Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Fritids- og idrætspolitik

Fritids- og idrætspolitik

Vores fritid er værdifuld. Det er i fritiden, at vi dyrker de interesser og aktiviteter, vi er optaget af. Det er i fritiden, at vi skaber meningsfulde og frivillige fællesskaber, som binder os sammen. Derfor vil vi arbejde for, at der er rig mulighed for at deltage i fællesskaber og være aktiv. Uanset om man er barn, ung eller voksen. Uanset om det er ude eller inde. Uanset forudsætninger og funktionsevne, og uanset om det handler om hygge eller konkurrence. 

Fritids- og idrætslivet har en stor betydning i sig selv. Gennem en bred vifte af aktiviteter bidrager fritids- og idrætslivet desuden til en sund og aktiv befolkning og til at styrke socialt samvær og fællesskab. 

Fritids- og idrætspolitikken omhandler følgende fokusområder, og under hvert fokusområde bliver politiske målsætninger og strategiske indsatsområder beskrevet:

  • Idræt og fritidsaktiviteter - skabt i fællesskab: Samarbejde og støtte til at udvikle frivillige, foreninger og aftenskoler, der arbejder med fritids- og idrætsaktiviteter.
  • Aktiviteter og fællesskaber for alle: Understøtte aktiviteter uanset deltagernes alder, evner, forudsætninger og funktionsniveau, samt give mulighed for livslang læring.
  • Rum, rammer og faciliteter, der inspirerer til aktivitet: Udvikle, tilpasse og formidle faciliteter i tråd med trends og behov blandt brugere. Det gælder, uanset om det drejer sig om haller, sports- og fritidsanlæg eller åbne rammer i naturen.
  • Fritids- og idrætsevents, der appellerer til fællesskab: Tiltrække og støtte events og arrangementer, der motiverer til samvær og bevægelse, og sætter Kolding på landkortet.
  • Støtte og hjælp, der styrker frivilligheden: Bidrage til, at rammer og støttemuligheder er let tilgængelige, og understøtter fritids- og idrætslivet.

Denne fritids- og idrætspolitik og de politiske visioner er et resultat af en involverende proces med både foreninger, interessenter, øvrige fagudvalg samt udvalgte råd m.fl.

Fritids- og idrætspolitikken bygger videre på det gode arbejde. der allerede er igangsat inden for fritids- og idrætslivet. Vi anerkender og værdsætter de mange initiativer, der allerede finder sted på tværs. 

Fritids- og Idrætspolitikken vil blive fulgt op af handleplaner, som skal være med til at gøre politikkens målsætninger til virkelighed.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje