Skip til hoved indholdet

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ er et blad for seniorer i Kolding Kommune. Bladet udgives af Ældrerådet i Kolding Kommune.

Informationsbladet 60+ udkommer 4 gange årligt - ca. februar, maj, august og november måned og kan også læses i Kolding Ugeavis.

Informationsbladet 60+ juni 2021

Henry Clausen, formand for Ældrerådet

Henry Clausen, Formand for Ældrerådet

Når en borger modtager visiterede ydelser fra Kolding kommune, modtager den visiterede borger det på skrift, og så er det jo kun at glæde sig over de ydelser, som man er tildelt.
Men er man ikke tilfreds, kan en ny visitering komme på tale.

Her har vi en familie, som har været chokeret over, at den ene ægtefælle pludselig blev så syg at det er påskrevet med otte daglige besøg af kommunen.
Men tilsyneladende har man i lang tid været utilfreds med den ydelse kommunen yder.
Man må kræve af de familier, som modtager ydelser fra kommunen, yder det personale respekt og nogen tolerance.

Jeg forstår ikke, at familien i Bramdrupdam ikke har bedt om en privat leverandør, for noget tyder på en mistro til den kommunale hjælp.
Arbejdsretten løser jo ikke disse problemer og eventuelle misforståelser, som findes i Bramdrupdam, uanset hvad den dømmer.
Som arbejdstager, må man kræve, at der i de hjem man kommer i, er et rimeligt arbejdsmiljø.
Så det er vel kun at prøve en ny dialog med familien, for ellers kan man jo ikke yde dem den rigtige hjælp, og så er der vel kun plejehjem tilbage?

I Kolding kommune yder man en rimelig service til alle borgere, som har behov derfor.
Men modtageren af hjælpen må huske også at samarbejde.
Jeg har stor forståelse for, at man ikke vil arbejde under videoovervågning.

Sådan starter den gamle sang som U. P. Overby skrev i 1871.

Ældrerådet følger nøje den ombygning som nu er i gang i Vonsild i Aktivitetshuset Catolhavegyden. Det har skabt uro omkring den personkreds, som er bruger af stedet, men som Ældrerådet har fået oplyst, så er der på Seniorudvalgets møde i april blevet givet grønt lys for renoveringen.

Prisen for ombygningen bliver væsentlig højere end først beregnet. Dette skyldes bl.a. at køkkenfaciliteterne bliver forbedret, samt at materialeudgifterne også er steget i den tid, der er gået fra det første projekt forelå.

Ældrerådet har erfaret, at den bestyrelse, der tidligere har været, er stoppet, men vi håber, at når renoveringen er tilendebragt, så vil der være frivillige der igen vil påtage sig arbejdet med at arrangere forskellige aktiviteter, som der tidligere har været rigtig mange af, og som jo er til glæde for rigtig mange i området.

Efter tidsplanen skulle renoveringen være færdig omkring september. Hvis der er spørgsmål til renoveringen eller du vil vide mere omkring at være frivillig, så kontakt en af aktivitetskonsulenterne enten Maria T. Nedobrowsky – tlf. 21728614 eller Bente Suni – tlf. 51526004.

Hanne Lise Hansen, chef for Dreyershus

Hanne Lise Hansen, chef for Dreyershus, fortæller om tiden med corona og nedlukningen, der har stået på i cirka et år.

Husk at grine, synge og lev livet hele livet...
Det er sådan jeg har det efter at OK-Fonden Dreyershus har været mere eller mindre lukket ned i over et år.

Den 11. marts 2020 lukkede vi Dreyershus for alle besøgende i 14 dage. Jeg tænkte, at 14 dage det klarer vi nok, hvis vi bare stod sammen. Vi havde ingen smittede med covid 19, og vores valg om at lukke Dreyershus for besøg fra pårørende var udelukkende forebyggende. Vi ringede rundt til alle kontaktperson-pårørende og informerede dem om lukningen og bevæggrunden for lukningen.
Fra starten var vi en del af Kolding Kommunes beredskab. Samarbejdet med Kolding Kommune har været helt fantastisk. Vi har fulgt deres retningslinjer, vi har fået al den hjælp og støtte som vi havde brug.
Vi fik planlagt daglige gåture og busture, hvor beboerne var opdelt i grupper.
Vi sang fælles sang på altanerne med Phillip Faber. Mange pårørende kom med kage og andre lækkerier.
Personalet gik på arbejde og hjem, deres sociale aktiviteter var på et minimum.
Kontakten til pårørende, inden udebesøgene trådte i kraft, foregik meget på face time.

Dreyershus Facebook side har i Corona tiden været meget vigtig for os. Flere gange i løbet af dagen opdaterede vi Dreyershus Facebook side. Det har været en god måde at kommunikere på, både i tekst og billeder. Til dem, der ikke er på Facebook, blev der sendt tekst og billeder via mail eller sms.

Coronakrisen har gjort, at vi har udklækket nye ideer, nye måder at være sammen på. Under nedlukningen kørte vi lange ture med bussen. Dette har vi bibeholdt og kører i dag flere gange om ugen. En aktivitet som er meget populær, og som sætter gang i mange samtaler.

Tiden efter corona er blevet en frisk start for vores hårdt prøvede beboer, som ikke har haft besøg af deres pårørende i de perioder, vi har haft lukket for besøgende. Selv om vi på Dreyershus har gjort hvad vi kunne, kan vi ikke erstatte besøg af familie og venner. Det har været hårdt ikke at kunne få besøg.

Jeg har et stort ønske om, at vi bruger vores erfaring fra det seneste år, hvor ældre ikke har haft deres frihed til at få besøg. Som ældre har man krav på at beslutninger handler om den ældres bedste. En frihed der gør at man føler sig tryg i, at der er nogen der handler til ens bedste. Hvor ældre også kan have den hverdag de ønsker sig og hvor besøg er en stor del af hverdagen.


Dreyershus Plejecenter

Verner Thune

Verner Thune 

Der er med sorg, vi i Ældrerådet modtog besked om, at Verner Thune er afgået ved døden.
Verner Thune blev valgt ind i Ældrerådet i 2017, og han var en utrolig vellidt og vidende person. På mange punkter kunne han fortælle os andre i rådet, hvordan tingene fungerede både med hensyn til hjemmehjælp og madservice.

Verner Thune deltog sidst i vort møde i marts måned.

Æret være Verner Thunes minde.

Så er det blevet sommer – i hvert tilfælde efter kalenderen. Foråret har budt på mange forskellige vejrtyper.
April måned levede op til sit ry som en ustabil måned. Den ene dag med varme og høj sol, den næste dag med kulde og sne. Maj måned startede med lidt køligt vejr, men så kom varmen, med den også en del vand.

Det bedste ved foråret er, at vi går mod lysere tider. Årets længste dag, Sankthansaften fejrer vi den 23. juni.
Sankthansdag er den 24. juni. Sankt Hans er opkaldt efter Johannes Døberen, som blev født et halvt år før Jesu fødsel. Derfor er sankthansdag (Sct. Hans) sat til den 24. juni.

Sankthans regnes som en af de ældste kirkefester. Lyset fra bålet tolkedes som et symbol på Johannes, som udpegede Kristus i en verden af mørke.
Den hedenske udgave af Sankthans, midsommer-
festen, var før i tiden fyldt med overtro. F.eks. kunne man få ekstra styrke ved at samle planter sankthansnat. Rønnegrene ophængt over døren beskyttede mod hekse. Forelskede piger kunne se fremtiden, når de hængte sankthansurter under loftsbjælkerne. Blev pigerne stukket af sankthansormen under festen, blev de angiveligt gravide.

Siden 1920’erne har der været tradition for en heks på bålet. Ifølge overleveringer flyver heksene til kendte heksebjerge som Bloksbjerg (Harzen) og Hekkenfeldt (Hekla). Hvordan heksen kom på bålet, er der mange forskellige kilder til.

I dag fejrer vi festen med bål, hekseafbrænding og sang. Vi kender alle ”Midsommervisen” af Holger Drachmann, både i gammel og ny udgave med musik af Shu-bi-dua. Det store spørgsmål er altid, om det bliver tørvejr, så der kommer gang i bålene.
Det håber vi på, fordi som man siger:
hvis det regner, så regner det de efterfølgende 6 uger, og jo mere det regner, des mindre vokser hasselnødderne.

God Sankthans til alle.

Bål sankt hans aften

www.senioraktiviteter.kolding.dk er en ny hjemmeside under 60+. Her kan du finde stort set alle de aktiviteter, der er for 60+ i hele Kolding kommune. Der er oversigt over alle aktivitetshusene og påtænker du at blive frivillig, kan du tilmelde dig her. Det er blot noget af det du kan se på den ny hjemmeside, som er meget nem og overskuelig at finde rundt i.

I løbet af efteråret 2021 vil der blive afholdt valg til Ældrerådet i Kolding Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Personer, der har fast bopæl i Kolding Kommune og som er fyldt 60 år kan stille op og stemme til Ældrerådsvalget.

Hvad er et Ældreråd?
Kolding Ældreråd består af 13 medlemmer, som fungere som rådgiver for byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer på 60 år og derover.

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre i Kolding Kommune.

Du kan kontakte en af de nuværende medlemmer af Ældrerådet for at høre om Ældrerådets arbejde. Du kan finde kontaktoplysninger på medlemmerne på følgende hjemmeside: www.kolding.dk/politik/rad-naevn-udvalg-mm eller ved at kontakte valgsekretariatet på telefon 7979 7203.

Hvordan kan man stille op som kandidat?
Fra mandag den 19. juli 2021 og frem til og med fredag den 27. august 2021 kan man melde sit kandidatur. Det kommer til at foregå elektronisk via hjemmesiden www.kolding.dk/aeldreraadsvalg eller ved henvendelse til valgsekretariatet.

Hvordan afholdes valget?
Valg til Ældrerådet afholdes som både brev og digitalvalg, hvor alle stemmeberettigede vil modtage valgmaterialet med papirpost i oktober måned. Endvidere får alle som er tilmeldt e-boks et brev med direkte link til det elektroniske valgsystem.

Hold øje med aviserne og andre medier fra juli måned og frem for nærmere oplysninger omkring Ældrerådsvalget 2021.

Her er nogle ting som måske kunne have din interesse.

Den 13 juni er der Nytårskoncert på Godset med The Boss.

Den 12 juni er der Stafet for Livet, dette arrangement er til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Den 14 august er der Sangerfest på Skamlings-banken fra kl. 9.30 til kl. 15.00. Det er markeringen for 100-året for Genforeningen som nu endelig kan holdes. Der vil være fællessang i det grønne og der medvirker korsangere fra hele landet.

Sommer ved Søen blev sidste år holdt på en anden måde pga. Corona, dette bliver også tilfældet i år. Koncerterne bliver afviklet som Pop-up koncerter i samarbejde med TV SYD på udvalgte hemmelige steder i Kolding. Det bliver med Alberte, Thomas Buttenschøn & Chief 1, Hardinger Band og Mekdes. Første gang er 24 juni, og så de efterfølgende 3 torsdage.

En tur på Koldinghus (Kongernes Samling) eller på Trapholt er også en mulighed, du kan også aflægge Kongeaamuseet i Vamdrup et besøg, måske en tur til UNESCO byen Christiansfeld.

Sommerbillet til alle by-, lokal og regionalbusser under Sydtrafik.
I perioden fra 28 juni til 22 august er det muligt at besøge sommerlandet eller en af centerbyerne i kommunen. Der er lavet et ordning, så der kan købes en dagsbillet til kr. 50, den dækker 1 voksen og 2 børn op til 12 år. En billet der gælder for 2 voksne og 4 børn kan købes til 100 kr.
Billetterne købes på Sydtrafiks App.

Til pensionister er der nu også mulighed for at få udstedt et gebyrfrit rejsekort. Så har du altid den rigtige billet til både tog og bus i hele landet. Du sparer oprettelsesgebyret og får kortet i hånden med det samme.
Du kan finde os i tidsrummet mellem 10.00 og 15.00 på busstationen eller kontakt os på
tlf. 70 10 44 10. Den 8. Juli i Christiansfeld, og den 9. Juli i Kolding.

Husk at medbringe ID og betalingskort - det skal bruges til at indsætte penge på rejsekortet.

”Livet er som at køre på cykel, For at holde balancen skal du holde dig i bevægelse” (Albert Einstein)

Min sidste vilje”
er et dokument, hvor du kan give en række oplysninger, der hjælper dine pårørende, når du dør og skal begraves. Her kan du selv vælge forløbet af din begravelse, for eksempel hvor og hvordan højtideligheden skal foregå, og om selve begravelsen skal være en jordbegravelse eller bisættelse.

