Skip til hoved indholdet

Visionen

I 2012 fik Kolding sin første vision. Gennem en stor inddragende proces spurgte kommunen over 1000 borgere om, hvilke unikke styrker der kendetegner byen. Svaret blev design. Derfor blev dette omdrejningspunktet for visionen.  Design er i dag stærkt indlejret i organisationens kultur og forbliver derfor udgangspunktet for kommunens vision.

Visionen er pejlemærke for fremtiden og skal sikre en klar og visionær tilgang for Kolding Kommune. I dag har visionen et særligt fokus på ”at lykkes sammen”! Sammen med borgere, sammen med virksomheder og sammen med aktører, der bidrager til udvikling af vores lokalområder.

Koldings vision adskiller sig fra andre visioner ved at fokusere på, hvordan vi ønsker at arbejde frem for et entydigt fokus på, hvor vi gerne vil hen. Vi tror på, at et stærkt, lyttende og involverende samarbejde er fundamentet for at løse fremtidens udfordringer, både dem vi allerede kender i dag, men også dem som fremtiden bringer. Med fokus på måden vi arbejder, sikrer vi en agil organisation, som sammen kan navigere i fremtidens ukendte udfordringer og få os sikker i mål.  

Visionen har fire strategiske spor, som skal sætte handling bag ord.

  • Sammen om visionær velfærd
  • Sammen om fremtidens kompetencer
  • Sammen om bosætning og byliv
  • Sammen om vækst og innovation

Det er spor, vi sammen kan følge, og som sætter rammer og retning for kommunens virke. De fire spor er danner afsæt for udvikling af politiske programmer og politikker i Kolding Kommune.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje