.a vil de populære Kandis og trioen Bier und Spass spille og underholde.

Ældrerådet og Seniorudvalget er udpeget som bordformænd ved de forskellige borde og vil medvirke til at alle får en dejlig og oplevelsesrig eftermiddag.

Deltag i konkurrencen - så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.

Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder. Vælg den mulighed du mener er korrekt, noter det bogstavet der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 14. september 2022.

Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvad hedder borgmesteren i Kolding?
 Jørn Pedersen (P)
 Per Bødker Andersen (A)
 Knud Erik Langhoff (F)


I hvilken by ligger aktivitetscentret Midtgården?
 Lunderskov (L)
 Kolding (R)
 Vamdrup (M)


Seniorfestival 2022 afholdes på
 1 dag (L)
 2 dage (T)
 3 dage (I)


Ældrerådet i Kolding består af
 10 mænd og 3 kvinder (P)
 13 mænd (D)
 8 mænd og 5 kvinder (H)


På hvilken dato slutter sommertiden i 2022?
 30 september (B)
 30 oktober (E)
 30 november (O)


Hvilken adresse har Sundhedscentret Kolding?
 Hospitalsgade 6 (K)
 Sygehusvej 6 (D)
 Domhusgade 22 (V)

Løsningen fra juni var BORGER, der kom 81 besvarelser.

Informationsbladet 60+ er et blad for seniorer i Kolding Kommune. Bladet udgives af Ældrerådet i Kolding Kommune.

Informationsbladet 60+ udkommer 4 gange årligt - ca. februar, maj, august og november måned og kan også læses i Kolding Ugeavis.

Find os på Facebook

Følg Ældrerådet på Facebook: Søg på Kolding Ældreråd
Giv os gerne et Syntes Godt Om - så er du altid opdateret!

Kontakt Ældrerådet

Formand Henry Clausen
Tlf. 60 54 93 26