Testamente er uanset din alder og livssituation, noget du bør overveje at oprette. Ved at oprette testamente kan du selv bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør. Arveloven skelner mellem tvangsarvinger og øvrige arvinger.
- Er du gift, fordeles arven med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til dine livsarvinger (børn, børnebørn, m.v.). Du kan ændre på denne fordeling ved testamente. ¼ af ægtefællens arv og ¼ af livsarvingernes arv er tvangsarv. Tvangsarven kan du ikke fratage ægtefælle og dine livsarvinger, medmindre de selv giver afkald på den.
- Er du ikke gift, tilfalder hele arven livsarvingerne, hvor ¼ heraf er tvangsarv. • I testamentet kan du derfor alene råde over de resterende tre fjerdedele (¾) af arven, der ikke automatisk tilfalder dine tvangsarvinger.
Gode råd og vejledning i forbindelse med oprettelse af testamente kan du finde på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk

Med et behandlingstestamente kan du bestemme, om du vil have livsforlængende behandling, hvis du bliver alvorlig syg og ikke længere er i stand til at træffe beslutningen. Testamentet tages i brug, når lægen vurderer at
- Døden er nært forestående
- Du vil blive så svært invalideret, at du ikke kan klare dig selv fysisk eller mentalt
- Du vil komme i en tilstand, der giver meget alvorlige og stærke smerter
- Behandlingstestamentet er juridisk bindene for sundhedspersonalet.
Du bestemmer, om dine pårørende skal have det sidste ord, men det får de kun, hvis du udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet. Du opretter dit behandlingstestamente på www.sundhed.dk

Hvad må du tjene som pensionist
Som pensionist har du mulighed for at tjene 11.700,- kroner skattefrit om året, hvis du arbejder hos private borgere med f.eks. børnepasning, lektielæsning, rengøring, havearbejde m.m.
Du må gerne arbejde, når du får folkepension. Men hvor meget du får i pension og tillæg afhænger af, hvor meget du tjener. Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du arbejder og tjener over 344.600 kroner om året og det bortfalder helt, hvis du tjener mere end 599.200 kroner. Du må have arbejdsindtægt op til 122.004 kroner om året efter AM-bidrag og efter fradrag af indbetaling af egne pensioner, uden at blive sat ned i pensionstillæg. Der er et bundfradrag på 122.004 kroner for "personligt arbejde". Fradraget gælder for et helt kalenderår, selvom du kun arbejder en del af året. Du kan godt arbejde på fuld tid i et par måneder og holde fri resten af året. Det år, du går på folkepension, gælder der særlige regler.

Borgerservice i Kolding
slog den 3. maj dørene op til nye lokaler på Nytorv 1. Her kan borgerne fremover få hjælp til alle de opgaver, som borgerservice varetager. Det er bl.a. pas. kørekort, adresseændringer, vielser, lægeskift, helbredstillæg m.m.
Den ny adresse sikrer mere plads og bedre forhold for handicappede og gangbesværede, der skal betjenes. Der forefindes parkering på dækket udenfor og busstoppesteder ved bl.a. Ålegården og Rendebanen.

Der skal fortsat bestilles tid, før man møder personligt op i Borgerservice. Det kan man gøre på www.kolding.dk/borgerservice eller få hjælp på telefonnummer 79 79 79 79.

Deltag i konkurrencen så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.

Ud for hver af de 8 spørgsmål er der 3 svarmuligheder, vælg den mulighed du mener er korrekt, noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 9 juni 2021.
Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvad hedder senior-sundheds og fritidschefen i Kolding Kommune?
Annette Klingenberg (P)
Anette Lund (K)Annette Heick (M)

På hvilken adresse finder du Borgerservice?
Søndergade 15 (Å)
Banegårdspladsen (A)
Nytorv 1 (R)

Hvad er Svanemosen sydvest for Kolding kendt for?
Højmose med særlig natur (Y)
Drageflyvning (Ø)
Stor bestand af svaner (P)

Valg til Ældrerådet finder sted i?
2021 (D)
2022 (B)
2023 (A)

Hvilken dato er sangfesten på Skamlingsbanken er planlagt til?
1. august (Æ)
14. august (S)
4. september (Y)

Hvor lang er Troldhedestien fra Kolding til Ferup ca.?
10 km. (O)
15 km. (E)
2 km. (L)

Hvor mange brugerstyrede Aktivitetshuse er der i Kolding Kommune?
5 (G)
15 (F)
20 (R)

Hvilken dato afholdes der Regions og kommunalvalg i 2021?
16 september (S)
16 oktober (L)
16 november (D)

Løsning sidste gang var CORONA
Der kom 147 besvarelser og gevinsterne er udleveret.

Informationsbladet 60+ marts 2021

Ældreministeriet er nu under Astrid Krag, og derfor har Ældrerådet i Kolding spurgt om hvad Tryg ældrepleje i Danmark er.

Astrid Krag: Vi skal have genoprettet tilliden til vores ældrepleje. Ingen må være i tvivl om, at der er den rette, dygtige og omsorgsfulde hjælp klar, hvis man på sine gamle dage ikke længere kan klare sig selv og får brug for fællesskabets hjælp. Men sådan er det desværre blevet i dag. Det duer ikke. For alle skal kunne gå deres alderdom trygt i møde.

Hver dag er der hundredevis af gode stunder mellem dygtige social- og sundheds-medarbejdere og ældre borgere, der modtager omsorg og pleje af høj kvalitet og med stor hjertevarme.

Men vi må også være ærlige om, at der er problemer. Ældreplejen er presset, efter at pengene i flere år ikke er fulgt med det stigende antal ældre. Mange steder løber man for stærkt.
Man bruger for meget tid på papirarbejde og bureaukrati. Nogle steder er der en hård og
forrået kultur, som ikke har noget med omsorg for mennesker at gøre, som vi fx så det i sommerens skrækkelige behandling af den 90-årige Else på et plejehjem.

Når vi skal genoprette tilliden til vores ældrepleje, så er det fordi, det er grundlæggende for vores alle sammens tryghed: Man skal kunne regne med, at vi tager os af hinanden på tværs af generationer, når der er behov for hjælp og omsorg.

Det er altså en stor og meget vigtig opgave at få løftet vores ældrepleje. Og regeringen er allerede i gang. Vi har indgået økonomiaftaler og vil fremsætte en velfærdslov, der sikrer, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre. Vi har med finanslovsaftalen for 2020 afsat 125 mio. kr. årligt til omsorg og nærhed i ældreplejen og med den seneste finanslovs-aftale, løfter vi ældreplejen med yderligere 1,8 mia. kr. til højere faglighed og flere ansatte.

Derudover har regeringen i partnerskab med Ældre Sagen, FOA og KL sat et arbejde i gang, der skal skabe en ny fælles retning for ældre-plejen. Det handler blandt andet om bedre inddragelse og samarbejde med pårørende og om styrket tilsyn og kvalitet. Der er ingen nemme løsninger, og vi skylder området at komme i dybden med de svære udfordringer.

Vi skal have en ældrepleje, som alle kan være trygge ved. Der foregår utroligt meget godt i vores ældrepleje. Men de ansatte løber for hurtigt. Og de ældre har for lidt indflydelse på den hjælp, de får. Der er meget at tage fat på. Og der er meget, der er værd at kæmpe for.

Social-og Ældreminister Astrid Krag

I disse coronatider er det svært for en ældrerådsformand at have fingeren på pulsen.
Jeg er jo også isoleret fra vore venner på plejehjem og iaktivitetshusene, hvor alt er lukket ned. Vi må konstatere, at det i øjeblikket er svært at spå om, hvornår vi alle sammen kan mødes og igen udføre aktiviteter sammen.
Det positive er, at alle plejehjemsbeboere og personale er blevet tilbudt vaccinen, så må vi andre væbne os med tålmodighed og stille og roligt vente, til det bliver vores tur.

En af sundhedsstyrelsens anbefalinger er: Vis tålmodighed.

Og husk - de fleste mennesker er lige så lykkelige,som de beslutter sig til at være...

Henry Clausen, formand for Ældrerådet, har ikke let ved at have fingeren på pulsen i disse corona-tider.

Mennesket kan ikke leve af frisk luft og kildevand alene, og ind i mellem kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt og hvilke kostråd, der skal vælges.

www.minmaaltidshaandbog.dk findes der gode råd omkring indkøb – spar penge – undgå madspild – ernæring – opskrifter og meget mere.

På de fleste af kommunens aktivitetscentre og enkelte aktivitetshuse er der cafeterier eller cafeer, som pensionister og efterlønsmodtagere frit kan benytte.

Priserne for maden, som kan være både varme retter og smørrebrød, fastsættes af byrådet.

 

Inger Rotne, medlem af Ældrerådet, fortæller om at være pårørende til et nært dement familiemedlem

 

Tanker i denne svære pandemi tid, om at være pårørende til et nært dement familiemedlem
(i mit tilfælde min ægtemand gennem 53 år). I en tid med meget svær udefrakommende påvirkelighed, og en meget brutal sygdom lurende lige bagved.


Jeg vil gerne starte med at skrue tiden tilbage til midt i marts 2020. Corona epidemien blev en realitet i hele verden. Sygdommen hærgede og skabte død og ødelæggelse overalt, hvor man koncentrerede opmærksomheden.

Ingen kendte midlet, som var i stand til at afhjælpe den kæmpemæssige skandale, som det hurtigt viste sig, at ingen kunne stå imod. Situationen forværredes igen og igen, uden at nogen var i nærheden af at knække koden.

Regeringen blev dog hurtigt opmærksom på, at den ældre del af befolkningen var særdeles udsatte og sårbare, og derfor måtte der sættes virkelig skrappe restriktioner ind overfor den gruppe af medborgere. Landet blev lukket ned, vi skulle og måtte udvise yderste forsigtighed i vores omgang med hinanden.

Der blev indført besøgsrestriktioner på samtlige plejehjem og sygehuse. Ingen beboere eller patienter måtte få besøg af nært pårørende i ca. 1,5 måned. Jeg var i lange perioder bange for, at min ægtefælle ville glemme mig og heller ikke ville kunne kende min og mine børns stemmer, hvilket ville være en stor sorg for os alle.

Det stillede naturligvis kæmpe krav, til alle ansatte og pårørende om at vise størst muligt hensyn og forståelse til demente og deres behov. det var pludselig blevet en visdom, at navigere indenfor de rammer, som nu engang kunne udstikkes, og som flest muligt kunne acceptere.

Midt i maj blev kravene om nul besøg lempet, af hensyn til, om man turde spænde buen yderligere i forhold til ensomme gamle, hvor rigtig mange ikke forstod den isolation man var anbragt i.

Det blev nu tilladt at aflægge besøg udendørs, hvis vejret var til det, enten i telte eller skurvogne.
I visse situationer også i dertil indrettede besøgsrum indenfor, men dog med plexiglasrude imellem beboer og pårørende.
Reglerne er nu sådan, at man må ringe på døren til plejehjemmene, hvorefter man bliver lukket ind for at tage mundbind på og spritte hænder af. Mundbind skal bæres så længe opholdet varer og kun i egne rum. Ingen ophold i fællesrum, kun turen ind og ud.
I min situation er jeg nok så heldig, hvis man må benævne den sådan, at min mand er så dårlig og dybt dement, at han er tvunget til fast vagt døgnet rundt, og dermed ikke forstår særlig meget af hele situationen, men dog fornemmer stemmegenkendelse. Det er meget vigtigt at være opmærksom på, for at han kan bevare den smule værdighed, han har tilbage - ikke mindst for min skyld.

Jeg vil nu afslutte min beretning med den glædelige nyhed, at man så godt som er i hus med 2 vaccinationer til hver enkelt plejehjemsbeboer. Tillykke til os alle.

Jeg glæder mig til at det snart kan blive min tur til vaccination. Desværre har 2 af min mands vagter været smittet med COVID-19, hvilket har givet mig en smule bekymring, men jeg ser frem til, at det også vil lykkes for mig, at komme ud på den anden side med et godt resultat.

Folkepensionsalderen er steget fra 1. januar i år, så nu skal du være 66,5 år før du kan få folkepension.

Lov om tidlig pension – den er trådt i kraft 1 januar, og giver dig mulighed for at trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder, hvis du har været 44 år på arbejdsmarkedet, når du fylder 61 år.

Er du fyldt 61 år, kan du begynde at søge i august 2021, og gå på tidlig pension 2022.

Medielicensen afskaffes, og fra 2022 bliver den opkrævet over skatten. Du har dog mulighed for at slippe med det halve, hvis du opfylder visse krav:

• er folkepensionist og har en tillægsprocent på 100 (fremgår at din pensionsmeddelelse)
• er førtidspensionist – tilkendt før 2003
– og har tillægsprocent på 100.
Udbetaling Danmark, tlf. 70 12 80 61 kan svare på, om du er berettiget, og ansøgningsskemaet kan fås hos kommunen, som også skal bekræfte dine oplysninger.

Hvad sker der med min Facebookprofil, når jeg dør?
Det er ikke noget som mange af os har taget stilling til, men en god ide at gøre. Man kan vælge om ens profil skal slettes permanent eller ændres til et mindesmærke. For at ændre til et mindesmærke, skal der vælges en person, der er eftermælekontakt. Facebook har en blanket, hvor familien kan informere om et dødsfald, og i den forbindelse kan dine ønsker om sletning eller mindesmærke blive brugt.

Du kan læse om mange flere nyttige informationer i Seniorhåndbogen. Seniorhåndbogen holder dig fuldt opdateret på alle ændringer, der har betydning for din økonomi både som senior og pensionist.
På Faglige seniorers hjemmeside har du mulighed for at bestille en gratis digital udgave af Seniorhåndbogen 2021 på www.seniorhaandbogen.dk

Du kan også bestille en trykt udgave til kun 49 kroner. Hvis du er medlem af ÆldreSagen kan du også købe en Seniorhåndbog.
Se Ældresagens hjemmeside.

Hans Jørgen Aarøe, medlem af Ældrerådet

At være noget for andre er en slidt frase, men ikke desto mindre var det min bevæggrund for at blive besøgsven.
Efter et langt og aktivt arbejdsliv melder tanker sig - hvad nu?

I et indlæg i ugeavisen blev der beskrevet, hvordan der var mangel på besøgsvenner.
Et af vores velfærdssamfunds udfordringer er ensomhed, og da samvær styrker både sjæl og krop, tænkte jeg, at her var en opgave, der kunne opfylde behov både for at glæde mig selv og andre.

Ved henvendelse fik jeg af en venlig dame at vide, at der var rigtig mange, der havde henvendt sig, hvilket i sig selv var positivt. Der var venteliste til at modtage besøg. Kort tid efter fik jeg dog henvendelse fra den lokale besøgstjeneste. Jeg blev godkendt ved et besøg, og der blev fundet et match.
Vi har nu kørt ture, snakket om gamle dage, hvor vi er kommet vidt omkring.
Jeg kan kun anbefale dem, der kender nogen der sidder ensomme, til at henvende sig til besøgstjenesten.

Der er mange frivillige kræfter i gang, både i privat, kirkeligt og kommunalt regi og mit indtryk er, at de arbejder godt sammen og formidler for hinanden.
Det er også muligt for pårørende til syge, handicappede eller demente at henvende
sig for aflastning.

Mange sidder alene, og eneste kontakt er måske vores søde og travle hjemmehjælpere en gang hver eller hver anden uge samt mad udbringning, hvorefter der er mange ensomme timer tilbage i døgnet.

Jeg kan på det varmeste opfordre til både at modtage og yde besøg til gensidig glæde.

Som alt andet er også ældrerådets arbejde sat lidt på stand-by under corona. Forsamlingsforbuddet har konsekvenser for vores mødeaktivitet. Mange af ældrerådets møder har været aflyst i 2020, og vi har endnu ikke haft vores første møde i 2021. Vi følger selvfølgelig den politiske udvikling i kommunen, når det handler om 60+. Vi kommer med høringssvar til den politiske dagsorden og gør vores indflydelse gældende, hvor det er muligt. Normalt vil vi have en større kontakt til 60+, end vi har for øjeblikket.

Plejehjemmene kan ikke modtage besøg på samme niveau som tidligere. Beboerne har ganske få kontakter, og der er mange restriktioner, der skal overholdes. Normalt har vi tilknytning til plejehjemmenes bruger- og pårørende råd, men på grund af forsamlings-forbud er også disse møder for øjeblikket lukket ned.
Aktivitetsudvalgene følger vi også, men de er som alt andet også sat på stand-by. Desværre er der et meget begrænset aktivitetsniveau overalt. Ældrerådets mange udvalg er også berørt. Sundhedsudvalget har ikke i lang tid haft mulighed for at komme rundt på vores mange plejehjem.

Vi forsøger så godt vi kan, at holde hjulene i gang. Kommunikationsudvalget, som står for denne avis, kan mødes uden at overtræde forsamlingsforbuddet. Vi har dog også benyttet os af digitale møder, hvilket godt kan fungere, når vi ikke er så mange.

Vi har heller ikke mulighed for at erfarings-udveksle med vores kolleger fra andre byer. Vi har blandt andet et samarbejde med Fredericia, Vejle og Middelfart. Vi havde i 2020 aftalt et fællesmøde, som desværre endnu ikke har været muligt at afvikle. Møderne i Danske ældreråd er ligeledes udsat for en tid.
Bisidderordningen fungerer dog stadig, og du kan kontakte ældrerådets bisiddere telefonisk. De står gerne til rådighed. Hvem du kan kontakte, kan du se på side 4 i Information fra ældrerådet.

Nu er der heldigvis gang i vaccinationerne, og forhåbentlig kan de medvirke til, at vi igen kan mødes om noget tid.
Hvor langt ud i fremtiden det er, ved vi ikke og under hvilke former vil vi fremadrettet kunne være mere sammen, det ved vi heller ikke.
Vi vil meget gerne være mere synlige, end det lige nu er muligt.

Vi håber bare på bedre tider og ønsker alle det bedste.

Det er et spørgsmål, som vi I ældrerådet ofte får stillet.
Hvad er standarden for den hjælp, du kan ansøge om, f.eks. praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice?

Det er beskrevet i kvalitetsstandarderne, som hvert år bliver forelagt Ældrerådet via Seniorudvalget, og vi har mulighed for at få tilrettet ting, som måske ikke er så hensigtsmæssigt, som vi kunne ønske.

Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i meningen med Selvværd og Sammenhæng, og er skrevet i et sprog alle forstår. Selvværd og Sammenhæng er en strategi for, hvordan hvilken service, medarbejderne giver dig, og som skal sætte dig i centrum.

Du kan læse mere om kvalitetsstandarder på www.kolding.dk/borger/aeldre

 

Ved henvendelse på tlf. 79 79 84 50 eller e-mail SSR@kolding.dk, kan man få tilsendt en papirudgave af ”Støtte og hjælp til en god hverdag i dit hjem”.

Nem-ID bliver snart afløst af Mit-ID

 

Mange har vænnet sig til, at vi bruger vores Nem-id til mange ting stort set hver dag. Når vi skal åbne vores post, når vi skal tjekke vores skat, når vi handler på nettet og mange andre ting, så skal vi bruge vores Nem-id.

Nu skal vi snart til at tage noget nyt i brug. I løbet af 2021 afløses Nem-id af Mit-id. Det tyder på, at det ikke bliver den store forandring i forhold til det, vi kender, heldigvis. Men vi skal dog forholde os til det.

Er man ikke den store IT- nørd kender man måske nogen, der kan hjælpe med at komme i gang.
Fremadrettet bliver det som i dag muligt at bruge både Tablet og Smartphones.
Den kommende App kommer til at fungere på stort set samme måde, som den nøgleapp, vi kender i dag.

Har man ikke en Smartphone, eller kan man ikke bruge Smartphone, så bliver der som i dag mulighed for at få en kodeviser eller en kodeoplæser, hvis man er blind eller svagtseende.

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside - digst.dk - kan man læse mere om Mit-id.

Der er fra 1. januar 2021 ansat en ny borgerrådgiver. Hanne Petersen afløser Rikke Laigaard-Andersen, som har fået job ved en anden kommune.

Borgerrådgiveren kan kontaktes, hvis der er afgørelser man ikke helt forstår, eller man er i tvivl om, hvor man kan klage over en afgørelse.

Borgerrådgiveren kan træffes på telefon 79 79 06 79 eller e-mail:
borgerraadgiver@kolding.dk

 

Hanne Petersen blev ansat 1. januar, og er Kolding Kommunes nye borgerrådgiver. Hun afløser Rikke Laigaard-Andersen.

Deltag i konkurrencen og du har mulighed for at vinde 2 flasker vin

Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder. Vælg den mulighed som du mener er korrekt, noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen.

Dette ord sendes på mail til: ahua@kolding.dk senest den 10. marts 2021.
Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvad hedder Ældreministeren i dag?
Karina Lorentzen (B)
Amalie Dollerup (A)
Astrid Krag (C)

Hvilken dato starter sommertiden i 2021?
1. april (L)
15. marts (E)
28. marts (O)

Hvorfor holder vi påske?
For at få tid til at pakke julepynten væk (K)
Mindes Jesu død og opstandelse (R)
For at få haven lavet forårsklar (A)

Hvor skal Museet på Koldinghus
fremover have til huse?
Amalienborg (B)
Staldgården (O)
Skamlingsbanken (E)

Hvad hedder kommunaldirektøren
i Kolding Kommune?
Thomas Nielsen (E)
Thomas Boe (N)
Thomas Reintoft (J)

Hvor skal den nye bydel
Marina City placeres?
Binderup Strand (K)
Sydsiden af Kolding Fjord (A)
Grønninghoved Strand (V)


Løsningen i sidste udgave var: VINTER
Der kom 106 besvarelser og
gevinsterne er udleveret.

Find os på Facebook

Følg Ældrerådet på Facebook: Søg på Kolding Ældreråd
Giv os gerne et Syntes Godt Om - så er du altid opdateret!

Kontakt Ældrerådet

Formand Henry Clausen
Tlf. 60 54 93 26